Prepositions of Possession


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Possessive form vyjadřujeme, že něco patří určité osobě či zvířeti. Můžeme ho dokonce použít k vyjádření vlastnictví mezi neživými předměty.

EXTRA: Possessive form = Přivlastňovacím Tvarem.

Form

Nejběžnějšími Prepositions, které vyjadřují Vlastnictví jsou:
Of + nouns/possessive pronouns
With + adjectives/nouns
To + object pronouns

Example

 • Of
  • These are the most important monuments of London.
  • Dublin is the capital of Ireland.
  • She is a friend of mine.
 • With
  • I saw a boy with brown eyes.
  • She spoke with a German accent.
  • The girl with the black hat.
 • To
  • This towel belongs to me.

Use

Prepositions of Possession používáme pro vyjádření vztahu mezi vlastníkem a vlastnictvím.

 • Of (země, město, osoba, přivlastňovací zájmeno);
 • With (fyzické vlastnosti, akcent, předmět, materiál, zvíře);
 • To (ve výrazu „belong to„).

Summary

Prepositions jsou krátká slova, která se vždy vztahují k jinému členu ve větě. Jsou nezbytné, jelikož nám poskytují dodatečné informace o větě. Prepositions of Possession vyjadřujeme, že něco patří určité osobě či zvířeti. Můžeme ho dokonce použít k vyjádření vlastnictví mezi neživými předměty.

Nejběžnějšími Přivlastňovacími Předložkami jsou: Of, with and to.

Například:
— „A teacher of mine had a heart attack.“ = Předložka of vyjadřuje komu patří určitá osoba či předmět.
— „You are the girl with the piercing.“ = Předložka with vyjadřuje komu patří určitá osoba či předmět.
— “These recipes belong to my grandmother.” = Předložka to vyjadřuje komu patří určitá osoba či předmět.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License