Relative Pronouns of Place and Time

Pronouns

Zamjenice [pronouns] su riječi koje se koriste umjesto imenica kako bi se izbjeglo njihovo ponavljanje {vidi Pronouns – Subject, A1 Level}.

Odnosne zamjenice [relative pronouns] se koriste u odnosnim rečenicama. Označavaju ljude ili stvari zamjenjujući subjekt u glavnoj rečenici kako bi se izbjeglo njegovo ponavljanje u odnosnoj rečenici {vidi Pronouns – Relative, A1 level}.

Relativne zamjenice where i when dolaze nakon imenica.

 • Where
  • This is the shopping centre where I bought a gift for my mom.
  • It is the butcher’s where my brother worked.
  • This is the hotel where we stayed during our trip.
 • When
  • I can’t forget the day when my dad opened our bakery.
  • The winter when I started working as a shop assistant was cold.
  • The day when the hairdresser died was my birthday.

Where i when se koriste s odnosnim rečenicama. Koristimo:

 • Where kad želimo znati mjesto radnje koja se opisuje u rečenici;
 • When kad želimo znati vrijeme radnje koja se opisuje u rečenici.

Odnosne zamjenice [relative pronouns] where (mjesto) i when (vrijeme) koristimo u odnosnim rečenicama kako bismo izbjegli ponavljanje subjekta glavne rečenice. Dolaze ispred imenica.

Naprimjer:
— “I work in London, where 8 millions of people live.” = Where se odnosi na London (mjesto).
— “I work in London last summer, when you where in the countryside.” = When se odnosi na vremenski period u Londonu (vrijeme).

Pregledajte sadržaj u odjeljku [Form] te bacite pogled na odjeljak [Example] koji pokazuje njegovu upotrebu unutar konteksta.

Licenca

English Grammar A2 level for Croatian speakers Autorska prava © 2018 od books4languages. Sva prava pridržana.

Podijeli ovu knjigu