Can: Modalele de abilitate

Modal Verbs

Un verb modal [modal verb] reprezintă tipul de auxiliar(ajutător) care nu are un înțeles de sine stătător, dar, în schimb, modifică verbul principal, îi schimbă semnificația și-i oferă mai multe detalii despre acțiune.

Verbul can (a putea), este un verb modal [modal verb] folosit pentru a exprima ideea de abilitate sau oportunitate, pentru a vorbi despre posibilitatea sau imposibilitatea de a întreba, de a oferi permisiunea sau de a avea loc un eveniment sau o acțiune.

Verbul modal can este folosit ca un verb auxiliar și acestea sunt cele trei forme ale sale:

Afirmativ

Forma afirmativă [affirmative] a verbului can are această structură:
Subject + can + verb + …

SubjectcanVerb
Icanwork
Youcanwork
Hecanwork
Shecanwork
Itcanwork
Wecanwork
Youcanwork
Theycanwork

Negativ

Forma negativă [negative] a verbului can are această structură:
Subject + can + not + verb + …

 • Prescurtarea formei negative este can’t;
 • Can este o excepție în obținerea formei de negativ și este scrisă împreună cu notcannot (can not este incorect).
SubjectcannotVerb
Icannotwork
Youcannotwork
Hecannotwork
Shecannotwork
Itcannotwork
Wecannotwork
Youcannotwork
Theycannotwork

Interogativ

Forma interogativă [interrogative] verbului can are această structură:
Can + subject + verb + …?

CanSubjectVerbQuestion Mark
CanIwork?
Canyouwork?
Canhework?
Canshework?
Canitwork?
Canwework?
Canyouwork?
Cantheywork?
 1. Abilitate
  • She can play the piano.
  • She cannot play the piano.
  • Can she play the piano?
 2. Oferirea ajutorului
  • Can we help you and your husband?
 3. Solicitare
  • Can you open the window, please?
 4. Posibilitate
  • My wife can go to Milan this summer.
 5. Oportunitate
  • We can stay at his place for a week!
 6. Permisiune
  • My children can stay at the party.
  • My children cannot stay at the party.
 7. Reproș
  • Can’t you just tell him your marital status?
 8. Adevăr știut
  • Parks can be dangerous.

Utilizăm can când vorbim despre:

 1. Abilități: a fi capabil să faci ceva
 2. Oferte: a face oferte;
 3. Cereri: a cere ceva;
 4. Posibilități: a vorbi despre situații posibile;
 5. Oportunități: a exprima șansa de a face ceva
 6. Permisiuni: a cere sau a da permisiunea;
 7. Reproșuri: a spune cuiva despre ce-am dori ca persoana în cauză să facă;
 8. Adevăruri generale: a vorbi despre lucruri care de obicei sunt adevărate;

Folosim verbul modal can pentru a exprima abilitatea,oferta,cerința,posibilitatea,oportunitatea,permisiunea,reproșul sau un adevăr general.

Structurile sunt:

 • Afirmativ: Subject + can + verb + …
 • Negativ: Subject + cannot + verb + …
 • Interogativ: Can + subject + verb + …?

De exemplu:
— Afirmativ: “She can play the piano.”
— Negativ: “She can’t play the piano.”
— Interogativ: “Can she play the piano?

Să revizuim acest conținut în secțiunea [Form]. Vezi secțiunea [Example] care explică utilizarea în interiorul contextului.

License

English Grammar A1 Level for Romanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book