Unit 1.1

İndiki Bitmiş İnkar Halı

Introduction

İndiki Bitmiş [present perfect] keçmişdə baş verən tamamlanmış hərəkətləri ifadə etmək üçün istifadə olunan bir zamandır, günümüzə bağlıdır və hələ də təsiri var.

İnkar [negative] formada ifadə edildikdə, fel mövzu ilə bağlı bir şeyi inkar edir.

Form

İndiki Bitmiş [present perfect], onun inkar [negative] forması bu quruluşa malikdir:
Subject + have/has + not + past participle + …

 • Have/has: üçüncü şəxs təkində have has oluraq dəyişir;
 • Qaydali keçmiş bitmiş [Regular past participles] zaman fellərini duzəldərkən onun sonuna -d və ya -ed şəkilçisi əlavə edilir.
 • Qaydasız keçmiş bitmiş [Irregular past participles] zaman felləri əzbərdən öyrənilməlidir.
Subject have/has + not Past Participle
I/You have not worked
He/She/It has not worked
We/You/They have not worked

İnkar formasının qısa formaları bunlardır: I haven’t – you haven’t – she hasn’t…

{Qaydasız [irregular] fellər haqqında daha çox öyrənmək üçün keçmis bitmiş [past Participle] baxın}.

Example

İndiki ilə nəticələnən keçmiş vəziyyətlər

 • I haven’t been lucky!
 • He hasn’t been born.
 • We haven’t had the same experience!

İndiyə qədər olan həyat təcrübələrindən bəhs edən hərəkətlər bitmiş hərəkətlər

 • I haven’t talked to her four times.
 • She hasn’t visited this castle.
 • It’s probable that they haven’t travelled without their computer.

Use

Biz indiki bitmiş [present perfect] zamandan, onun inkar [negative] formasindan hər hansı bir şeyi inkar etmək ücün istifadə edirik:

 1. İndiki ilə nəticələnən keçmiş vəziyyətlər;
 2. İndiyə qədər olan həyat təcrübələrindən bəhs edən hərəkətlər bitmiş hərəkətlər;

Summary

Biz indiki bitmiş [present perfect] zamandan, onun inkar [negative] formasından keçmişdə baş vermiş, bu günə bağlanan və hələ də təsirini göstərən tamamlanmış hərəkətləri inkar etmək ücün istifadə edirik.

Nə zaman biz indiki bitmiş [present perfect] zamandan, onun inkar [negative] formasından istifadə edirik, biz mövzuya malik olmayaraq [have not] və keçmiş bitmiş [past participle] izləyərək başlayırıq. Üçüncü şəxs təkdə, biz malik olmamaq [has not] -dan istifadə edirik.

QEYD: Keçmiş bitmiş [past participle] ümumiyyətlə bitmiş zamanlar [perfect tenses] yaratmaq üçün istifadə olunur, keçmiş və ya tamamlanmış hərəkətləri göstərir. Qaydalı fellərin əsas formasına -d və ya -ed əlavə olunmaqla əmələ gəlir, qaydasız fellərin isə əzbəzrlenərək öyrənilməsi lazım olan fərqli sabit formaları vardır.

Misal üçün:
— “She hasn’t worked on an important project this morning.” = Biz indiki bitmiş [present perfect] istifadə edirik,  çünki keçmiş fəaliyyət hələ də bu günə qədər təsir edir (məsələn, o öz sahəsində indi yaxşı tanınıb).
♦ “She didn’t work on an important project yesterday.” = Biz keçmiş sadə [past simple] istifadə edirik, çünki keçmiş fəaliyyət başa çatdı və bu günə təsirlərini vurğulamağa ehtiyac yoxdur.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License