Unit 1.2

Esamojo Paprastojo Laiko Neigiama Forma

Tenses

Esamasis paprastasis laikas [present simple] – tai laikas, naudojamas išreikšti nuolatines, reguliariai besikartojančias situacijas ir įvykius.

Šio laiko neigiamos formos [negative form] veiksmažodis paneigia tam tikrą veiksnio savybę.

Esamojo paprastojo laiko neigiama forma sudaroma laikantis šios struktūros:
Subject + do/does + not + verb + …

 • Do/does: vienaskaitos trečiasis asmuo pakeičiamas iš do į does;
 • Veiksmažodis: pagrindinė veiksmažodžio forma išlieka tokia pati (be jokių pakeitimų);
 • Netaisyklingas veiksmažodis to be: I am not – you aren’t – he isn’t…
Subjectdo/does + notVerbShort form
Ido notworkdon’t
Youdo notworkdon’t
Hedoes notworkdoesn’t
Shedoes notworkdoesn’t
Itdoes notworkdoesn’t
Wedo notworkdon’t
Youdo notworkdon’t
Theydo notworkdon’t
 1. Užbaigti veiksmai kalbamuoju metu
  • The taxi driver doesn’t disappear.
 2. Faktai
  • Teachers don’t perform an important role in society.
 3. Įpročiai/rutina
  • I don’t usually wake up at 8 o’clock.
  • He doesn’t go to the gym twice a week.
  • We don’t go to good restaurants for lunch.
 4. Neformalus pasakojimas
  • The housewife doesn’t transform into a princess.
 5. Instrukcijos
  • Don’t go straight and don’t turn left.
  • Don’t restart your mobile phone.
  • Don’t dedicate yourself to your studies.
 6. Nuolatinės situacijos
  • don’t live in Russia.
  • She doesn’t work in a police station.
  • The doctor didn’t study maths.
 7. Suplanuota ateitis
  • don’t start my new job on 17th June.
  • The exam period doesn’t end on 24th December.
  • Emily’s plane doesn’t land in 2 hours.
 8. Pažadai
  • don’t promise to buy you a new phone.
 9. Tvarkaraščiai
  • The train doesn’t leave at 7 o’ clock.

Neigiama esamojo paprastojo laiko forma yra vartojama paneigti:

 1. Kalbamuoju metu užbaigtus veiksmus (komentarai);
 2. Faktus (dalykai, kurie laikomi tiesa ar realybe);
 3. Įpročius/rutiną (veiksmai, pasikartojantys dabartyje);
 4. Neformalų pasakojimą (istorijos pasakojimas);
 5. Instrukcijas (įsakymai);
 6. Nuolatines situacijas (pasibaigę ir būsimi veiksmai);
 7. Suplanuotą ateitį (suplanuoti įvykiai, žinant tikslią datą);
 8. Pažadus;
 9. Tvarkaraščius (suplanuoti įvykiai, žinant tikslų laiką).

Esamojo paprastojo laiko [present simple] neigiamą formą [negative form]  naudojame paneigti situacijas, kurios vyksta reguliariai, pakartotinai ar nuolatos.

Kai vartojame esamojo paprastojo laiko neigiamą formą, sakinį pradedame veiksniu, kurį vėliau seka do not bei atitinkamas veiksmažodis. Vienaskaitos trečiajame asmenyje naudojame does not.

Pavyzdžiui:
— „I don’t live in a small flat.“ =  esamojo paprastojo laiko [present simple] neigiamos formos [negative form] sakinys, kuriame naudojame do not ir veiksmažodį live (do not live).
— “She doesn’t live in a small flat.” = veiksnys yra she, todėl naudojame formą does not ir veiksmažodį live (does not live).

PASTABA: Veiksmažodis to be yra netaisyklingas, todėl jam netaikoma neigiamos formos sudarymo taisyklė. Tiesiog po veiksmažodžio pridedame not.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip tai vartojama kontekste.

License

English Grammar A1 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book