Present Perfect vs Past Simple


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Past Simple a Present Perfect jsou dva gramatické časy, které se mírně liší formou a významem.

Present Perfect používáme, když mluvíme o minulých událostech, které jsou stále spojené s přítomností, nebo na ni mají určitý efekt.

Past Simple používáme, když mluvíme o událostech, které se staly a skončily v minulosti.

EXTRA: Past Simple = Minulý čas Prostý; Present Perfect = Předpřítomný čas Prostý.

Form

Affirmative forms:

 • Present perfect: Subject + have/has + past participle + …
 • Past simple: Subject + Verb (Past tense) + …

Negative forms:

 • Present perfect: Subject + have/has + not + past participle + …
 • Past simple: Subject + did + not + verb + …

Interrogative forms:

 • Present perfect: Have/Has + subject + past participle + …?
 • Past simple: Did + subject + verb + …?

Example

Present perfect

 • I have lived in Chicago for 10 years, I still live in Chicago.
 • She hasn’t played the piano in 3 years (the last time was 3 years ago).
 • Have they lived together for a year (they are still together)?

Past simple

 • I lived in Chicago for 10 years, now I live in San Diego.
 • She didn’t play the piano for 3 years, but she started playing again this week.
 • Did they live together for a year (they are not together anymore)?

Use

Present Perfect vyjadřuje krátké/dlouhé neukončené minulé události, minulé události s následky v přítomnosti s „neukončenými“ časovými výrazy (this month, today, this year, etc.).

Past Simple používáme, když mluvíme o krátkých/dlouhých ukončených minulých událostech, opakujících se událostech a zvycích s „ukončujícím“ časovým výrazem (two weeks ago, last year, in 2010, yesterday, etc.).

Summary

Past Simple a Present Perfect jsou dva gramatické časy, které se mírně liší formou a významem.

Present Perfect používáme, když mluvíme o ukončených minulých událostech, které jsou nějakým způsobem spojeny s přítomností, nebo na ni mají určitý efekt. Present Perfect v kladném tvaru má následující formu:
Subject + To have + past participle (e.g. I have been to the cinema four times this month.) (“has” ve třetí osobě jednotného čísla).

Past Simple je gramatický čas, který používáme, když mluvíme o událostech, které se odehrály v minulosti a nyní jsou ukončené. Past Simple v kladném tvaru má následující formu:
Subject + Verb (Past form) (e.g. I went to the cinema four times last month.).

Například:
— „I have been to the cinema four times this month.“ = Zde jsme použili Present Perfect, jelikož chceme vyjádřit události, které začaly v minulosti a ještě neskončily.
— „I went to the cinema four times last month.“ = Zde jsme použili Past Simple, jelikož chceme vyjádřit události, které byly ukončeny v minulosti a již se nedějí.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License