Unit 6.2

Fiilin Yalın Hali


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

İngilizcede fiilin yalın [infinitive] hali diğer filler ile birlikte kullanılır.

Form

Yalın fiillerin iki yapısı vardır:

  • yalnızca fiilin yalın [zero infinitive] halinden oluşur (work).
  •  fiilin yalın halinden ve to [to-infinitive] ile oluşur (to work).

Example

fiilin yalın hali

  • I can speak Spanish.
  • He can count to ten.
  • They can write in Russian.

fiilin yalın hali ile birlikte -to

  • I asked him to teach me French.
  • She loves to paint with watercolours.
  • We hope to find a yellow dress.

Use

fiilin yalın hali ve fiilin yalın hali ile birlikte -to diğer zaman kiplerinin yapısında temel olarak kullanılır.

Summary

İngilizcede fiilin yalın [infinitive] halini ikiye ayırabiliriz:

  • fiilin yalın hali [Zero infinitive] : base form of the verb.
  • fiilin yalın hali ile birlikte -to[To-infinitive]: base form of the verb preceded by to-.

Örnek:
— “She can play football.”
— “You love to play football.”

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans