Wh- Question words: Who…?

Pronouns

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Wh- pitanja [wh- questions] uvijek počinju s jednom od wh- upitnih riječi (upitnih zamjenica – [interrogative pronouns]) koje definiraju koji oblik informacije se traži {vidi Wh- Questions, A1 Level}.

Zamjenica tko [who] postavlja pitanje o subjektu.

Form

Zamjenica who je upitna zamjenica koja se podudara s trećim licem jednine te se ponaša kao subjekt rečenice.
Who + verb (third person singular) + …?

Example

  • Who works at the Red Cross?
  • Who has help?
  • Who belongs to a political party?

Use

Tko se koristi za postavljanje pitanje o subjektu.

Summary

Tko [who] je wh- upitna riječ [wh- question word] koja postavlja pitanje o subjektu rečenice. Ta zamjenica se podudara s trećim licem jednine, te se ponaša kao subjekt rečenice.

Naprimjer:
— “Who wants ice cream?” = Korisitmo who da pitamo nekoga o nekome.

Pregledajte sadržaj u odjeljku [Form] te bacite pogled na odjeljak [Example] koji pokazuje njegovu upotrebu unutar konteksta.

Books4Languages feedback

Licenca

English Grammar A2 level for Croatian speakers Autorska prava © 2018 od books4languages. Sva prava pridržana.

Podijeli ovu knjigu