Unit 1.2


Esamojo Laiko Neigiama Forma

Tenses

Esamasis laikas [present simple] – tai laikas, naudojamas išreikšti nuolatines situacijas ar įvykius, kurie reguliariai kartojasi ar visada nutinka.

Neigiamoje formoje [negative form], veiksmažodis paneigia kažką apie subjektą.

Esamasis laikas, neigiamoje formoje, laikosi šios struktūros:
Subject + do/does + not + verb + …

 • Do/does: vienaskaitos trečias asmuo pasikeičia iš do į does;
 • Veiksmažodis: pagrindinė veiksmažodžio forma išlieka ta pati (jokių pakeitimų)
 • Nereguliarus veiksmažodis to be: I am not – you aren’t – he isn’t…
Subjectdo/does + notVerbShort form
Ido notworkdon’t
Youdo notworkdon’t
Hedoes notworkdoesn’t
Shedoes notworkdoesn’t
Itdoes notworkdoesn’t
Wedo notworkdon’t
Youdo notworkdon’t
Theydo notworkdon’t
 1. Suplanuota ateitis
  • I don’t start my new job on the 17th of June.
  • The exam period doesn’t end on the 24th of December.
  • Their daughter doesn’t arrive in a few days.
 2. Tvarkaraščiai
  • The train doesn’t leave at 7 o’ clock.
  • The match doesn’t start at 9 o’clock tomorrow.
  • My exams don’t start at 10 o’clock tomorrow.
 3. Įpročiai/Rutina
  • I don’t usually wake up at 8 o’clock.
  • He doesn’t go to the gym twice a week.
  • We don’t go to good restaurants for lunch.
 4. Faktai
  • The sun doesn’t rise in the West.
  • Water doesn’t boil at 80°C.
  • Unicorns don’t exist.
 5. Dabartinės situacijos
  • I don’t live in Brussels.
  • She doesn’t work in a supermarket.
  • They don’t play football.
 6. Pažadai…
  • I don’t promise to buy you a new phone.
  • He doesn’t swear he’ll go to the doctor.
  • I don’t promise I’ll give you my phone number.
 7. Nurodymai ir instrukcija
  • You don’t go straight but you turn left.
  • You don’t restart your mobile phone.
  • You don’t go upstairs.
 8. Užbaigti veiksmai, kurie įvyksta kalbant
  • The brigades don’t disappear.
  • The police don’t catch the thief.
  • Real Madrid doesn’t recover from two goals down.
 9. Neformalus pasakojimas
  • The Beast doesn’t transform into a prince.
  • Snow White doesn’t fall asleep.
  • Little Red Riding-Hood doesn’t meet the wolf.

Esamasis laikas, neigiamoje formoje, vartojamas kažką paneigti apie:

 1. Suplanuotą ateitį (suplanuotus įvykius kai žinomas tikslus laikas);
 2. Tvarkaraščius (suplanuotus įvykius kai žinomas tikslus laikas);
 3. Įpročius/rutiną (kažkas, kas pasikartoja dabartyje);
 4. Faktus (dalykus, kurie paprastai yra tiesa);
 5. Nuolatines situacijas (kurios vyko kurį laiką ir įvyks ateityje);
 6. Pažadus;
 7. Instrukcijas (įsakymus);
 8. Užbaigtus veiksmus, kurie įvyksta kalbant (komentarus);
 9. Neformalius pasakojimus (pasakojant istoriją).

Vartojame esamajį laiką [present simple], neigiamoje formoje [negative form], paneigti apie situacijas, kurios dažnai įvyksta, pasikartoja ar vyksta visada.

Struktūra:
Subject + do/does + not + verb + … (does vienaskaitos trečiam asmeniui)

Pavyzdžiai:
— „I don’t live in a small flat.“ = Vartojame esamąjį laiką išreikšti dabartinę situaciją.
— „The train doesn’t leave at 6.“ = Vartojame esamąjį laiką nurodydami tvarkaraštį/tikslų laiką.
— „Water doesn’t boil at 70 degrees Celsius.“ = Vartojame esamąjį laiką išreikšti faktą.

NOTE: Veiksmažodis to be yra nereguliarus, todėl jis neatitinka bendrosios neigiamos formos formavimo taisyklės, ir todėl mes pridedame not po veiksmažodžio.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A1 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book