Unit 1.2

Esamojo Laiko Neigiama Forma

Tenses

Esamasis laikas [present simple] – tai laikas, naudojamas išreikšti nuolatines situacijas ar įvykius, kurie reguliariai kartojasi ar visada nutinka.

Neigiamoje formoje [negative form], veiksmažodis paneigia kažką apie subjektą.

Esamasis laikas, neigiamoje formoje, laikosi šios struktūros:
Subject + do/does + not + verb + …

 • Do/does: vienaskaitos trečias asmuo pasikeičia iš do į does;
 • Veiksmažodis: pagrindinė veiksmažodžio forma išlieka ta pati (jokių pakeitimų)
 • Nereguliarus veiksmažodis to be: I am not – you aren’t – he isn’t…
Subject do/does + not Verb Short form
I do not work don’t
You do not work don’t
He does not work doesn’t
She does not work doesn’t
It does not work doesn’t
We do not work don’t
You do not work don’t
They do not work don’t
 1. Suplanuota ateitis
  • I don’t start my new job on the 17th of June.
  • The exam period doesn’t end on the 24th of December.
  • Their daughter doesn’t arrive in a few days.
 2. Tvarkaraščiai
  • The train doesn’t leave at 7 o’ clock.
  • The match doesn’t start at 9 o’clock tomorrow.
  • My exams don’t start at 10 o’clock tomorrow.
 3. Įpročiai/Rutina
  • I don’t usually wake up at 8 o’clock.
  • He doesn’t go to the gym twice a week.
  • We don’t go to good restaurants for lunch.
 4. Faktai
  • The sun doesn’t rise in the West.
  • Water doesn’t boil at 80°C.
  • Unicorns don’t exist.
 5. Dabartinės situacijos
  • I don’t live in Brussels.
  • She doesn’t work in a supermarket.
  • They don’t play football.
 6. Pažadai…
  • I don’t promise to buy you a new phone.
  • He doesn’t swear he’ll go to the doctor.
  • I don’t promise I’ll give you my phone number.
 7. Nurodymai ir instrukcija
  • You don’t go straight but you turn left.
  • You don’t restart your mobile phone.
  • You don’t go upstairs.
 8. Užbaigti veiksmai, kurie įvyksta kalbant
  • The brigades don’t disappear.
  • The police don’t catch the thief.
  • Real Madrid doesn’t recover from two goals down.
 9. Neformalus pasakojimas
  • The Beast doesn’t transform into a prince.
  • Snow White doesn’t fall asleep.
  • Little Red Riding-Hood doesn’t meet the wolf.

Esamasis laikas, neigiamoje formoje, vartojamas kažką paneigti apie:

 1. Suplanuotą ateitį (suplanuotus įvykius kai žinomas tikslus laikas);
 2. Tvarkaraščius (suplanuotus įvykius kai žinomas tikslus laikas);
 3. Įpročius/rutiną (kažkas, kas pasikartoja dabartyje);
 4. Faktus (dalykus, kurie paprastai yra tiesa);
 5. Nuolatines situacijas (kurios vyko kurį laiką ir įvyks ateityje);
 6. Pažadus;
 7. Instrukcijas (įsakymus);
 8. Užbaigtus veiksmus, kurie įvyksta kalbant (komentarus);
 9. Neformalius pasakojimus (pasakojant istoriją).

Vartojame esamajį laiką [present simple], neigiamoje formoje [negative form], paneigti apie situacijas, kurios dažnai įvyksta, pasikartoja ar vyksta visada.

Struktūra:
Subject + do/does + not + verb + … (does vienaskaitos trečiam asmeniui)

Pavyzdžiai:
— „I don’t live in a small flat.“ = Vartojame esamąjį laiką išreikšti dabartinę situaciją.
— „The train doesn’t leave at 6.“ = Vartojame esamąjį laiką nurodydami tvarkaraštį/tikslų laiką.
— „Water doesn’t boil at 70 degrees Celsius.“ = Vartojame esamąjį laiką išreikšti faktą.

NOTE: Veiksmažodis to be yra nereguliarus, todėl jis neatitinka bendrosios neigiamos formos formavimo taisyklės, ir todėl mes pridedame not po veiksmažodžio.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A1 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book