Unit 3.1

Santykiniai Vietos ir Laiko Įvardžiai

Pronouns

Įvardžiai [pronouns] yra žodžiai vartojami išvengti daiktavardžio pasikartojimo {pasižiūrėkite Įvardžius, A1 Lygyje}.

Santykiniai įvardžiai [relative pronouns] vartojami įvesti šalutinius sakinius. Jie nurodo laiką ir vietą, pakeisdami subjektą, išreikštą pagrindiniame sakinyje, kad išvengtumėme jo pasikartojimo šalutiniame sakinyje {pasižiūrėkite Santykinius Įvardžius, A1 Lygyje}.

Santykiniai įvardžiai where ir when eina po daiktavardžio.

 • Where
  • This is the shopping centre where I bought a gift for my mom.
  • It is the butcher’s where my brother worked.
  • This is the hotel where we stayed during our trip.
 • When
  • I can’t forget the day when my dad opened our bakery.
  • The winter when I started working as a shop assistant was cold.
  • The day when the hairdresser died was my birthday.

Where ir when vartojami įvesti šalutinius sakinius. Vartojame:

 • Where sužinoti sakinyje paminėto veiksmo vietą;
 • When sužinoti sakinyje paminėto veiksmo laiką.

Santykiniai įvardžiai [relative pronouns] where (vieta) ir when (laikas) vartojami įvesti šalutinius sakinius bei išvengti pagrindinio sakinio subjekto pasikartojimo šalutiniame sakinyje. Jie yra vartojami po daiktavardžių.

Pavyzdžiui:
— “I work in London, where 8 million people live.” = Where nurodo Londoną (vietą).
— “I worked in London last summer, when you were in the countryside.” = When nurodo darbo laikotarpį Londone (laiką).

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A2 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book