Bi generodun substantiboak

Introduction

Sustantiboek pertsona, leku, gauza, gertaera, sustantzia edo kualitate bati erreferentzia egiten diote.

Badaude sustantiboak maskulino eta femeninoetarako genero berdina dutenak.

Form

Ez dago arau finkorik bi generoekin sustantiboak eratzeko.

Jakin behar dugu subtantibo batzuek ez dituztela bi forma desberdin, eta hitz bera erabiltzen dugula genero guztietarako.

Biak maskulino eta feminino generoetarako gehien erabiltzen direnak hurrengoak dira: cousin, doctor, driver, friend, student, teacher, teenager

Example

 • Doctor
  • My favourite aunt is a doctor.
  • My favourite uncle is a doctor.

 

 • Driver
  • Adam likes cars. He is a good driver.
  • Julia likes cars. She is a good driver.

 

 • Teacher
  • My dad works at school. He is a teacher.
  • My mum works at school. She is a teacher.

Use

Sustantiboek pertsona, leku, gauza, gertaera, sustantzia edo kualitate bati erreferentzia egiten diote.

Ez dago arau finkorik maskulino eta femeninorako berdinak diren substantiboetarako. Hitzak ikasi behar ditugu eta bi formatan berdin geratzen direla gogoratu.

Summary

Badaude substantibo batzuk maskulino eta femenino generoetarako berdinak direnak.

Gehien erabiltzen direnak hurrengoak dira: cousin, doctor, driver, friend, student, teacher, teenager

Adibidez:
— “My mom works at school. She is a teacher.” = Teacher-rek mom-eri eta she-ri erreferentzia egiten dio, beraz, substantibo femenioa izango da;
— “My dad works at school. He is a teacher.” = Teacher-rek dad-eri eta he-ri erreferentzia egiten dio, beraz, substantibo maskulinoa izango da.

Berrikusi dezagun {Form} atalaren edukia. Begira ezazu erabilera {Examples} atalean testuinguru batean nola erabiltzen den ikusteko.

Exercises