Unit 2.1

Eril ve Dişil İsimler


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

İsimler [nouns] bir kişi, bir yer, bir cansız varlık, bir olay, bir madde ya da nitelik için kullanılır.

Bazı isimler, eril [masculine] ya da dişil [feminine] için aynı olabilir.

Form

İsimlerin yapısı için belirli bir kural yoktur.

Eril ve dişil için en yaygın kullanılan isimler: cousin, doctor, driver, friend, student, teacher, teenager

Example

  • My favourite aunt is a doctor.
    My favourite uncle is a doctor.
  • My dad works at school. He is a teacher.
    My mom works at school. She is a teacher.
  • Adam likes cars. He is a good driver.
    Julia likes cars. She is a good driver.

Use

İnsanlardan, bir yerden, cansız bir varlıktan, bir olaydan, bir maddeden ya da nitelikten bahsetmek için isimleri kullanmak zorundayız.

Eril ve dişil kelimelerde aynı kalan isimlerin yapısı için belirli bir kural yoktur. Bu yüzden bu kelimeleri çalışmalı ve eril ve dişil hallerinde aynı kaldıklarını hatırlamalıyız.

Summary

Hem eril [masculine] hem dişil [feminine] olarak aynı olan bazı isimler [nouns] vardır.

En yaygın kullanılanları şunlardır: cousin, doctor, driver, friend, student, teacher, teenager

Örnek:
“My mum works at school. She is a teacher.” = Teacher kelimesi mom ve she kelimelerine atıfta bulunmakta; bu nedenle, dişil bir isme gönderme yapmaktadır.
“My dad works at school. He is a teacher.” = Teacher kelimesi hem dad ve he kelimelerine atıfta bulunmakta; bu nedenle, eril bir isme gönderme yapmaktadır.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans