A avea: Expresii frecvente (comune)

Adjectivele demonstrative

Adjectivele posesive

Adverbele de frecvență

Articolele hotărâte

Articolele nehotărâte

Be going to (structură de intenție)

Can: Modalele de abilitate

Câți/Câte și Cât

Cazul posesiv(genitiv)

Conjuncțiile: And, But, Because, When

Determinanții cantitativi

Este și sunt

Formarea substantivelor feminine

Formarea substantivelor plurale

Formele neregulate ale gradelor de comparație comparativ și superlativ

Genul substantivului

Gerunziul

Gradele de comparație adverbiale

Gradele de comparație ale adjectivelor și adverbelor

Gradul de comparație superlativ al adjectivelor și adverbelor

Have și Have got (a avea) Afirmativ

Have și Have got (a avea) Interogativ

Have și Have got (a nu avea) Negativ

Infinitivul

Întrebările -Wh

Întrebările Yes (da) sau No (nu)

Like (a plăcea)

Like (a plăcea), Love (a iubi), Hate (a urî, displace)

Locuțiuni prepoziționale

Modul imperativ

Numeralele ordinale

Numerele cardinale

Perfectul Compus al verbelor neregulate

Perfectul Compus Interogativ

Perfectul Compus Negativ

Perfectul Simplu Afirmativ

Pluralul substantivelor neregulate

Prepoziții de timp și de loc frecvente

Prezentul Continuu Afirmativ

Prezentul Continuu Interogativ

Prezentul Continuu Negativ

Prezentul Simplu Afirmativ

Prezentul Simplu Interogativ

Prezentul Simplu Negativ

Pronumele cu funcție sintactică de complement direct

Pronumele demonstrative

Pronumele Personale

Pronumele posesive

Pronumele relative

Revision Topics 1-6

Revision Topics 7-11

Substantivele compuse

Substantivele cu două genuri

Substantivele numărabile și nenumărabile

To be (a fi) Perfectul compus

To be Afirmativ

To be Interogativ

To be Negativ

Would Like

Would: Modalele de abilitate