Unit 6.2

Krajevni predlogi

Introduction

Predlogi [prepositions] so majhne besede, ki povezujejo elemente v povedi. Pomembni so, ker dodajajo podrobnosti o povedi.

Krajevne predloge [prepositions of place] uporabljamo za umeščanje dogodkov v krajevni okvir.

Form

Krajevni predlogi ne stojijo sami zase, ampak delujejo skupaj z drugimi elementi v povedi in tako ustvarjajo predložne zveze. Krajevni predlogi so at, on, in in by.

Example

 • At
  • I am waiting at the metro station in the rain.
  • He was at the game when it was snowing.
  • They love being at home with their dog.
 • On
  • You put many posters on the walls.
  • There was a rose on the way home.
  • We are not allowed to smoke on the bus.
 • In
  • You can find wonderful paintings in this church.
  • There is a wild animal in that forest.
  • They lived in Canada for 10 years.
 • By
  • His dog is always walking by his side.
  • The house is by the coast.
  • They are talking by the pine tree.

Use

Krajevne predloge uporabljamo za izražanje lokacije nečesa ali nekoga. Glavni so:

 • At (splošni, za nanašanje na večje kraje)
  • Točno določen položaj na točki (at the bus stop…);
  • Pred imenom skupinskih aktivnosti (at the party, at the match…);
  • S/z home, work, school, university, the top, the bottom
 • On (bolj specifični, za nanašanje na manjše kraje)
  • Položaj na površini (on the floor…);
  • V liniji (on the path, on the way, on the river…);
  • Javni prevoz;
  • Usmeritve (desna in leva…)
 • In (zelo specifični, za nanašanje na manjše kraje)
  • Položaj znotraj večjih območij;
  • Tridimenzionalni prostor in območja, obdana iz vseh strani (in a forest, in the office…);
  • Kontinenti, zvezne države, države, stavbe…
 • By
  • Levo ali desno od nekoga ali nečesa;
  • Zraven nekoga ali nečesa;
  • Nedaleč po razdalji (blizu).

Summary

Krajevne predloge [prepositions of place] uporabljamo za umeščanje dogodkov v krajevni okvir. 

Glavni krajevni predlogi so:

 • At: točen položaj na neki točki, pred imenom skupinskih aktivnosti, z nekaterimi besedami.
 • On: položaj na površini, v liniji, javni prevoz, usmeritve.
 • In: položaj znotraj velikih območij, tridimenzionalnih prostorov in območij, obkroženih z vseh strani, kontinentov, stavb.
 • By: leva ali desna stran nekoga ali nečesa, zraven nekoga ali nečesa, nedaleč po razdalji.

Na primer:
— “I work at home today.” = At uporabljamo za izražnje specifične točke ali kraja.
— “I work on the left of the corner.” = On uporabljamo za izražanje usmeritev.
— “I work in this building.” = In uporabljamo za izražanje položaja znotraj tridimenzionalnega prostora.
— “I work by this building.” = By uporabljamo zato, da izrazimo bližino nekega prostora drugemu prostoru.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License