Unit 1.1

İndiki Bitmiş Zamanın İnkar Halı

Introduction

İndiki bitmiş zaman [present perfect] keçmişdə baş verən tamamlanmış hərəkətləri ifadə etmək üçün istifadə olunan bir zamandır, günümüzə bağlıdır və hələ də təsiri var.

İnkar [negative] halında ifadə edildikdə fel mübtəda ilə bağlı bir şeyi inkar edir.

Form

İndiki bitmiş zaman inkar halında bu quruluşa sahibdir:

Mübtəda + have/has + not + past participle + …

 • Have/has üçüncü şəxs təkində have has olaraq dəyişir;
 • Qaydalı keçmiş bitmiş [regular past participles] zaman fellərini düzəldərkən onun sonuna -d və ya -ed şəkilçisi əlavə edilir.
 • Qaydasız keçmiş bitmiş [[irregular past participles] zaman felləri əzbərdən öyrənilməlidir.
Subject have/has + not Past Participle
I/You have not worked
He/She/It has not worked
We/You/They have not worked

İnkar formasının qısa formaları bunlardır: I haven’t – you haven’t – she hasn’t…

{Qaydasız [irregular] fellər haqqında daha çox öyrənmək üçün past Participle-a baxın}.

Example

İndiki ilə nəticələnən keçmiş vəziyyətlər

 • I haven’t been lucky!
 • He hasn’t been born.
 • We haven’t had the same experience!

İndiyə qədər olan həyat təcrübələrindən bəhs edən bitmiş hərəkətlər

 • I haven’t talked to her four times.
 • She hasn’t visited this castle.
 • It’s probable that they haven’t travelled without their computer.

Use

Biz indiki bitmiş zamanın inkar formasından inkar etmək ücün istifadə edirik:

 1. İndiki ilə nəticələnən keçmiş vəziyyətlər;
 2. İndiyə qədər olan həyat təcrübələrindən bəhs edən bitmiş hərəkətlər;

Summary

İndiki bitmiş [present perfect] zamanın inkar [negative] forması keçmişdə baş vermiş, bu günə bağlanan və hələ də təsirini göstərən tamamlanmış hərəkətləri inkar etmək üçün istifadə olunur.

İndiki bitmiş [present perfect] zamanın inkar [negative] formasından istifadə edərkən mübtədadan sonra  have notpast participle işlənilir. Üçüncü şəxsin təkində has not istifadə olunur.

QEYD: Ppast participle ümumiyyətlə bitmiş zamanlar [perfect tenses] yaratmaq üçün istifadə olunur, keçmiş və ya tamamlanmış hərəkətləri göstərir.

Qaydalı fellərin əsas formasına -d və ya -ed əlavə olunmaqla əmələ gəlir, qaydasız fellərin isə əzbərlənərək öyrənilməsi lazım olan fərqli sabit formaları vardır.

Məsələn:
— “She hasn’t worked on an important project this morning.” = Biz indiki bitmiş [present perfect] istifadə edirik,  çünki keçmiş fəaliyyət hələ də bu günə qədər təsir edir (məsələn, o öz sahəsində indi yaxşı tanınıb).
♦ “She didn’t work on an important project yesterday.” = Biz keçmiş qeyri-müəyyən [past simple] istifadə edirik, çünki keçmiş fəaliyyət başa çatıb və bu günə təsirlərini vurğulamağa ehtiyac yoxdur.

{Form} bölməsinə baxaraq mövzunun bu kontekstdə necə istifadə edildiyini görə bilərsiniz. {Example} bölməsində mövzu ilə bağlı nümunələr tapa bilərsiniz.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License