Unit 7.1

Have to: Öhdəlik Üsulları

Advertising

Introduction

Modal fel [modal verb], özü-özlüyündə heç bir mənası olmayan, ancaq əsas feli dəyişdirir, mənasını dəyişdirən və hərəkət haqqında daha çox təfərrüat verən köməkçi (köməkçi) fel növüdür.

Vaciblik [have to] xaricdən, xarici amillərdən gələn müəyyənlik, zərurət və ya güclü öhdəlik ifadə etmək üçün istifadə olunan köməkçi modal fel növüdür.

Form

Vaciblik [have to] üç formada ifadə edilə bilər:

Affirmative

Onun təsdiqləyici [affirmative] formasının quruluşu belədir:
Subject + have/has to + verb + …

 • Have/has: Təsdiq formasında, üçüncü şəxsin tək halında have- dəyişir və yerinə has- istifadə edilir.
Subject have/has to Verb
I/You have to work
He/She/It has to work
We/You/They have to work

Negative

Onun inkar [negative] formasının quruluşu belədir:
Subject + do/does + not + have to + verb + …

 • Do/does: İnkar formasında, üçüncü şəxsin tək halında do- dəyişir və yerinə does- istifadə edilir.
Subject do/does + not have to Verb
I/You do not have to work
He/She/It does not have to work
We/You/They do not have to work

İnkarın [negative] qısa formaları, indiki sadənin [present simple] qısa formaları ilə eynidir: I don’t – you don’t – he doesn’t…

Interrogative

Onun sual [interrogative] formasının quruluşu belədir:
Do/Does + subject + have to + verb + …?

 • Do/does: Sual formasında, üçüncü şəxsin tək halında do- dəyişir və yerinə does- istifadə edilir.
Do/Does Subject have to Verb Question
Mark
Do I/you have to work ?
Does he/she/it have to work ?
Do we/you/they have to work ?

Example

Güclü bir öhdəlik

 • The owner said I have to move to another house.
 • She doesn’t have to clean the kid’s clothes everyday.
 • Do we have to clean the mess we made in the kitchen?

Bir zərurət

 • have to buy a new fridge, the one I have is broken.
 • Alissa doesn’t have to search for a student flat.
 • Do they have to paint the walls?

Bir şey etmək zərurəti və ya məcburiyyəti yoxdur (inkar)

 • We don’t have to sell the pig.
 • He doesn’t have to clean his room.
 • They don’t have to return from the island.

Güclü və ya müəyyən bir şəkildə ağlabatan bir şəkildə gözlənilir

 • This has to be her flat! She said it’s floor 2, flat 13.
 • The roses don’t have to be in a good state.
 • Do they have to boast like that? We know they are rich.

Use

Xarici amillər tərəfindən qoyulmuş bir öhdəlik olduğunu göstərmək üçün vaciblik [have to] istifadə etməliyik.

Buraya aiddir:

 • Güclü bir öhdəlik (təsdiq, sual);
 • Bir zərurət (təsdiq, inkar, sual);
 • Bir şey etmək zərurəti və ya məcburiyyəti yoxdur (inkar);
 • Bir şey ağlabatan bir şəkildə və ya əminliklə gözlənilir (təsdiq, inkar, sual).

 

Summary

Modal fel [modal verb] vaciblik [have to] əminliyi, güclü öhdəliyi, zərurəti və ya xarici amillərdən, kənardan gələn heç bir öhdəliyin olmadığını ifadə edir.

Biz onu fərqli formalarda istifadə edə bilərik:

 • Təsdiq [affirmative]: Biz mövzudan sonra vaciblik [have to] və fel ilə başlayırıq. Üçüncü şəxsin tək halında has- istifadə edirik.
 • İnkar [negative]: Biz mövzudan sonra vacib deyil [do not have to] və fel ilə başlayırıq. Üçüncü şəxsin tək halında, does- istifadə edirik.
 • Sual [interrogative]: Biz mövzudan öncə do- ilə sual veririk, vaciblik [have to] və fel ilə dəvam edirik. (cümlə sual işarəsi ilə bitir). Üçüncü şəxsin tək halında, does- istifadə edirik.

Misal üçün:
— Affirmative: “I have to go to school every day.” = Subyekt hər gün məktəbə getmək məcburiyyətindədir.
— Negative: “She doesn’t have to go to school every day.” = Subyekt hər gün məktəbə getməsi vacib deyil.
— Interrogative: “Does she have to go to school every day?” = Subyekt hər gün məktəbə getmək məcburiyyətində olub olmadığını soruşuruq.

QEYD: Vacib deyil [don’t have to] vacibliyin [have to] inkar forması, ümumiyyətlə bir şeyin edilməsi lazım olmadığını bildirir.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License