Gradele de comparație ale adjectivelor și adverbelor


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Gradele de comparație ale adjectivelor [Comparisons] [adjectives] și adverbelor [adverbs] sunt folosiți pentru a face comparații între lucruri, persoane sau acțiuni, exprimând egalități sau inegalități între ele.

Form

Forma comparativă a unui adjectiv este obținută prin utilizarea adjectivelor sau adverbelor. Când vrem să comparăm un lucru cu altul folosim cuvântul than după adjectiv sau adverb.

Structura propoziției este:
Subject + verb + comparative adjective/adverb + than + object + …

Comparațiile cu adjectivele sau adverbele sunt obținute diferit, în dependență de numărul de silabe și de sufix.

O silabă:

 • Adjectiv/adverb: adăugăm -er (clean ⇒ cleaner);
 • Adjectiv/adverb cu sufixul -e: adăugăm -r (simple ⇒ simpler);
 • Adjectivul care se termină într-o vocală și o consoană: dublăm ultima consoană înainte să adăugăm -er (big ⇒ bigger).

Două silabe (cu sufixul -y)

 • Adjectiv/adverb cu terminația în -y: schimbăm -y în –i și adăugăm –er (friendly ⇒ friendlier).

Două silabe (fără sufixul-y) sau mai multe silabe:

 • Adjectiv/adverb care nu se termină în-ymore + adjective/adverb (fără modificări) + than… (beautiful ⇒ more beautiful).

Example

O silabă

 • My apartment is nicer than yours.
 • The rooms are taller than ours.
 • Peter is going to talk to him later about the house.

Două silabe cu sufixul -y

 • The estate agent is friendlier than the last one.
 • This garden is prettier than ours.
 • We should get up earlier tomorrow.

Două silabe(fără sufixul-y) sau mai multe silabe.

 • I am more popular than you.
 • This kitchen is more boring than my grandma’s.
 • This book is more exciting than the last one.

Use

Utilizăm gradele de comparație cu adjective/adverbe când dorim să comparăm două sau mai multe lucruri, persoane sau acțiuni.

Există situații în care putem omite than în dependență de context:
I am feeling better today.” (Ieri nu mă simțeam bine, de aceea compar azi cu ieri).

Summary

Folosim Gradele de comparație [Comparisons] cu adjective [adjectives] sau adverbe [adverbs] când dorim să facem o comparație între două obiecte, persoane sau acțiuni, exprimând egalitatea sau inegalitatea dintre ele.

Structura comparației este:

… + comparative adjective/adverb + than + …

Forma lor diferă în funcție de numărul silabelor și sufixelor din adjectiv.

De exemplu:

O silabă:
— General: “Tall” ⇒ “Claire is taller than Paula.” = Adăugăm -er;
— Cu sufixul -e: “Nice” ⇒ “Anne is nicer than him.” = Adăugăm -r;
— Cu o vocală + o consoană: “Thin” ⇒ “Karl is thinner than Paul.” = Dublăm consoana și adăugăm -er.

Două silabe
— Cu sufixul -y“Hungry ⇒ “Claire is hungrier than Paula.” = -y devine -i și adăugăm -er.

Două sau mai multe
— (Fără sufixul -y): “Tired” ⇒ “Claire is more tired than Paula.” = Adăugăm more înaintea adjectivului/adverbului.

NOTĂ: Putem omite than, când știm din context cu ce este comparat primul substantiv: “Lately DVDs are less popular“.

Să revizuim acest conținut în secțiunea [Form]. Vezi secțiunea [Example] care explică utilizarea în interiorul contextului.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License