Unit 7.1

Have to: Öhdəlik Üsulları

Contributors

Introduction

Modal fel [modal verb], özü-özlüyündə heç bir mənası olmayan, ancaq əsas feli dəyişdirir, mənasını dəyişdirən və hərəkət haqqında daha çox təfərrüat verən köməkçi (köməkçi) fel növüdür.

Vaciblik [have to] xaricdən, xarici amillərdən gələn müəyyənlik, zərurət və ya güclü öhdəlik ifadə etmək üçün istifadə olunan köməkçi modal fel növüdür.

Form

Vaciblik [have to] üç formada ifadə edilə bilər:

Affirmative

Onun təsdiqləyici [affirmative] formasının quruluşu belədir:
Subject + have/has to + verb + …

 • Have/has: Təsdiq formasında, üçüncü şəxsin tək halında have- dəyişir və yerinə has- istifadə edilir.
Subject have/has to Verb
I/You have to work
He/She/It has to work
We/You/They have to work

Negative

Onun inkar [negative] formasının quruluşu belədir:
Subject + do/does + not + have to + verb + …

 • Do/does: İnkar formasında, üçüncü şəxsin tək halında do- dəyişir və yerinə does- istifadə edilir.
Subject do/does + not have to Verb
I/You do not have to work
He/She/It does not have to work
We/You/They do not have to work

İnkarın [negative] qısa formaları, indiki sadənin [present simple] qısa formaları ilə eynidir: I don’t – you don’t – he doesn’t…

Interrogative

Onun sual [interrogative] formasının quruluşu belədir:
Do/Does + subject + have to + verb + …?

 • Do/does: Sual formasında, üçüncü şəxsin tək halında do- dəyişir və yerinə does- istifadə edilir.
Do/Does Subject have to Verb Question
Mark
Do I/you have to work ?
Does he/she/it have to work ?
Do we/you/they have to work ?

Example

Güclü bir öhdəlik

 • The owner said I have to move to another house.
 • She doesn’t have to clean the kid’s clothes everyday.
 • Do we have to clean the mess we made in the kitchen?

Bir zərurət

 • have to buy a new fridge, the one I have is broken.
 • Alissa doesn’t have to search for a student flat.
 • Do they have to paint the walls?

Bir şey etmək zərurəti və ya məcburiyyəti yoxdur (inkar)

 • We don’t have to sell the pig.
 • He doesn’t have to clean his room.
 • They don’t have to return from the island.

Güclü və ya müəyyən bir şəkildə ağlabatan bir şəkildə gözlənilir

 • This has to be her flat! She said it’s floor 2, flat 13.
 • The roses don’t have to be in a good state.
 • Do they have to boast like that? We know they are rich.

Use

Xarici amillər tərəfindən qoyulmuş bir öhdəlik olduğunu göstərmək üçün vaciblik [have to] istifadə etməliyik.

Buraya aiddir:

 • Güclü bir öhdəlik (təsdiq, sual);
 • Bir zərurət (təsdiq, inkar, sual);
 • Bir şey etmək zərurəti və ya məcburiyyəti yoxdur (inkar);
 • Bir şey ağlabatan bir şəkildə və ya əminliklə gözlənilir (təsdiq, inkar, sual).

 

Summary

Modal fel [modal verb] vaciblik [have to] əminliyi, güclü öhdəliyi, zərurəti və ya xarici amillərdən, kənardan gələn heç bir öhdəliyin olmadığını ifadə edir.

Biz onu fərqli formalarda istifadə edə bilərik:

 • Təsdiq [affirmative]: Biz mövzudan sonra vaciblik [have to] və fel ilə başlayırıq. Üçüncü şəxsin tək halında has- istifadə edirik.
 • İnkar [negative]: Biz mövzudan sonra vacib deyil [do not have to] və fel ilə başlayırıq. Üçüncü şəxsin tək halında, does- istifadə edirik.
 • Sual [interrogative]: Biz mövzudan öncə do- ilə sual veririk, vaciblik [have to] və fel ilə dəvam edirik. (cümlə sual işarəsi ilə bitir). Üçüncü şəxsin tək halında, does- istifadə edirik.

Misal üçün:
— Affirmative: “I have to go to school every day.” = Subyekt hər gün məktəbə getmək məcburiyyətindədir.
— Negative: “She doesn’t have to go to school every day.” = Subyekt hər gün məktəbə getməsi vacib deyil.
— Interrogative: “Does she have to go to school every day?” = Subyekt hər gün məktəbə getmək məcburiyyətində olub olmadığını soruşuruq.

QEYD: Vacib deyil [don’t have to] vacibliyin [have to] inkar forması, ümumiyyətlə bir şeyin edilməsi lazım olmadığını bildirir.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License