Unit 3.1

Santykiniai Įvardžiai (vieta ir laikas)


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Įvardžiai [pronouns] yra žodžiai naudojami siekiant išvengti daiktavardžių pasikartojimo sakinyje.

{Žiūrėti temą A1 lygyje Asmeniniai Įvardžiai (vardininkas)}

Santykiniai įvardžiai [relative pronouns] yra naudojami pristatyti šalutinius sakinius. Jie gali nurodyti vietą ar laiką, t.y. siekiant išvengti subjekto pasikartojimo, vietoje jo naudojame santykinį įvardį šalutiniame sakinyje.

{Žiūrėti temą A1 lygyje Santykiniai Įvardžiai}

Form

{Žiūrėti temą A1 lygyje Santykiniai Įvardžiai}

Pagrindiniai santykiniai įvardžiai naudojami tiek vietai, tiek laikui nustatyti: wherewhenwherever ir whenever.

Example

Where

 • This is the shopping centre where I bought a gift for my mom.
 • It is the butcher’s where my brother worked.
 • This is the hotel where we stayed during our trip.

When

 • I can’t forget the day when my dad opened our bakery.
 • The winter when I started working as a shop assistant was cold.
 • The day when the hairdresser died was my birthday.

Wherever

 • Wherever you go, I’ll be there for you.
 • We can have dinner wherever you want, but not in that restaurant.
 • I am ready to study wherever my parents decide.

Whenever

 • Whenever you need me, I am ready to come.
 • You can read it today or whenever.
 • Whenever the boss calls, she is busy.

Use

{Žiūrėti temą A1 lygyje Santykiniai Įvardžiai}

Naudojame santykinius įvardžius vietai ir laikui nustatyti bei suteikti papildomos informacijos sakinyje:

 • Where išreikšti veiksmo ar įvykio vietą;
 • When išreikšti veiksmo ar įvykio laiką;
 • Wherever išreikšti bet kokią vietą (bet kur);
 • Whenever išreiškti bet kokį laiką (bet kada).

Summary

Santykiniai įvardžiai [relative pronouns] yra naudojami siekiant išvengti daiktavardžių, nurodančių vietą ar laiką, pasikartojimo šalutiniuose sakiniuose. Sakinyje jie eina po daiktavardžių.

Dažniausiai naudojami santykiniai įvardžiai (vieta ir laikas): where (objektas, papildinys) naudojamas vietai nustatyti; when – laikui; wherever – kai nesvarbu, kokia vieta tai yra (bet kur); whenever – kai nesvarbu, kuriuo metu veiksmas ar įvykis atliekamas (bet kada).

Pavyzdžiui:
— “I work in London, where 8 million people live.” = Santykinis įvardis where nurodo vietą (kur), t.y. šalutiniame sakinyje nebereikia naudoti šio daiktavardžio (Londonas) antrąsyk.
— “I worked in London last summer, when you were in the countryside.” = Santykinis įvardis when nurodo laiką (kai), t.y. šalutiniame sakinyje nebereikia naudoti šio daiktavardžio (Londonas) antrąsyk.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License