Unit 6.2

Fiilin Yalın Hali


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

İngilizcede fiilin yalın [infinitive] hali diğer filler ile birlikte kullanılır.

Form

Yalın fiillerin iki yapısı vardır:

  • yalnızca fiilin yalın [zero infinitive] halinden oluşur (work).
  •  fiilin yalın halinden ve to [to-infinitive] ile oluşur (to work).

Example

fiilin yalın hali

  • I can speak Spanish.
  • He can count to ten.
  • They can write in Russian.

fiilin yalın hali ile birlikte -to

  • I asked him to teach me French.
  • She loves to paint with watercolours.
  • We hope to find a yellow dress.

Use

fiilin yalın hali ve fiilin yalın hali ile birlikte -to diğer zaman kiplerinin yapısında temel olarak kullanılır.

Summary

İngilizcede fiilin yalın [infinitive] halini ikiye ayırabiliriz:

  • fiilin yalın hali [Zero infinitive] : base form of the verb.
  • fiilin yalın hali ile birlikte -to[To-infinitive]: base form of the verb preceded by to-.

Örnek:
— “She can play football.”
— “You love to play football.”

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

More exercises

Exercises


Lisans