Be going to (structură de intenție)

Verb Phrase

Be going to (structură de intenție) nu este un timp, este o structură pe care o folosim când vorbim despre viitor.

Afirmativ

Structura lui to be going to în forma afirmativă [affirmative] este:
Subject + to be + going to + verb + …

Forma scurtă la afirmativ este aceeași ca și forma scurtă a lui to be: I’m – you’re – he’s…

SubjectTo BeGoing ToVerb
Iamgoing towork
Youaregoing towork
Heisgoing towork
Sheisgoing towork
Itisgoing towork
Wearegoing towork
Youaregoing towork
Theyaregoing towork

Negativ

Structura lui to be going to la forma negativă [negative] este:
Subject + to be + not + going to + verb + …

Forma scurtă la negativ este aceeași ca și forma scurtă a verbului to be: I’m not – you’re not/you aren’t – he’s not/he isn’t…

SubjectTo Be + notgoing toVerb
Iam notgoing towork
Youare notgoing towork
Heis notgoing towork
Sheis notgoing towork
Itis notgoing towork
Weare notgoing towork
Youare notgoing towork
Theyare notgoing towork

Interogativ

Structura lui to be going to în forma interogativă [interrogative]:
To be + subject + going to + verb + …?

To BeSubjectgoing toVerbQuestion
Mark
AmIgoing towork?
Areyougoing towork?
Ishegoing towork?
Isshegoing towork?
Isitgoing towork?
Arewegoing towork?
Areyougoing towork?
Aretheygoing towork?
 1. Afirmativ
  • I am going to the shop this weekend.
  • When he grows up, he is going to be the boss.
  • We are going to visit your company today.
 2. Negativ
  • I am not going to the shop this weekend.
  • When he grows up, he is not going to be the boss.
  • We are not going to visit your company today.
 3. Interogativ
  • Am I going to the shop this weekend?
  • Is he going to be the boss when he grows up?
  • Are we going to visit your company today?

Folosim to be going to când vorbim despre intenții și planuri de viitor.

NOTĂ: Se poate utiliza gonna în loc de going to în contexte informale.

Be going to (structură de intenție) se referă la intenții clare și planuri de viitor.

to be + going to + verb + …

 • Afirmativ: Subject + to be + going to + verb + …
 • Negativ: Subject + to be + not + going to + verb + …
 • Interogativ: To be + subject + going to + verb + …?

De exemplu:
— Afirmativ: “am going to go to work.”
— Negativ: “am not going to go to work, I am going to the shop.”
— Interogativ: “Are you going to work?

Să revizuim acest conținut în secțiunea [Form]. Vezi secțiunea {Example} care explică utilizarea în interiorul contextului.

License

English Grammar A1 Level for Romanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book