To be Interogativ

Verbs

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Verbul to be (a fi) este un verb auxiliar și este esențial în gramatica limbii engleze.

Când este exprimat în forma sa interogativă [interrogative], verbul este folosit pentru a întreba ceva despre subiect.

Form

To be este un verb neregulat și în forma interogativă [interrogative] (posibil din cauza inversiunii) are această structură:
Verb + subject + … ?

To Be Subject Question Mark
Am I ?
Are you ?
Is he ?
Is she ?
Is it ?
Are we ?
Are you ?
Are they ?

*Nu există forme prescurtate pentru forma interogativă.

Example

To be este folosit cu:

 1. Substantive
  • Am I a student?
  • Is he a lawyer?
  • Are we doctors?
 2. Adjective
  • Am I tall?
  • Is he polite?
  • Are many people happy?
 3. Fraze prepoziționale
  • Is my book on the bed?
  • Is Harry Potter on the TV?
  • Are the eggs in the box?

Use

To be are o structură foarte simplă, când este utilizat în combinație cu alte clase de cuvinte ( substantive, adjective, complemente,…etc.), acesta oferă mai multe detalii despre subiect.

To be este folosit în combinație cu:

 1. Substantive;
 2. Adjective;
 3. Fraze prepoziționale

To be, în forma sa interogativă, este folosit cu scopul de a întreba despre subiect, de exemplu: vârstă, comportament, culoare, serviciu, naționalitate, personalitate, loc, preț, calități, mărime, timp…

Summary

Verbul to be este unul dintre cele mai folosite verbe auxiliare din limba engleză. To be este, adesea, folosit cu substantive, adjective sau fraze prepoziționale. Prin intermediul formei interogative [interrogative], se întreabă despre subiect sau caracteristicile acestuia.

Structura este:
To be + subject + …?

Forma interogativă: Am (I…?), Are (you…?), Is (he/she/it…?), Are(we/you/they…?).

De exemplu:
— “Am I tall?” =  Am se utilizează pentru persoana întâi singular.
— “Is he tall?” =  Is se utilizează pentru persoana a treia singular.
— “Are they tall?” = Are se utilizează pentru plural.

NOTĂ: Nu există forme prescurtate pentru forma interogativă [interrogative].(Is he tall? / ‘s he tall?).

Să revizuim acest conținut în secțiunea [Form]. Vezi secțiunea [Example] care explică utilizarea verbului în interiorul propoziției.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Romanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book