Gradele de comparație ale adjectivelor și adverbelor

Syntax

Gradele de comparație ale adjectivelor [Comparisons] [adjectives] și adverbelor [adverbs] sunt folosiți pentru a face comparații între lucruri, persoane sau acțiuni, exprimând egalități sau inegalități între ele.

Forma comparativă a unui adjectiv este obținută prin utilizarea adjectivelor sau adverbelor. Când vrem să comparăm un lucru cu altul folosim cuvântul than după adjectiv sau adverb.

Structura propoziției este:
Subject + verb + comparative adjective/adverb + than + object + …

Comparațiile cu adjectivele sau adverbele sunt obținute diferit în dependență de numărul de silabe și de sufix.

 • O silabă:
  • Adjectiv/adverb: adăugăm -er (clean ⇒ cleaner);
  • Adjectiv/adverb cu sufixul -e: adăugăm -r (simple ⇒ simpler);
  • Adjectivul care se termină într-o vocală și o consoană: dublăm ultima consoană înainte să adăugăm -er (big ⇒ bigger).
 • Două silabe (cu sufixul -y)
  • Adjectiv/adverb cu terminația în -y: schimbăm -y în –i și adăugăm –er (friendly ⇒ friendlier).
 • Două silabe (fără sufixul-y) sau mai multe silabe:
  • Adjectiv/adverb care nu se termină în-ymore + adjective/adverb (fără modificări) + than… (beautiful ⇒ more beautiful).
 • O silabă
  • I am cleaner than him.
  • Their brother is older than my sister.
  • Peter is going to talk to him later about the house.
 • Două silabe cu sufixul -y
  • I am friendlier than Max.
  • Kate is prettier than Martha.
  • We should get up earlier tomorrow.
 • Două silabe(fără sufixul-y) sau mai multe silabe.
  • I am more popular than you.
  • He is more boring than his brother.
  • This book is more exciting than the last one.

Utilizăm gradele de comparație cu adjective/adverbe când dorim să comparăm două sau mai multe lucruri, persoane sau acțiuni.

Există situații în care putem omite than în dependență de context:
I am feeling better today.” (Ieri nu mă simțeam bine, de aceea compar azi cu ieri).

Folosim Gradele de comparație [Comparisons] cu adjective [adjectives] sau adverbe [adverbs] când dorim să facem o comparație între două obiecte, persoane sau acțiuni, exprimând egalitatea sau inegalitatea dintre ele.

Structura comparației este:

… + comparative adjective/adverb + than + …

Forma lor diferă în funcție de numărul silabelor și sufixelor din adjectiv.

De exemplu:

O silabă:
— General: “Tall” ⇒ “Claire is taller than Paula.” = Adăugăm -er;
— Cu sufixul -e: “Nice” ⇒ “Anne is nicer than him.” = Adăugăm -r;
— Cu o vocală + o consoană: “Thin” ⇒ “Karl is thinner than Paul.” = Dublăm consoana și adăugăm -er.

Două silabe
— Cu sufixul -y“Hungry ⇒ “Claire is hungrier than Paula.” = -y devine -i și adăugăm -er.

Două sau mai multe
— (Fără sufixul -y): “Tired” ⇒ “Claire is more tired than Paula.” = Adăugăm more înaintea adjectivului/adverbului.

NOTĂ: Putem omite than, când știm din context cu ce este comparat primul substantiv: “Lately DVDs are less popular“.

Să revizuim acest conținut în secțiunea [Form]. Vezi secțiunea [Example] care explică utilizarea în interiorul contextului.

License

English Grammar A1 Level for Romanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book