Must: Modals of Obligation


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Modal verb je typem pomocného slovesa, které nemá význam samo o sobě, ale modifikuje hlavní sloveso věty a tím mění jeho význam a dodává větě informační hodnotu.

Must je pomocné způsobové sloveso, které vyjadřuje jistotu, nezbytnost či silný závazek, který vychází z osobního názoru, nikoliv z venčí. Záporný tvar tohoto slovesa vyjadřuje zákaz.

EXTRA: Modal Verb = Způsobové Sloveso.

Form

Affirmative

Kladný tvar slovesa Must má následující formu:
Subject + must + verb + …

Subject must Verb
I/You must work
He/She/It must work
We/You/They must work

Negative*

Záporný tvar slovesa Mustmá následující formu:
Subject + must not + verb + …

Subject must + not Verb
I/You must not work
He/She/It must not work
We/You/They must not work

*Záporný tvar obvykle vyjadřuje zákaz.

Interrogative

Tázací tvar slovesa Must má následující formu:
Must + subject + verb + …?

Must Subject Verb Question
Mark
Must I/you work ?
Must he/she/it work ?
Must we/you/they work ?

Example

 1. Jistota/důvodně očekávatelné
  • It must be her flat. It’s number 13.
  • This house must be in a good state! They renovated it last year.
  • Must they be rich? They live in a luxury flat in the city center.
 2. Silný závazek
  • I must search for a new house, my contract ends soon.
  • She must clean the kids‘ clothes, they got very dirty at the park.
  • Must we be on time?
 3. Nezbytnost
  • I must buy a new fridge.
  • He must search for a student flat.
  • Must they paint the walls?
 4. Zákaz (záporný tvar)
  • You must not give your address on online forums!
  • He must not surf the internet while working!
  • You mustn’t smoke in this restaurant.

Use

Must používáme, když:

 1. Si jsme něčím jistí, máme důvod něco očekávat (Kladný tvar);
 2. Jde o silný závazek (Kladný tvar, Tázací tvar);
 3. Je něco nezbytné (Kladný tvar, Tázací tvar);
 4. Zákaz (Záporný tvar).

Summary

Must je pomocné způsobové sloveso, které vyjadřuje jistotu, nezbytnost či silný závazek, který vychází z osobního názoru, nikoliv z venčí. Lze použít ve třech tvarech (Kladný, Záporný a Tázací).

Tyto tři tvary slovesa Must mají následující formu:

 • Affirmative: Subject + must + verb + …
 • Negative: Subject + must not + verb + …
 • Interrogative: Must + subject + verb + …?

Například:
— „I must visit my parents soon.“ = Podmět cítí povinnost/závazek navštívit rodiče.
— „You must not try drugs.“ = Vyjádření zákazu.
— „Must I do it now?“ = Podmět se ptá, zda to musí dělat právě teď.

NOTE: Tvar slovesa se nemění ani ve třetí osobě jednotného čísla.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License