Unit 7.2

Should VS Ought To


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Tiek should, tiek ought to priklauso modalinių veiksmažodžių [modal verbs] grupei, kurie vieni neturi reikšmes, tačiau pakeičia pagrindinį veiksmažodį ir jo reikšmę bei suteikia daugiau informacijos apie patį veiksmą.

Should ir ought to yra pagalbiniai veiksmažodžiai, kuriais išreiškiame į(si)pareigojimus ir pareigas, naudojant patarimų bei rekomendacijų formą.

Form

Should ir ought to visada eina kartu su bedratimi. Taip pat šie veiksmažodžiai išlaiko tą pačią vienaskaitos formą trečiajame asmenyje. Šie modaliniai veiksmažodžiai turi tris pagrindines fromas:

Teigiama forma

 • Should: Subject + should + infinitive + …
 • Ought to: Subject + ought to + infinitive + …

Neigiama forma

 • Should: Subject + should + not + infinitive + …
 • Ought to: Subject + ought + not + to + infinitive + …

Klausiama forma

 • Should: Should + subject + infinitive + …?
 • Ought to: Ought + subject + to + infinitive + …?

Example

Should

 • We should go now. / We should to go now.
 • We shouldn’t go now.
 • Should we go now?

Ought to

 • We ought to go now. / We ought go now.
 • We oughtn’t to go now.
 • Ought we to go now?

Use

Šie modaliniai veiksmažodžiai turi labai panašią reikšmę ir gali pakeisti vienas kitą sakinyje, tačiau jie nėra kito pagalbinio veiksmažodžio must atitikmuo. Pastarasis turi stipresnę ir griežtesnę reikšmę.

Vis dėlto should yra naudojamas dažniau ir nėra toks formalus kaip ought to. Ought to beveik niekada nebūna klausiamuosiuose ir neigiamuosiuose sakiniuose.

Summary

Modaliniai veiksmažodžiai [modal verbs] should ir ought to išreiškia ne tokius stiprius į(si)pareigojimus ar patarimus. Jie visada eina kartu su bendratimi.

Nors abu veiksmažodžiai turi panašias reikšmes, jų naudojimas šiek tiek skiriasi:

 • Should naudojamas dažniau ir yra ne toks formalus.
 • Ought to labai retai naudojamas kasdieninėse situacijose, ypatingai neigiamos ir klausiamos formos sakiniuose. Apibendrinant šis pagalbinis veiksmažodis yra labiau formalus.

Pavyzdžiui:
—  “You should apologise.” / “You ought to apologise.” = Should ir ought to turi panašią reikšmę sakinyje.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License