Unit 7.2

Should vs Ought To

Modal Verbs


Introduction

Ir should, ir ought to priklauso grupei pagalbinių modalinių veiksmažodžių [modal verbs], kurie eidami vieni neturi reikšmės, tačiau gali modifikuoti pagrindinį veiksmažodį, pakeisdami jo prasmę ir suteikdami daugiau informacijos apie veiksmą.

Should ir ought to išreiškia įsipareigojimą ir pareigą, patarimų bei rekomendacijos forma.

Form

Should ir ought to visada eina kartu su veiksmažodžio bedratimi. Jie turi tokias pačias formas net ir vienaskaitos trečiame asmenyje.

Teigiamos formos:

 • Should: Subject + should + infinitive + …
 • Ought to: Subject + ought to + infinitive + …

Neigiamos formos:

 • Should: Subject + should + not + infinitive + …
 • Ought to: Subject + ought + not + to + infinitive + …

Klausiamosios formos:

 • Should: Should + subject + infinitive + …?
 • Ought to: Ought + subject + to + infinitive + …?

Example

 • Should
  • We should go now. / We should to go now.
  • We shouldn’t go now.
  • Should we go now?
 • Ought to
  • We ought to go now. / We ought go now.
  • We oughtn’t to go now.
  • Ought we to go now?

Use

Abu modaliniai veiksmažodžiai turi labai panašią reikšmę ir vienas gali pakeisti kitą. Tačiau jie nėra tokie stiprūs kaip must.

Vis dėlto, should yra dažniau vartojamas ir nėra toks formalus kaip ought to. Ought to beveik niekada nevartojamas klausiamojoje ar neigiamoje formoje.

Summary

Modaliniai veiksmažodžiai [modal verbs] should ir ought to išreiškia įsipareigojimą ar patarimą. Jie visada eina kartu su bendratimi.

Jų vartojimas skiriasi, nors ir turi panašias reikšmes.

 • Should yra vartojamas dažniau ir yra mažiau formalus.
 • Ought to yra labai retai vartojamas kasdieninėse situacijose, ypač neigiamoje ir klausiamojoje formoje, ir paprastai yra labiau formalus.

Pavyzdžiui:
—  “You should apologise.” / “You ought to apologise.”

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A2 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book