Unit 6.1

A few qarşı A little və Few qarşı Little

Contributors

Introduction

A few- bir az (cəm sayıla bilən, müsbət)/a little- bir az (tək sayılmayan, müsbət) və few- az (cəm sayıla bilən, inkar)/little- az (tək sayılmayan, inkar) mənasını verən kəmiyyətdir some- bəzi/enough- kifayətdir və ya not enough- kifayət deyil.

Form

Bu kəmiyyətlərin istifadəsi isimdən asılıdır:

Positive Attitude Negative Attitude
Plural Countable a few few
Singular Uncountable a little little

Example

  • We have a few beautiful monuments to see.
    Few beaches are suitable for swimming.
  • We can bake a cake! We have a little flour.
    We can’t bake a cake! We have (very) little flour.

Use

A few and a little mean some, enough- Bir şeyin gözləniləndən çox olduğunu və ya hələ də qaldığını göstərirlər.

Few and little mean not enough, less or fewer than expected- Bir şeyin çox olmadığını, bir şeyin əskik olduğunu göstərirlər.

Summary

A few or few and a little or little- hamısı bəzi [some] deməkdir.

  • Cəm sayıla bilən isimlərlə: a few (müsbət) and few (inkar).
  • Tək sayılmayan isimlərlə: a little (müsbət) and little (inkar).

Misal üçün:
— “I have a few pencils in my bag, I do not need to buy new ones.” / “I have few pencils in my bag, I have to buy new ones.”
— “There is a little milk in the fridge, we can make a cake.” / “There is little milk in the fridge, we can’t make a cake.”

Onlar a- artiklından əvvəl gəldiyində, mənası müsbətdir və bir şeyin hələ də qaldığını göstərir; əgər artikl olmazsa, bir şeyin çox olmadığını göstərir.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License