Prepositions of Place – extension

Introduction

Prepositions jsou krátká slova, která se vždy vztahují k jinému členu ve větě. Jsou nezbytné, jelikož nám poskytují dodatečné informace o větě tím, že události, osoby a předměty umisťují v čase a místě.

Následující Prepositions of Place umisťují události, osoby a předměty v Prostoru.

EXTRA: Prepositions = Předložky; Prepositions of Place = Místní Předložky.

Form

Prepositions of Place vyjadřují fyzické umístění události či činnosti: under, next to, above, behind, between, over, opposite, below, in front of, near

Example

 • The mountain boots are under the bed.
 • The coat is next to the backpack.
 • She hung a picture above the fireplace.
 • Two people are standing behind George.
 • The pilot is standing between those two air hostesses.
 • They hung a clock over the sofa.
 • The bakery is opposite my father’s restaurant.

Use

Prepositions of Place vyjadřují fyzické umístění události či činnosti:

 1. Under (in a lower position);
 2. Next to (very close to someone or something, with nothing in between);
 3. Above (at a higher level);
 4. Behind (at the back of);
 5. Between (in the space that separates two places, people or objects);
 6. Over (at a higher level);
 7. Opposite (being in a position on the other side);
 8. Below (at a lower level);
 9. In front of (in direct view of);
 10. Near (at a short distance away).

Summary

Prepositions jsou krátká slova, která se vždy vztahují k jinému členu ve větě. Jsou nezbytné, jelikož nám poskytují dodatečné informace o větě. Události umisťujeme v prostoru pomocí Prepositions of Place.

Nejběžnějšími Prepositions of Place jsou: under, next to, above, behind, between, over, opposite, below, in front of, near

Například:
— „Valencia is near Alicante.“ = Vyjadřuje fyzické umístění podmětu.
— „My book is between the table and the closet.“ = Vyjadřuje fyzické umístění podmětu.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License