Conjuncțiile: And, But, Because, When

Introduction

Conjuncțiile sunt cuvintele care servesc drept conectori pentru diferite subordonate sau elemente din propoziție.

Form

Conjuncțiile [Conjunctions] sunt lexemele care fac legătura dintre cuvinte, fraze sau subordonate.
Principalele conjuncții sunt: and (și), but (dar), because (deoarece) și when (când).

Structura propoziției este:
Clause 1 + conjunctions + clause 2

Dacă propoziția este mai lungă, punem virgulă (,) înaintea conjuncției.

Example

And

 • Kevin reads the newspaper and watches television every Friday.
 • They live in New York and love its beautiful library.

Because

 • Anna doesn’t want to take the exam because she did not study.
 • We can’t come to the party tonight because we must study.

But

 • I like maths lessons but I don’t really like history lessons.
 • You can go back to class but you must study.

When

 • I get very frustrated when the computer is slow.
 • We went to our maths lesson when the school bell rang.

Use

Conjuncțiile se utilizează pentru a face legătura dintre cuvinte, fraze, subordonate și propoziții și pentru a arăta relațiile dintre ele.

Putem combina două subordonate în diferite moduri:

 • And: conectează două propoziții (adaugă);
 • But: afirmă fie o condiție sau un contrast (contrast);
 • Because: afirmă un motiv (cauză);
 • When: afirmă timpul într-o propoziție (timpul).

Summary

Conjuncțiile [Conjunctions] sunt importante deoarece ele se comportă ca o legătură între cuvinte, fraze și subordonate.

Cele mai importante conjuncții sunt: And, But, Because și When.

Structura propoziției este:

Clause 1 + conjunctions + clause 2

De exemplu:
— „I need to go to the supermarket and I also want to visit my grandmother.” = Conjuncția and este folosită pentru a conecta două propoziții.
— „I need to go to the supermarket but I have to work.” = Conjuncția but este folosită deoarece o acțiune este în contrast cu alta în același timp.
— „I need to go to the supermarket because we have no bread.” = Conjuncția because este folosită pentru a lega două părți ale propoziției: acțiunea și motivul acțiunii.
— „I need to go to the supermarket when I finish work.” = Conjuncția when este folosită pentru a exprima o nouă acțiune după prima care deja este finalizată.

Să revizuim acest conținut în secțiunea [Form]. Vezi secțiunea [Example] care explică utilizarea în interiorul contextului.

More exercises

License