Unit 1.1

Esamojo Atliktinio Laiko (Present Perfect) Neigiama Forma


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Esamasis atliktinis laikas (Present Perfect) yra naudojamas išreikšti užbaigtus praeities įvykius, kurių pasekmės jaučiamos dabartyje.

Šio laiko neigiamos formos [negative form] veiksmažodis paneigia tam tikrą veiksnio savybę.

Form

Esamojo atliktinio laiko (Present Perfect) neigiama forma sudaroma laikantis šios struktūros:
Subject + have/has + not + past participle + …

 • Have/has: vienaskaitos trečiasis asmuo keičiamas iš have į has;
 • Taisyklingi būtojo laiko dalyviai formuojami pridedant galūnę -d ar -ed prie pagrindinės veiksmažodžio formos;
 • Netaisyklingų būtojo laiko dalyvių formas turime išmokti atmintinai.
Subject have/has + not Past Participle
I/You have not worked
He/She/It has not worked
We/You/They have not worked

Neigiamos formos veiksmažodžių trumpiniai yra: I haven’t – you haven’t – she hasn’t…

{Kad išmoktume netaisyklingas veiksmažodžių formas, žvilgtelkime į temą Būtojo Laiko Dalyviai}.

Example

Praeities veiksmai, kurių pasekmės jaučiamos dabartyje

 • haven’t been lucky!
 • He hasn’t been born.
 • We haven’t had the same experience!

Užbaigti/pasibaigę veiksmai, kurie vis dar yra susiję su dabartimi

 • haven’t talked to her four times.
 • She hasn’t visited this castle.
 • It’s probable that they haven’t travelled without their computer.

Use

Neigiama esamojo atliktinio laiko (present perfect) forma yra vartojama paneigti:

 1. Praeities veiksmus, kurių pasekmės jaučiamos dabartyje;
 2. Užbaigtus veiksmus, kurie vis dar yra susiję su dabartimi.

Summary

Esamojo atliktinio laiko [present perfect] neigiamą formą [negative form] naudojame paneigti praeities veiksmus, susijusius su dabartimi ir kurių pasekmės vis dar jaučiamos šnekamuoju momentu.

Kai naudojame esamojo atliktinio laiko (Present Perfect) neigiamą formą, sakinį pradedame veiksniu, kurį vėliau seka veiksmažodžio forma have not ir būtojo laiko dalyvis [past participle]. Vienaskaitos trečiajame asmenyje naudojame has not.

PASTABA: Būtojo laiko dalyvis yra dažniausiai naudojamas atliktiniuose (perfect) laikuose ir nurodo praeityje įvykdytus veiksmus. Jie formuojami pridedant galūnę -d ar -ed prie pagrindinės veiksmažodžio formos. Tuo tarpu netaisyklingi veiksmažodžiai turi formas, kurias turime išmokti atmintinai.

Pavyzdžiui:
— „She hasn’t worked on an important project this morning.“ = Naudojame esamąjį atliktinį laiką (Present Perfect), nes praeities veiksmo pasekmės vis dar jaučiamos dabartyje.
♦ „She didn’t work on an important project yesterday.“ = Naudojame paprastąjį būtąjį laiką (Past Simple), kadangi kalbame apie veiksmą, įvykusį praeityje, tačiau jo pasekmių dabartyje neišskiriame.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License