Uncountable Nouns

Introduction

Nepočitatelná Podstatná Jména [Uncountable Nouns] se vztahují k předmětům, které vnímáme jako „masu“, jako nesamostatné jednotky, například, tekutiny a další materiály bez vymezených okrajů. Nazýváme je nepočitatelná, jelikož je nejde spočítat v číslech.

{K nalezení v sekci Nouns – Countable & Uncountable, A1 level}

Form

Nepočitatelná Podstatná Jména odkazují na předměty, které vnímáme jako „masu“, jako nesamostatné jednotky. Zde vidíme nejběžnější nepočitatelná podstatná jména:

 1. With only singular form: advice, baggage, energy, hair, homework, information, money
 2. With only plural form: clothes, groceries, news, regards, thanks
 3. Uncountable when referring to a general meaning and countable when referring to a specific thing or meaning: a type of, a kind of…, materials and liquids: glass, paper, coffee, water…, or abstract nouns: life, time

Example

 1. Jednotné podstatné jméno bez množného tvaru
  • My baggage is so heavy because of the camera in it!
  • Her energy as a salsa dancer is incredible!
  • Their money was not enough to buy the painting.
 2. Množné podstatné jméno bez jednotného tvaru
  • Could you get the groceries?
  • He told me some news about your journey.
  • We send our thanks to the director.
 3. Podstatná jména s jak počitatelným tak nepočitatelným tvarem
  • She has a lot of glass bowls. / Does she want a glass of coke?
  • Can I borrow some coffee? / Shall I get a coffee (= a cup of coffee)?
  • I need more time. / I miss the times of my internship ( = a specific period).

Use

Nepočitatelná Podstatná Jména obvykle vyjadřují abstraktní pojmy, látky, materiály, plyny a tekutiny.

 1. Nepočitatelná Podstatná Jména jsou převážně v jednotném čísle;
 2. Existují podstatná jména, která mají pouze tvar množného čísla;
 3. Některá podstatná jména jsou nepočitatelná, když vyjadřují obecný pojem a počitatelná, když odkazují a konkrétní předmět ve významu „a type of“, „a kind of“, etc., nebo na předmět vyrobený z určitého materiálu.

Summary

Nepočitatelná Podstatná Jména [Uncountable Nouns] se vztahují k předmětům, které vnímáme jako „masu“, jako nesamostatné jednotky. Nazýváme je nepočitatelná, jelikož je nejde spočítat v číslech.

Nepočitatelná Podstatná Jména mají obvykle tvar jednotného čísla bez tvaru množného čísla: advice, baggage, energy, hair, homework, information, money

Množné podstatné jméno bez jednotného tvaru: clothes, groceries, news, regards, thanks

Existuje mnoho podstatných jmen s jak počitatelným tak nepočitatelným tvarem, někdy to ale mírně změní význam slova. Například slova označující materiály jsou obvykle nepočitatelná, ale lze je použít jako počitatelná, když odkazujeme k něčemu, co bylo z toho materiálu vyrobeno: Paper/a paper, coffee/a coffee, glass/a glass.

Například:
— „Can I have some coffee?“ = V tomto případě se slovo „coffee“ vztahuje k mleté kávě, ve formě prášku. Tím pádem je to Nepočitatelné Podstatné Jméno.
— „Can I have a coffee?“ = V tomto případě má slovo „coffee“ vlastní význam „šálek kávy“ a z toho důvodu je považujeme za Počitatelné Podstatné Jméno.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License