Unit 1.2

Esamojo Paprastojo Laiko (Present Simple) Neigiama Forma


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Esamasis paprastasis laikas (Present Simple) – tai laikas naudojamas išreikšti nuolatines, reguliariai besikartojančias situacijas ir įvykius.

Šio laiko neigiamos formos [negative form] veiksmažodis paneigia tam tikrą veiksnio savybę.

Form

Esamojo paprastojo laiko (Present Simple) neigiama forma sudaroma laikantis šios struktūros:
Subject + do/does + not + verb + …

 • Do/does: vienaskaitos trečiasis asmuo pakeičiamas iš do į does;
 • Veiksmažodis: pagrindinė veiksmažodžio forma išlieka tokia pati (be jokių pakeitimų);
 • Trumposios formos: I don’t – you don’t – he doesn’t…
Subject do/does + not Verb Short form
I do not work don’t
You do not work don’t
He does not work doesn’t
She does not work doesn’t
It does not work doesn’t
We do not work don’t
You do not work don’t
They do not work don’t

Example

 1. Užbaigti veiksmai kalbamuoju metu
  • The taxi driver doesn’t disappear.
 2. Faktai
  • Teachers don’t perform an important role in society.
 3. Įpročiai/rutina
  • I don’t usually wake up at 8 o’clock.
  • He doesn’t go to the gym twice a week.
  • We don’t go to good restaurants for lunch.
 4. Neformalus pasakojimas
  • The housewife doesn’t transform into a princess.
 5. Instrukcijos
  • Don’t go straight and don’t turn left.
  • Don’t restart your mobile phone.
  • Don’t dedicate yourself to your studies.
 6. Nuolatinės situacijos
  • don’t live in Russia.
  • She doesn’t work in a police station.
  • The doctor didn’t study maths.
 7. Suplanuota ateitis
  • don’t start my new job on 17th June.
  • The exam period doesn’t end on 24th December.
  • Emily’s plane doesn’t land in 2 hours.
 8. Pažadai
  • don’t promise to buy you a new phone.
 9. Tvarkaraščiai
  • The train doesn’t leave at 7 o’ clock.

Use

Neigiama esamojo paprastojo laiko (Present Simple) forma yra naudojama paneigti:

 1. Kalbamuoju metu užbaigtus veiksmus (komentarai);
 2. Faktus (dalykai, kurie laikomi tiesa ar realybe);
 3. Įpročius/rutiną (veiksmai, pasikartojantys dabartyje);
 4. Neformalų pasakojimą (istorijos pasakojimas);
 5. Instrukcijas (įsakymai);
 6. Nuolatines situacijas (pasibaigę ir būsimi veiksmai);
 7. Suplanuotą ateitį (suplanuoti įvykiai, žinant tikslią datą);
 8. Pažadus;
 9. Tvarkaraščius (suplanuoti įvykiai, žinant tikslų laiką).

Summary

Esamojo paprastojo laiko (Present Simple) neigiamą formą [negative form] naudojame paneigti situacijas, kurios vyksta reguliariai, pakartotinai ar nuolatos.

Kai naudojae esamojo paprastojo laiko (Present Simple) neigiamą formą, sakinį pradedame veiksniu, kurį vėliau seka do not bei atitinkamas veiksmažodis. Vienaskaitos trečiajame asmenyje naudojame does not.

Pavyzdžiui:
— „I don’t work on important projects.“ =  esamojo paprastojo laiko (Present Simple) neigiamos formos [negative form] sakinys, kuriame naudojame do not ir veiksmažodį work (do not work).
— “She doesn’t work on important projects.“ = veiksnys yra she, todėl naudojame formą does not ir veiksmažodį work (does not work).

PASTABA: Veiksmažodis to be yra netaisyklingas, todėl jam netaikoma neigiamos formos sudarymo taisyklė. Tiesiog po veiksmažodžio pridedame not.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License