Conjuncțiile: And, But, Because, When

Conjunctions

Conjuncțiile sunt cuvintele care servesc drept conectori pentru diferite subordonate sau elemente din propoziție.

Conjuncțiile [Conjunctions] sunt lexemele care fac legătura dintre cuvinte, fraze sau subordonate.
Principalele conjuncții sunt: and (și), but (dar), because (deoarece) și when (când).

Structura propoziției este:
Clause 1 + conjunctions + clause 2

Dacă propoziția este mai lungă,punem virgulă (,) înaintea conjuncției.

 • And
  • Kevin reads the newspaper and watches television every Friday.
  • They live in New York and love its beautiful library.
 • But
  • I like maths lessons but I don’t really like history lessons.
  • You can go hiking there but you have to be very careful.
 • Because
  • Anna doesn’t want to take the exam because she did not study.
  • We can’t come to the party tonight because we must study.
 • When
  • You get very tired when you don’t sleep.
  • We came from school when nobody was home.

Conjuncțiile se utilizează pentru a face legătura dintre cuvinte, fraze, subordonate și propoziții și pentru a arăta relațiile dintre ele.

Putem combina două subordonate în diferite moduri:

 1. And: conectează două propoziții (adaugă);
 2. But: afirmă fie o condiție sau un contrast (contrast);
 3. Because: afirmă un motiv (cauză);
 4. When: afirmă timpul într-o propoziție (timpul).

Conjuncțiile [Conjunctions] sunt importante deoarece ele se comportă ca o legătură între cuvinte,fraze și subordonate.

Cele mai importante conjuncții sunt: And, But, Because și When.

Structura propoziției este:

Clause 1 + conjunctions + clause 2

De exemplu:
— „I need to go to the supermarket and I also want to visit my grandmother.” = Conjuncția and este folosită pentru a conecta două propoziții.
— „I need to go to the supermarket but I have to work.” = Conjuncția but este folosită deoarece o acțiune este în contrast cu alta în același timp.
— „I need to go to the supermarket because we have no bread.” = Conjuncția because este folosită pentru a lega două părți ale propoziției: acțiunea și motivul acțiunii.
— „I need to go to the supermarket when I finish work.” = Conjuncția when este folosită pentru a exprima o nouă acțiune după prima care deja este finalizată.

Să revizuim acest conținut în secțiunea [Form]. Vezi secțiunea [Example] care explică utilizarea în interiorul contextului.

License

English Grammar A1 Level for Romanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book