Unit 4.1

Pirmoji Sąlyga

Syntax

Sąlyginis sakinys [conditional sentence] dažniausiai susideda iš 2 dalių: „ifšalutinio sakinio [if-clause], kuris nurodo sąlygą ir pagrindinio sakinio [main clause], kuris apibrėžia sąlygos pasekmes.

Pirmąją sąlygą [first conditional] naudojame išreikšti būsimas sąlygas ir pasekmes bei kalbėdami apie tai, kas greičiausiai įvyks.

Vartodami pirmąją sąlygą naudojame esamąjį laiką if sakinio daliai (nors kalbame apie būsimą sąlygą), ir būsimąjį laiką antroje (rezultatų) sakinio dalyje.

Sakinio tvarka nepakeičia reikšmės, tačiau yra du būdai, kaip suformuoti šias išraiškas:

If-clause (condition)(,)Main Clause (consequence)
If + Present Simple,Simple Future

arba

Main Clause (consequence)If-Clause (condition)
Simple Futureif + Present Simple
  • If you are optimistic, you will be happier in your life.
  • I will love you back if you love me.

Vartojame pirmąją sąlygą išreikšti kažką, kas tikrai įmanoma ateityje.

  • Vartojame if išreikšti sąlygas ir rezultatus ateityje;
  • If vartojamas, kai norime pasakyti, kad sąlyga gali įvykti.

Sąlyginis sakinys [conditional sentence] susideda iš 2 dalių: „if-šalutinio sakinio [if-clause] (sąlygos) ir pagrindinio sakinio [main clause] (kuris apibrėžia sąlygos pasekmes).

Pirmoji sąlyga [first conditional] vartojama išreikšti sąlygos rezultatus, kurie nėra neabejojantys, tačiau labai tikėtini, kad įvyks atetyje. Taip pat pirmoji sąlyga vartojama išreikšti dalykus, kurie turi įvykti ateityje.

If= Sąlyga gali įvykti;

Struktūros:
If + present simple + , + future simple
Future simple + if + present simple

Pavyzdžiui:
— “If you tell me what to buy, I will go to the supermarket.” = Pirmoje sakinio dalyje sąlyga, kuri padaro rezultatą, išreikštą antroje sakinio dalyje, įmanomą.
— “will go to the supermarket if you tell me what to buy.” = Pirmoje sakinio dalyje yra sąlygos rezultatas, o sąlyga išreikšta antroje sakinio dalyje.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A2 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book