Unit 11.2

Jungtukai: And, But, Because, When

Conjunctions

Jungtukai [conjunctions] yra žodžiai, kurie veikia kaip sąsaja tarp skirtingų frazių ar elementų sakiniuose.

Jungtukai yra žodžiai, kurie sakinyje jungia žodžius ar frazes.
Pagrindiniai jungtukai yra: and, but, because ir when.

Sakinio struktūra:
Clause 1 + conjunctions + clause 2

Jei sakinys yra ilgesnis, mes pridedame kablelį (,) prieš jungtuką.

 • And
  • Kevin reads the newspaper and watches television every Friday.
  • They live in New York and love its beautiful library.
 • But
  • I like maths lessons but I don’t really like history lessons.
  • You can go hiking there but you have to be very careful.
 • Because
  • Anna doesn’t want to take the exam because she did not study.
  • We can’t come to the party tonight because we must study.
 • When
  • You get very tired when you don’t sleep.
  • We came from school when nobody was home.

Jungtukai naudojami sujungti žodžius, frazes ir sakinius bei jų ryšiams parodyti.

Galime sujungti frazes skirtingais būdais:

 • And: sujungia du sakinius (prijungimas);
 • But: nurodo sąlygą ar kontrastą (kontrastas);
 • Because: nurodo priežastį (priežastis);
 • When: nurodo sakinių laiką (laikas).

Jungtukai [conjunctions] sujungia žodžius bei frazes sakinyje.

Pagrindiniai jungtukai yra: and, but, because ir when.

Sakinio struktūra:
Clause 1 + conjunctions + clause 2

Pavyzdžiui:
— „I need to go to the supermarket and I also want to visit my grandmother.“ = And vartojamas sujungti du sakinius.
— „I need to go to the supermarket but I have to work.“ = But vartojamas išreikšti veiksmą, kuris prieštarautų kitam veiksmui tuo pačiu metu.
— „I need to go to the supermarket because we have no bread.“ = Because vartojamas dviejų sakinių dalių susiejimui: veiksmui ir veiksmo priežasčiai.
— „I need to go to the supermarket when I finish work.“ = When yra vartojamas išreikšti naują veiksmą po to, kai pirmasis jau yra baigtas.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A1 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book