Adverbs of Degree


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Prilozi [adverbs] su riječi koje funkcioniraju kao modifikatori rečenica i rečeničnih dijelova. Pružaju širok spektar informacija.

Prilozi stupnja [adverbs of degree] osiguravaju informaciju o intenzitetu radnje ili pridjeva {vidi Adverbs – Degree, A1 level}.

Form

Prilozi stupnja obično dolaze iza pomoćnih glagola to be ili to have te prije drugih glagola koje mijenjaju.

Regular

U većini slučajeva prilozi se tvore dodavanjem sufiksa -ly na pridjeve.

Najčešći su:

Adjective Adverb
bare barely
real really
total totally
complete completely
absolute absolutely

Irregular

Nepravilni prilozi stupnja ne slijede to pravilo nego jednostavno zadržavaju oblik pridjeva. Naprimjer:

Adjective Adverb
almost almost
enough enough
too too
very very
quite quite

Example

Regular

  • They barely know each other.
  • We are really angry about the noise.
  • It is totally worth it!
  • You are completely wrong!
  • You have absolutely nothing to drink.

Irregular

  • She almost spilt the orange juice.
  • I think you had enough wine.
  • This bag of potatoes is too heavy.
  • They are very thirsty.
  • You have quite a shopping list here.

Use

Prilozi stupnja se koriste za prikazivanje intenziteta radnje, pridjeva ili drugog priloga.

Summary

Prilozi stupnja [adverbs of degree] osiguravaju informaciju o intenzitetu radnje ili pridjeva. Obično dolaze iza pomoćnih glagola te prije drugih glagola ili riječi koje mijenjaju.

Tvore se dodavanjem sufiksa -ly na pridjev (barely, really, totally, completely, absolutely…).

Naprimjer:
— “Absolute” ⇒ “absolutely agree with you.” = Prikazuje intenzitet radnje.
— “Real” ⇒ “I am really happy right now.” = Prikazuje intenzitet pridjeva.

Neki prilozi stupnja su nepravilni te zadržavaju oblik pridjeva (almost, enough, too, very, quite…).

Naprimjer:
— “Almost” ⇒ “She almost drinks it all” = Prikazuje intenzitet radnje. 
— “Enough” ⇒ “It is cold enough.” = Prikazuje intenzitet pridjeva.

Pregledajte sadržaj u odjeljku [Form] te bacite pogled na odjeljak [Example] koji pokazuje njegovu upotrebu unutar konteksta.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Licenca