Gradele de comparație ale adjectivelor și adverbelor

Introduction

Gradele de comparație ale adjectivelor [Comparisons] [adjectives] și adverbelor [adverbs] sunt folosiți pentru a face comparații între lucruri, persoane sau acțiuni, exprimând egalități sau inegalități între ele.

Form

Forma comparativă a unui adjectiv este obținută prin utilizarea adjectivelor sau adverbelor. Când vrem să comparăm un lucru cu altul folosim cuvântul than după adjectiv sau adverb.

Structura propoziției este:
Subject + verb + comparative adjective/adverb + than + object + …

Comparațiile cu adjectivele sau adverbele sunt obținute diferit, în dependență de numărul de silabe și de sufix.

O silabă:

 • Adjectiv/adverb: adăugăm -er (clean ⇒ cleaner);
 • Adjectiv/adverb cu sufixul -e: adăugăm -r (simple ⇒ simpler);
 • Adjectivul care se termină într-o vocală și o consoană: dublăm ultima consoană înainte să adăugăm -er (big ⇒ bigger).

Două silabe (cu sufixul -y)

 • Adjectiv/adverb cu terminația în -y: schimbăm -y în –i și adăugăm –er (friendly ⇒ friendlier).

Două silabe (fără sufixul-y) sau mai multe silabe:

 • Adjectiv/adverb care nu se termină în-ymore + adjective/adverb (fără modificări) + than… (beautiful ⇒ more beautiful).

Example

O silabă

 • My apartment is nicer than yours.
 • The rooms are taller than ours.
 • Peter is going to talk to him later about the house.

Două silabe cu sufixul -y

 • The estate agent is friendlier than the last one.
 • This garden is prettier than ours.
 • We should get up earlier tomorrow.

Două silabe(fără sufixul-y) sau mai multe silabe.

 • I am more popular than you.
 • This kitchen is more boring than my grandma’s.
 • This book is more exciting than the last one.

Use

Utilizăm gradele de comparație cu adjective/adverbe când dorim să comparăm două sau mai multe lucruri, persoane sau acțiuni.

Există situații în care putem omite than în dependență de context:
I am feeling better today.” (Ieri nu mă simțeam bine, de aceea compar azi cu ieri).

Summary

Folosim Gradele de comparație [Comparisons] cu adjective [adjectives] sau adverbe [adverbs] când dorim să facem o comparație între două obiecte, persoane sau acțiuni, exprimând egalitatea sau inegalitatea dintre ele.

Structura comparației este:

… + comparative adjective/adverb + than + …

Forma lor diferă în funcție de numărul silabelor și sufixelor din adjectiv.

De exemplu:

O silabă:
— General: “Tall” ⇒ “Claire is taller than Paula.” = Adăugăm -er;
— Cu sufixul -e: “Nice” ⇒ “Anne is nicer than him.” = Adăugăm -r;
— Cu o vocală + o consoană: “Thin” ⇒ “Karl is thinner than Paul.” = Dublăm consoana și adăugăm -er.

Două silabe
— Cu sufixul -y“Hungry ⇒ “Claire is hungrier than Paula.” = -y devine -i și adăugăm -er.

Două sau mai multe
— (Fără sufixul -y): “Tired” ⇒ “Claire is more tired than Paula.” = Adăugăm more înaintea adjectivului/adverbului.

NOTĂ: Putem omite than, când știm din context cu ce este comparat primul substantiv: “Lately DVDs are less popular“.

Să revizuim acest conținut în secțiunea [Form]. Vezi secțiunea [Example] care explică utilizarea în interiorul contextului.

More exercises

License