Unit 3.1

Santykiniai Įvardžiai (vieta ir laikas)


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Įvardžiai [pronouns] yra žodžiai naudojami siekiant išvengti daiktavardžių pasikartojimo sakinyje.

{Žiūrėti temą A1 lygyje Asmeniniai Įvardžiai (vardininkas)}

Santykiniai įvardžiai [relative pronouns] yra naudojami pristatyti šalutinius sakinius. Jie gali nurodyti vietą ar laiką, t.y. siekiant išvengti subjekto pasikartojimo, vietoje jo naudojame santykinį įvardį šalutiniame sakinyje.

{Žiūrėti temą A1 lygyje Santykiniai Įvardžiai}

Form

{Žiūrėti temą A1 lygyje Santykiniai Įvardžiai}

Pagrindiniai santykiniai įvardžiai naudojami tiek vietai, tiek laikui nustatyti: wherewhenwherever ir whenever.

Example

Where

 • This is the shopping centre where I bought a gift for my mom.
 • It is the butcher’s where my brother worked.
 • This is the hotel where we stayed during our trip.

When

 • I can’t forget the day when my dad opened our bakery.
 • The winter when I started working as a shop assistant was cold.
 • The day when the hairdresser died was my birthday.

Wherever

 • Wherever you go, I’ll be there for you.
 • We can have dinner wherever you want, but not in that restaurant.
 • I am ready to study wherever my parents decide.

Whenever

 • Whenever you need me, I am ready to come.
 • You can read it today or whenever.
 • Whenever the boss calls, she is busy.

Use

{Žiūrėti temą A1 lygyje Santykiniai Įvardžiai}

Naudojame santykinius įvardžius vietai ir laikui nustatyti bei suteikti papildomos informacijos sakinyje:

 • Where išreikšti veiksmo ar įvykio vietą;
 • When išreikšti veiksmo ar įvykio laiką;
 • Wherever išreikšti bet kokią vietą (bet kur);
 • Whenever išreiškti bet kokį laiką (bet kada).

Summary

Santykiniai įvardžiai [relative pronouns] yra naudojami siekiant išvengti daiktavardžių, nurodančių vietą ar laiką, pasikartojimo šalutiniuose sakiniuose. Sakinyje jie eina po daiktavardžių.

Dažniausiai naudojami santykiniai įvardžiai (vieta ir laikas): where (objektas, papildinys) naudojamas vietai nustatyti; when – laikui; wherever – kai nesvarbu, kokia vieta tai yra (bet kur); whenever – kai nesvarbu, kuriuo metu veiksmas ar įvykis atliekamas (bet kada).

Pavyzdžiui:
— “I work in London, where 8 million people live.” = Santykinis įvardis where nurodo vietą (kur), t.y. šalutiniame sakinyje nebereikia naudoti šio daiktavardžio (Londonas) antrąsyk.
— “I worked in London last summer, when you were in the countryside.” = Santykinis įvardis when nurodo laiką (kai), t.y. šalutiniame sakinyje nebereikia naudoti šio daiktavardžio (Londonas) antrąsyk.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License