Unit 9.1

Tvorjenje prislovov

Introduction

Prislovi [adverbs] so izrazi, ki delujejo kot modifikatorji drugih elementov v stavku. Dodajo lahko širok spekter informacij.

Form

Prislove lahko tvorimo iz pridevnikov; pri tem uporabljamo njihove pripone. Različni načini tvorjenja prislovov so:

Regular

 • Prislove tvorimo z dodajanjem -ly pridevnikom.
Adjective Adverb
bad badly
beautiful beautifully
complete completely
extreme extremely
slow slowly
 • Pridevnike tvorimo s pripono-y: spremenimo jo v -i preden dodamo -ly.
Adjective Adverb
easy easily
happy happily
nasty nastily
 • Če se pridevnik konča na soglasnik + -le, -e postane -y.
Adjective Adverb
gentle gently
idle idly
noble nobly
 • Pridevnik s pripono -ic: dodamo -ally.
Adjective Adverb
drastic drastically
enthusiastic enthusiastically
tragic tragically

Irregular

Adjective Adverb
full fully
public publicly
shy shyly
true truly

Friendly in timely sta pridevnika; če ju želimo uporabiti kot prislova, sledimo tema strukturama:

 • Friendly ⇒ in a friendly manner;
 • Timely ⇒ in a timely manner.

Example

Regular

Večina prislovov

 • He was answering slowly.

Pridevnik s pripono -y

 • She easily moved to another flat.

Pridevnik, ki se konča na soglasnik + -le, -e

 • She gently opened the pack of flour.
 • You idly ate that tin of tuna.

Pridevnik s pripono -ic

 • They enthusiastically made a jar of marmalade.

Irregular

 • She shyly asked a question.
 • We offered her some orange juice in a friendly manner.

Use

Prislov je beseda, ki opisuje ali daje več informacij o glagolu, pridevniku, besedni zvezi ali drugemu prislovu.

Summary

Prislovi [adverbs] so izrazi, ki delujejo kot modifikatorji drugih elementov v stavku.

Na primer:
“Beautiful” ⇒ “I wrapped a box of biscuits beautifully.” = dodamo -ly;

Obstajajo nekatere izjeme, ki so odvisne od končnice pridevnikov.

Na primer:
— S pripono -y: “Easy ⇒  “I can easily drink alcoholic drinks.” = -y spremenimo v -i in dodamo -ly;
Soglasnik + -le: “Noble ⇒ “The knight who nobly fought was thirsty.” = -e spremenimo v -y;
— S pripono -ic: “Drastic ⇒ “Steak prices drastically changed.” = dodamo -ally.

Nekateri prislovi so nepravilni in ne obstaja pravilo o temu, kako jih tvorimo (fully, publiclyin a timely manner…).

Na primer:
— “Publicly” ⇒ “He publicly continued his speech.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License