Unit 1.1

İndiki Bitmiş İnkar Halı

Introduction

İndiki Bitmiş [present perfect] keçmişdə baş verən tamamlanmış hərəkətləri ifadə etmək üçün istifadə olunan bir zamandır, günümüzə bağlıdır və hələ də təsiri var.

İnkar [negative] formada ifadə edildikdə, fel mövzu ilə bağlı bir şeyi inkar edir.

Form

İndiki Bitmiş [present perfect], onun inkar [negative] forması bu quruluşa malikdir:
Subject + have/has + not + past participle + …

 • Have/has: üçüncü şəxs təkində have has oluraq dəyişir;
 • Qaydali keçmiş bitmiş [Regular past participles] zaman fellərini duzəldərkən onun sonuna -d və ya -ed şəkilçisi əlavə edilir.
 • Qaydasız keçmiş bitmiş [Irregular past participles] zaman felləri əzbərdən öyrənilməlidir.
Subject have/has + not Past Participle
I/You have not worked
He/She/It has not worked
We/You/They have not worked

İnkar formasının qısa formaları bunlardır: I haven’t – you haven’t – she hasn’t…

{Check the topic Past Participle to learn irregular verbs}.

Example

İndiki ilə nəticələnən keçmiş vəziyyətlər

 • I haven’t been lucky!
 • He hasn’t been born.
 • We haven’t had the same experience!

İndiyə qədər olan həyat təcrübələrindən bəhs edən hərəkətlər bitmiş hərəkətlər

 • I haven’t talked to her four times.
 • She hasn’t visited this castle.
 • It’s probable that they haven’t travelled without their computer.

Use

Biz indiki bitmiş [present perfect] zamandan, onun inkar [negative] formasindan hər hansı bir şeyi inkar etmək ücün istifadə edirik:

 1. İndiki ilə nəticələnən keçmiş vəziyyətlər;
 2. İndiyə qədər olan həyat təcrübələrindən bəhs edən hərəkətlər bitmiş hərəkətlər;

Summary

Biz indiki bitmiş [present perfect] zamandan, onun inkar [negative] formasından keçmişdə baş vermiş, bu günə bağlanan və hələ də təsirini göstərən tamamlanmış hərəkətləri inkar etmək ücün istifadə edirik.

Nə zaman biz indiki bitmiş [present perfect] zamandan, onun inkar [negative] formasından istifadə edirik, biz mövzuya malik olmayaraq [have not] və keçmiş bitmiş [past participle] izləyərək başlayırıq. Üçüncü şəxs təkdə, biz malik olmamaq [has not] -dan istifadə edirik.

QEYD: Keçmiş bitmiş [past participle] ümumiyyətlə bitmiş zamanlar [perfect tenses] yaratmaq üçün istifadə olunur, keçmiş və ya tamamlanmış hərəkətləri göstərir. Qaydalı fellərin əsas formasına -d və ya -ed əlavə olunmaqla əmələ gəlir, qaydasız fellərin isə əzbəzrlenərək öyrənilməsi lazım olan fərqli sabit formaları vardır.

For example:
— “She hasn’t worked on an important project this morning.” = We use the present perfect because the past action still has effects on the present (for example, she hasn’t gained fame in her field).
♦ “She didn’t work on an important project yesterday.” = We use the past simple because the past action is finished and there’s no need to emphasise its effects on the present.

Let’s revise this content within the {Form} section. Take a look at the {Example} section that shows its use within a context.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License

English Grammar A2 Level for Azeri speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.