Unit 1.1

To be Fiilinin Soru Hali


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

To be fiili gramer için temel bir rol oynamaktadır.

Soru yapısı ise soru cümleleri oluşturmak için kullanılır.

Form

To be fiili yardımcı eylem olarak görev yapmaktadır ve düzensiz fiillerden birisidir. Soru yapısının formülü aşağıdaki gibidir (“ters çevirme” yöntemiyle oluşturulmaktadır).
To be + subject + soru işareti (?).

To Be Subject Question Mark
Am I ?
Are you ?
Is he ?
Is she ?
Is it ?
Are we ?
Are you ?
Are they ?

*Soru halinde kısaltma kullanımı yoktur.

Example

To Be fiili aşağıdaki ögelerle birlikte kullanılır.

 1.  İsimler
  • Am I a student?
  • Is he a lawyer?
  • Are we doctors?
 2.   Sıfatlar
  • Am I tall?
  • Is he polite?
  • Are many people happy?
 3. Söz Öbekleri
  • Is my book on the bed?
  • Is Harry Potter on the TV?
  • Are the eggs in the box?

Use

To be fiili çok basit bir yapıya sahiptir. Diğer yapılarla birleştiğinde (özneler, isimler, sıfatlar, tamlamalar…) öznenin durumuyla ilgili daha fazla bilgi verir. Özne hakkında daha fazla bilgi verebilmek için özne ile sıfatlar veya tamlamalar arasında bir bağlaç olarak kullanılır.

To Be aşağıdakilerle kullanılır:

 1. İsim;
 2. Sıfat;
 3. Söz öbekleri ile birlikte kullanılır

Soru yapısı öznenin karakteristik özellikleri hakkında soru sorar.Örneğin; yaş, davranış,renk, iş, millet, kişilik, yer, fiyat, büyüklük, beden, zaman…

Summary

To be fiili en çok kullanılan yardımcı fiildir. Genellikle isimler, sıfatlar ve tamlamalar ile birlikte kullanılır.  Soru yapısı öznenin karakteristik özellikleri hakkında soru sorar.

Cümlenin Soru yapısı için formül:
Verb + subject + soru işareti (?) 

Soru hali: Am (I…?), Are (you…?), Is (he/she/it…?), Are (we/you/they…?).

Örneğin:
— “Am I tall?” = Am 1. tekil kişi için kullanılır.
— “Is he tall?” = Is 3. tekil kişi için kullanılır.
— “Are they tall?” = Are çoğul kişiler için kullanılır.

NOT: Soru sorarken To be fiilinin kısa hali kullanılamaz. (Is he tall? / ‘s he tall?).

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans