Ought to: Modal Auxiliary Verb


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Modal Verb je typem pomocného slovesa, které nemá význam samo o sobě, ale modifikuje hlavní sloveso věty a tím mění jeho význam a dodává větě informační hodnotu.

Ought to je pomocné způsobové sloveso, které vyjadřuje povinnosti a závazky skrze rady a doporučení. Takto vyjádřené závazky považujeme za slabší než ty vyjádřené slovesem “must”. Je velmi podobné slovesu Should, ale používá se mnohem méně. Výrazně se liší svým tvarem.

EXTRA: Modal Verb = Způsobové Sloveso.

Form

Affirmative

Kladný tvar slovesa Ought má následující formu:
Subject + ought to + verb + …

Subject ought to Verb
I/You ought to work
He/She/It ought to work
We/You/They ought to work

Negative

Záporný tvar slovesa Ought má následující formu:
Subject + ought + not + to + verb + …

Subject ought to + not Verb
I/You ought not to work
He/She/It ought not to work
We/You/They ought not to work

Interrogative

Tázací tvar slovesa Ought má následující formu:
Ought + subject + to + verb + …?

Ought Subject to Verb Question
Mark
Ought I/you to work ?
Ought he/she/it to work ?
Ought we/you/they to work ?

*tvar slovesa se nemění ani ve třetí osobě jednotného čísla.

Example

 1. Weaker obligation/duty
  • You ought to apologise.
  • Smoking oughtn’t to be allowed at school.
  • You ought to get the diploma soon.
 2. Advice
  • You ought to work out more.
  • He oughtn’t to memorise the rule, it’s better to understand it.
  • Ought we to read the syllabus of the course?

Use

Ought používáme v následujících případech: (Kladný tvar, Záporný tvar, Tázací tvar):

 1. Doporučení;
 2. Touhy;
 3. Pravděpodobnost;
 4. Ta správná věc.

Pamatujme si, že otázky ve slovesem Ought jsou velice formální. Záporné a tázací tvary se používají jen zřídka.

Summary

Ought to je pomocné způsobové sloveso, které vyjadřuje povinnosti a závazky skrze rady a doporučení.

Tyto tvary mají následující formu:

 • Affirmative: Subject + ought to + verb + …
 • Negative: Subject + ought + not + to + verb + …
 • Interrogative: Ought + subject + to + verb + …?

Například:
— „You ought to revise the course after school.“ = Doporučení.
— „I ought to have more time to read.“ = Touha.
— „You ought to find bread in this supermarket.“ = Pravděpodobnost.
— „She ought to stop drinking.“ = Správná věc.

NOTE: *Tvar slovesa se nemění ani ve třetí osobě jednotného čísla.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License