Should vs Ought to


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Obě slovesa Should a Ought to jsou typem pomocného slovesa, které nemá význam samo o sobě, ale modifikuje hlavní sloveso věty a tím mění jeho význam a dodává větě informační hodnotu.

Should a Ought to jsou pomocná způsobová slovesa, která vyjadřují povinnosti a závazky skrze rady a doporučení. Takto vyjádřené závazky považujeme za slabší než ty vyjádřené slovesem “Must”.

Form

Zde vidíme gramatické rozdíly mezi Should a Ought to v jejich Kladném, Záporném a Tázacím tvaru:

Affirmative forms:

 • Should: Subject + should + infinitive + …
 • Ought to: Subject + ought to + infinitive + …

Negative forms:

 • Should: Subject + should + not + infinitive + …
 • Ought to: Subject + ought + not + to + infinitive + …

Interrogative forms:

 • Should: Should + subject + infinitive + …?
 • Ought to: Ought + subject + to + infinitive + …?

*tvar slovesa se nemění ani ve třetí osobě jednotného čísla. Ought to i Should vždy následuje infinitiv.

Example

 • Should
  • We should go now. / We should to go now.
  • We shouldn’t go now.
  • Should we go now?
 • Ought to
  • We ought to go now. / We ought go now.
  • We oughtn’t to go now.
  • Ought we to go now?

Use

Obě tato způsobová slovesa mají podobný význam a dají se zaměňovat. Should se nicméně používá častěji než Ought to, které se téměř nikdy neužívá v záporném a tázacím tvaru.

Summary

Should a< strong>Ought to jsou pomocná způsobová slovesa, která vyjadřují povinnosti a závazky skrze rady a doporučení.

Liší se v gramatice: Should následuje holý infinitiv (without „to“), Ought následuje to + infinitiv. Ought to se téměř nikdy neužívá v záporném a tázacím tvaru.

Liší se i významem, ikdyž nepatrně, Should se používá v méně formálních situacích než Ought to.

Například:
— „You should brush your teeth every day.“ – „You ought to brush your teeth every day.“ = Obě věty mají stejný význam, ta s Ought to je formálnější.
— „You should to brush your teeth every day.“ – „You ought brush your teeth everyday. = Tyto se neshodují gramaticky.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License