Must: Modals of Obligation

Introduction

Modal verb je typem pomocného slovesa, které nemá význam samo o sobě, ale modifikuje hlavní sloveso věty a tím mění jeho význam a dodává větě informační hodnotu.

Must je pomocné způsobové sloveso, které vyjadřuje jistotu, nezbytnost či silný závazek, který vychází z osobního názoru, nikoliv z venčí. Záporný tvar tohoto slovesa vyjadřuje zákaz.

EXTRA: Modal Verb = Způsobové Sloveso.

Form

Affirmative

Kladný tvar slovesa Must má následující formu:
Subject + must + verb + …

Subject must Verb
I/You must work
He/She/It must work
We/You/They must work

Negative*

Záporný tvar slovesa Mustmá následující formu:
Subject + must not + verb + …

Subject must + not Verb
I/You must not work
He/She/It must not work
We/You/They must not work

*Záporný tvar obvykle vyjadřuje zákaz.

Interrogative

Tázací tvar slovesa Must má následující formu:
Must + subject + verb + …?

Must Subject Verb Question
Mark
Must I/you work ?
Must he/she/it work ?
Must we/you/they work ?

Example

 1. Jistota/důvodně očekávatelné
  • It must be her flat. It’s number 13.
  • This house must be in a good state! They renovated it last year.
  • Must they be rich? They live in a luxury flat in the city center.
 2. Silný závazek
  • I must search for a new house, my contract ends soon.
  • She must clean the kids‘ clothes, they got very dirty at the park.
  • Must we be on time?
 3. Nezbytnost
  • I must buy a new fridge.
  • He must search for a student flat.
  • Must they paint the walls?
 4. Zákaz (záporný tvar)
  • You must not give your address on online forums!
  • He must not surf the internet while working!
  • You mustn’t smoke in this restaurant.

Use

Must používáme, když:

 1. Si jsme něčím jistí, máme důvod něco očekávat (Kladný tvar);
 2. Jde o silný závazek (Kladný tvar, Tázací tvar);
 3. Je něco nezbytné (Kladný tvar, Tázací tvar);
 4. Zákaz (Záporný tvar).

Summary

Must je pomocné způsobové sloveso, které vyjadřuje jistotu, nezbytnost či silný závazek, který vychází z osobního názoru, nikoliv z venčí. Lze použít ve třech tvarech (Kladný, Záporný a Tázací).

Tyto tři tvary slovesa Must mají následující formu:

 • Affirmative: Subject + must + verb + …
 • Negative: Subject + must not + verb + …
 • Interrogative: Must + subject + verb + …?

Například:
— „I must visit my parents soon.“ = Podmět cítí povinnost/závazek navštívit rodiče.
— „You must not try drugs.“ = Vyjádření zákazu.
— „Must I do it now?“ = Podmět se ptá, zda to musí dělat právě teď.

NOTE: Tvar slovesa se nemění ani ve třetí osobě jednotného čísla.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License