Should vs Ought to


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Obě slovesa Should a Ought to jsou typem pomocného slovesa, které nemá význam samo o sobě, ale modifikuje hlavní sloveso věty a tím mění jeho význam a dodává větě informační hodnotu.

Should a Ought to jsou pomocná způsobová slovesa, která vyjadřují povinnosti a závazky skrze rady a doporučení. Takto vyjádřené závazky považujeme za slabší než ty vyjádřené slovesem “Must”.

Form

Zde vidíme gramatické rozdíly mezi Should a Ought to v jejich Kladném, Záporném a Tázacím tvaru:

Affirmative forms:

 • Should: Subject + should + infinitive + …
 • Ought to: Subject + ought to + infinitive + …

Negative forms:

 • Should: Subject + should + not + infinitive + …
 • Ought to: Subject + ought + not + to + infinitive + …

Interrogative forms:

 • Should: Should + subject + infinitive + …?
 • Ought to: Ought + subject + to + infinitive + …?

*tvar slovesa se nemění ani ve třetí osobě jednotného čísla. Ought to i Should vždy následuje infinitiv.

Example

 • Should
  • We should go now. / We should to go now.
  • We shouldn’t go now.
  • Should we go now?
 • Ought to
  • We ought to go now. / We ought go now.
  • We oughtn’t to go now.
  • Ought we to go now?

Use

Obě tato způsobová slovesa mají podobný význam a dají se zaměňovat. Should se nicméně používá častěji než Ought to, které se téměř nikdy neužívá v záporném a tázacím tvaru.

Summary

Should a< strong>Ought to jsou pomocná způsobová slovesa, která vyjadřují povinnosti a závazky skrze rady a doporučení.

Liší se v gramatice: Should následuje holý infinitiv (without „to“), Ought následuje to + infinitiv. Ought to se téměř nikdy neužívá v záporném a tázacím tvaru.

Liší se i významem, ikdyž nepatrně, Should se používá v méně formálních situacích než Ought to.

Například:
— „You should brush your teeth every day.“ – „You ought to brush your teeth every day.“ = Obě věty mají stejný význam, ta s Ought to je formálnější.
— „You should to brush your teeth every day.“ – „You ought brush your teeth everyday. = Tyto se neshodují gramaticky.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License