Unit 11.2

Jungtukai: And, But, Because, When

Introduction

Jungtukai [conjunctions] – žodžiai, kurie sujungia skirtingus sakinius ar sakinio dalis.

Form

Jungtukai yra žodžiai, kurie sakinyje sujungia frazes, žodžius ar sakinio dalis.
Pagrindiniai jungtukai: and, but, because ir when.

Sakinio struktūra yra:
Clause 1 + conjunctions + clause 2

Jei sakinys yra ilgesnis, prieš jungtuką dedame kablelį (,).

Example

And

 • Kevin reads the newspaper and watches television every Friday.
 • They live in New York and love its beautiful library.

But

 • I like maths lessons but I don’t really like history lessons.
 • You can go hiking there but you have to be very careful.

Because

 • Anna doesn’t want to take the exam because she did not study.
 • We can’t come to the party tonight because we must study.

When

 • You get very tired when you don’t sleep.
 • We came from school when nobody was home.

Use

Naudojame jungtukus, kai sakinyje norime sujungti frazes, žodžius ar sakinio dalis. Taip pat parodyti juos siejančius ryšius.

Sakinio dalis galime jungti skirtingais būdais:

 • And = ir: sujungia du sakinius (prijungimas);
 • But = bet: nurodo sąlygą ar kontrastą (kontrastas);
 • Because = nes: nurodo priežastį (priežastis);
 • When = kai: nurodo sakinių laiką (laikas).

Summary

Jungtukai [conjunctions] – žodžiai, kurie sujungia skirtingus sakinius ar sakinio dalis.

Pagrindiniai jungtukai: and, but, because ir when.

Pavyzdžiui:
— „“I need to go to the supermarket and I also want to visit my grandmother.”  = And vartojamas sujungti du sakinius.
— „“I need to go to the supermarket but I have to work.” = But naudojamas išreikšti veiksmą priešingą kitam atliekamam tuo pačiu metu.
— “I need to go to the supermarket because we have no bread.” = Because  naudojamas dviems skirtingos skinio dalims sujungti: veiksmui ir veiksmo priežasčiai.
— “I need to go to the supermarket when I finish work.” = When yra naudojamas išreikšti naujam veiksmui po to, kai pirmasis jau yra baigtas.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

More exercises


License