Have to: Modals of Obligation


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Modal Verb je typem pomocného slovesa, které nemá význam samo o sobě, ale modifikuje hlavní sloveso věty a tím mění jeho význam a dodává větě informační hodnotu.

Have to je pomocné způsobové sloveso, které vyjadřuje jistotu, nezbytnost či silný závazek, který vychází z venčí, z externího faktoru.

EXTRA: Modal Verb = Způsobové Sloveso.

Form

Affirmative

Kladný tvar slovesa Have to má následující formu:
Subject + have/has to + verb + … („has“ ve třetí osobě jednotného čísla).

Subject have/has to Verb
I/You have to work
He/She/It has to work
We/You/They have to work

Negative*

Záporný tvar slovesa Have to má následující formu:
Subject + do/does + not + have to + verb + … („does“ ve třetí osobě jednotného čísla).

Subject do/does + not have to Verb
I/You do not have to work
He/She/It does not have to work
We/You/They do not have to work

*Záporný tvar obvykle vyjadřuje, že něco není nezbytné.

Interrogative

Tázací tvar slovesa Have to má následující formu:
Do/Does + subject + have to + verb + …? („does“ ve třetí osobě jednotného čísla).

Do/Does Subject have to Verb Question
Mark
Do I/you have to work ?
Does he/she/it have to work ?
Do we/you/they have to work ?

Example

 1. Jistota/důvodně očekávatelné
  • This has to be her flat! She said it’s floor 2, flat 13.
  • This house doesn’t have to be in a good state.
  • Do they have to be rich? They live in a luxury flat in the city center.
 2. Silný závazek
  • The owner said I have to move to another house.
  • She doesn’t have to clean the kid’s clothes everyday.
  • Do we have to clean the mess we made in the kitchen?
 3. Nezbytnost
  • I have to buy a new fridge, the one I have is broken.
  • Alissa doesn’t have to search for a student flat.
  • Do they have to paint the walls?
 4. Bez povinnosti (záporný tvar)
  • We don´t have to ride a horse.
  • He doesn’t have to clean his room.
  • They don´t have to return from the island?

Use

Have to vyjadřuje povinnost uloženou externím faktorem. Používáme je, když:

 1. Si jsme něčím jistí, máme důvod něco očekávat (Kladný tvar, Záporný tvar);
 2. Jde o silný závazek (Kladný tvar, Tázací tvar);
 3. Je něco nezbytné (Kladný tvar);
 4. Don’t have to (Have to – Záporný tvar) vyjadřuje, že něco není nezbytné (Záporný tvar).

Summary

Have to je pomocné způsobové sloveso, které vyjadřuje jistotu, nezbytnost či silný závazek, který vychází z venčí, z externího faktoru. Lze použít ve třech tvarech (Kladný, Záporný a Tázací).

Tyto tři tvary slovesa Have to mají následující formu:

 • Affirmative: Subject + have/has to + verb + …
 • Negative: Subject + do/does + not + have to + verb + …
 • Interrogative: Do/Does + subject + have to + verb + …?

Například:
— „I have to go to school every day.“ = Podmět této věty je povinen chodit do školy každý den.
— „She doesn’t have to go to school every day.“ = Není nutné, aby podmět této věty chodil do školy každý den.
— „Does she have to go to school every day?“ = Ptáme se, zda je podmět povinen chodit do školy každý den.

NOTE: „Have to“ v záporném tvaru obvykle vyjadřuje, že něco není nezbytné.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License