Uncountable Nouns


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Nepočitatelná Podstatná Jména [Uncountable Nouns] se vztahují k předmětům, které vnímáme jako „masu“, jako nesamostatné jednotky, například, tekutiny a další materiály bez vymezených okrajů. Nazýváme je nepočitatelná, jelikož je nejde spočítat v číslech.

{K nalezení v sekci Nouns – Countable & Uncountable, A1 level}

Form

Nepočitatelná Podstatná Jména odkazují na předměty, které vnímáme jako „masu“, jako nesamostatné jednotky. Zde vidíme nejběžnější nepočitatelná podstatná jména:

 1. With only singular form: advice, baggage, energy, hair, homework, information, money
 2. With only plural form: clothes, groceries, news, regards, thanks
 3. Uncountable when referring to a general meaning and countable when referring to a specific thing or meaning: a type of, a kind of…, materials and liquids: glass, paper, coffee, water…, or abstract nouns: life, time

Example

 1. Jednotné podstatné jméno bez množného tvaru
  • My baggage is so heavy because of the camera in it!
  • Her energy as a salsa dancer is incredible!
  • Their money was not enough to buy the painting.
 2. Množné podstatné jméno bez jednotného tvaru
  • Could you get the groceries?
  • He told me some news about your journey.
  • We send our thanks to the director.
 3. Podstatná jména s jak počitatelným tak nepočitatelným tvarem
  • She has a lot of glass bowls. / Does she want a glass of coke?
  • Can I borrow some coffee? / Shall I get a coffee (= a cup of coffee)?
  • I need more time. / I miss the times of my internship ( = a specific period).

Use

Nepočitatelná Podstatná Jména obvykle vyjadřují abstraktní pojmy, látky, materiály, plyny a tekutiny.

 1. Nepočitatelná Podstatná Jména jsou převážně v jednotném čísle;
 2. Existují podstatná jména, která mají pouze tvar množného čísla;
 3. Některá podstatná jména jsou nepočitatelná, když vyjadřují obecný pojem a počitatelná, když odkazují a konkrétní předmět ve významu „a type of“, „a kind of“, etc., nebo na předmět vyrobený z určitého materiálu.

Summary

Nepočitatelná Podstatná Jména [Uncountable Nouns] se vztahují k předmětům, které vnímáme jako „masu“, jako nesamostatné jednotky. Nazýváme je nepočitatelná, jelikož je nejde spočítat v číslech.

Nepočitatelná Podstatná Jména mají obvykle tvar jednotného čísla bez tvaru množného čísla: advice, baggage, energy, hair, homework, information, money

Množné podstatné jméno bez jednotného tvaru: clothes, groceries, news, regards, thanks

Existuje mnoho podstatných jmen s jak počitatelným tak nepočitatelným tvarem, někdy to ale mírně změní význam slova. Například slova označující materiály jsou obvykle nepočitatelná, ale lze je použít jako počitatelná, když odkazujeme k něčemu, co bylo z toho materiálu vyrobeno: Paper/a paper, coffee/a coffee, glass/a glass.

Například:
— „Can I have some coffee?“ = V tomto případě se slovo „coffee“ vztahuje k mleté kávě, ve formě prášku. Tím pádem je to Nepočitatelné Podstatné Jméno.
— „Can I have a coffee?“ = V tomto případě má slovo „coffee“ vlastní význam „šálek kávy“ a z toho důvodu je považujeme za Počitatelné Podstatné Jméno.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License