Prepositions of Place

Introduction

Prijedlozi [prepositions] su riječi koje spajaju dijelove rečenice. Bitni su jer omogućuju dodatna objašnjenja smještajući radnje, ljude i predmete u prostornevremenske okvire.

Prijedlozi mjesta [prepositions of place] se koriste za smještanje radnje u prostorni okvir.

Form

Prijedlozi mjesta ne stoje sami već se kombiniraju s drugim rečeničnim stvarajući takozvane prijedložne izraze: at, on, in i by.

Example

At

 • I am waiting at the metro station in the rain.
 • He was at the game when it was snowing.
 • They love being at home with their dog.

On

 • You put many posters on the walls.
 • There was a rose on the way home.
 • We are not allowed to smoke on the bus.

In

 • You can find wonderful paintings in this church.
 • There is a wild animal in that forest.
 • They lived in Canada for 10 years.

By

 • His dog is always walking by his side.
 • The house is by the coast.
 • They are talking by the pine tree.

Use

Prijedlozi mjesta se koriste za izricanje lokacije nekoga ili nečega. Glavni prijedlozi mjesta su:

At

(općenito se odnosi na veća mjesta ili površine)

 • Točno definirani položaj (at the bus stop…);
 • Prije naziva grupnih aktivnosti (at the partyat the match…);
 • Uz home, work, school, university, the top, the bottom

On

(određenije, odnosi se na manja mjesta ili površine)

 • Položaj na površini (on the floor…);
 • Na liniji (on the pathon the wayon the river…);
 • Javni prijevoz;
 • Smjerovi (lijevo, desno…)

In

(vrlo određeno, odnosi se na manja mjesta)

 • Položaj unutar većih površina;
 • Trodimenzionalni prostor okružen sa svih strana (in a forestin the office…);
 • Kontinenti, države, zgrade…

By

 • Lijevo ili desno od nekoga ili nečega;
 • Pokraj nekoga ili nečega;
 • Nedaleko (blizu).

Summary

Prijedlozi mjesta [prepositions of place] se koriste za smještanje radnje u vremenski okvir.

Glavni prijedlozi mjesta su:

 • At: točno definirani položaj, prije naziva grupnih aktivnosti, uz određene riječi.
 • On: položaj na površini, na liniji, javni prijevoz, smjerovi.
 • In: položaj unutar velikih površina, trodimenzionalni prostor i površine okružene sa svih strana, kontinenti, zgrade.
 • By: lijevo ili desno od nekoga ili nečega, pokraj nekoga ili nečega, nedaleko.

Naprimjer:
— “I work at home today.” = Koristimo at za izricanje točno određenog mjesta.
— “I work on the left of the corner.” = Koristimo on za izricanje smjera.
— “I work in this building.” = Koristimo in za izricanje položaja u trodimenzionalnom prostoru.
— “I work by this building.” = Koristimo by za određivanje položaja mjesta koje je blizu nekog drugog mjesta.

Pregledajte sadržaj u odjeljku [Form] te bacite pogled na odjeljak [Example] koji pokazuje njegovu upotrebu unutar konteksta.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Licenca