Comparisons with Like

Syntax

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Comparative je větná struktura, která porovnává dva předměty, osoby či události a vyjadřuje rovnost či nerovnost mezi nimi.

Předložkou like lze vyjádřit srovnání dvou podobných či identických předmětů a pojmů.

EXTRA: Comparative = Komparativ.

Form

Tato konstrukce má obvykle následující formu:
First clause + like + noun/pronoun + …

Example

  • Your house looks like my mother’s house.
  • This boy cleans like a robot.
  • Those student apartments look like garbage.

Use

Předložkou like lze vyjádřit srovnání dvou podobných či identických předmětů a pojmů a stavíme ji před podstatné jméno či zájmeno.

Summary

Comparativeje struktura, která porovnává dva předměty, osoby či události a vyjadřuje rovnost či nerovnost mezi nimi.

Předložkou like lze vyjádřit srovnání dvou podobných či identických předmětů a pojmů. Tato konstrukce má obvykle následující formu:
First clause + like + noun/pronoun + …

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

Books4Languages feedback

License

English Grammar A2 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book