Present Perfect vs Past Simple


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Past Simple a Present Perfect jsou dva gramatické časy, které se mírně liší formou a významem.

Present Perfect používáme, když mluvíme o minulých událostech, které jsou stále spojené s přítomností, nebo na ni mají určitý efekt.

Past Simple používáme, když mluvíme o událostech, které se staly a skončily v minulosti.

EXTRA: Past Simple = Minulý čas Prostý; Present Perfect = Předpřítomný čas Prostý.

Form

Affirmative forms:

 • Present perfect: Subject + have/has + past participle + …
 • Past simple: Subject + Verb (Past tense) + …

Negative forms:

 • Present perfect: Subject + have/has + not + past participle + …
 • Past simple: Subject + did + not + verb + …

Interrogative forms:

 • Present perfect: Have/Has + subject + past participle + …?
 • Past simple: Did + subject + verb + …?

Example

Present perfect

 • I have lived in Chicago for 10 years, I still live in Chicago.
 • She hasn’t played the piano in 3 years (the last time was 3 years ago).
 • Have they lived together for a year (they are still together)?

Past simple

 • I lived in Chicago for 10 years, now I live in San Diego.
 • She didn’t play the piano for 3 years, but she started playing again this week.
 • Did they live together for a year (they are not together anymore)?

Use

Present Perfect vyjadřuje krátké/dlouhé neukončené minulé události, minulé události s následky v přítomnosti s „neukončenými“ časovými výrazy (this month, today, this year, etc.).

Past Simple používáme, když mluvíme o krátkých/dlouhých ukončených minulých událostech, opakujících se událostech a zvycích s „ukončujícím“ časovým výrazem (two weeks ago, last year, in 2010, yesterday, etc.).

Summary

Past Simple a Present Perfect jsou dva gramatické časy, které se mírně liší formou a významem.

Present Perfect používáme, když mluvíme o ukončených minulých událostech, které jsou nějakým způsobem spojeny s přítomností, nebo na ni mají určitý efekt. Present Perfect v kladném tvaru má následující formu:
Subject + To have + past participle (e.g. I have been to the cinema four times this month.) (“has” ve třetí osobě jednotného čísla).

Past Simple je gramatický čas, který používáme, když mluvíme o událostech, které se odehrály v minulosti a nyní jsou ukončené. Past Simple v kladném tvaru má následující formu:
Subject + Verb (Past form) (e.g. I went to the cinema four times last month.).

Například:
— „I have been to the cinema four times this month.“ = Zde jsme použili Present Perfect, jelikož chceme vyjádřit události, které začaly v minulosti a ještě neskončily.
— „I went to the cinema four times last month.“ = Zde jsme použili Past Simple, jelikož chceme vyjádřit události, které byly ukončeny v minulosti a již se nedějí.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License