Unit 1.1

Present Perfect Neigiama Forma

Tenses

Present perfect laikas yra vartojamas, kalbant apie užbaigtus praeities įvykius, kurių pasekmės turi įtakos dabarčiai.

Neigiamoje formoje, veiksmažodis paneigia kažką apie subjektą.

Present perfect, neigiamoje formoje, laikosi šios struktūros:
Subject + have/has + not + past participle + …

 • To Have: vienaskaitos trečias asmuo pasikeičia iš have į has;
  • Neigiamos formos trumpiniai yra: I haven’t – you haven’t – she hasn’t…
 • Taisyklingi būtojo laiko dalyviai suformuojami pridedant -d ar -ed prie pagrindinės veiksmažodžio formos. Netaisyklingi būtojo laiko dalyviai turi būti išmokti mintinai.
Subject have/has + not Past Participle
I/You have not worked
He/She/It has not worked
We/You/They have not worked
 1. Praeities situacijos, kurių pasekmės jaučiamos dabartyje
  • I haven’t lost my car keys!
  • He hasn’t put on weight.
  • We haven’t finished our homework!
 2. Praeityje pasibaigę veiksmai, susiję su gyvenimo patirtimi iki šiol.
  • I haven’t talked to her four times.
  • She hasn’t visited this castle.
  • They haven’t travelled without their computer.

Mes vartojame present perfect, neigiamoje formoje, paneigti apie:

 1. Praeities situacijas, kurių pasekmės jaučiamos dabartyje;
 2. Praeityje pasibaigusius veiksmus, susijusius su gyvenimo patirtimi iki šiol.

Vartojame present perfect, neigiamoje formoje, paneigti apie praeities įvykius, kurie susiję su dabartimi, o jų pasekmės vis dar jaučiamos.

Struktūra:
Subject + have/has + not + past participle + … (has vienaskaitos trečiam asmeniui)

Pavyzdžiai:
— “It hasn’t rained the whole month.” = vartojame present perfect, nes šis veiksmas įvyko praeityje, bet jis vis dar turi poveikį dabarčiai. Pavyzdžiui šiuo atveju pasekmės galėtų būti, kad teritorija tapo išsausėjusi dėl vandens trūkumo.
♦ „It didn’t rain last  month.“ = vartojame būtąjį laiką [past simple], kadangi kalbame apie veiksmą, kuris įvyko praeityje, tačiau mes nepabrėžiame jo pasekmių dabartyje.

NOTE: Būtojo laiko dalyvis [past participle] yra dažniausiai naudojamas vartojant perfect laikus, ir jis nurodo praeitį arba užbaigtus veiksmus. Jis sudaromas prie taisyklingo veiksmažodžio pagrindinės formos pridedant galūnę -d arba -ed, tuo tarpu netaisyklingi veiksmažodžiai turi skirtingas formas, kurias reikia išmokti mintinai.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A2 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book