Wh- galderak orainaldi forman

Advertising

Introduction

Wh- galderak wh- galdera hitz batekin hasten dira beti (galdera izenordainak), hauek ze informazio mota nahi dugu erakusten digute.

Wh- galderak orainaldi forman informazioa galdetzeko erabiltzen dira orainaldian.

Form

Wh- galderak eratzeko, aditz laguntzaile edo modal bat jartzen dugu wh-galdera hitzaren atzetik eta subjektuaren aurretik.

Orainaldi forman (biak sinple eta jarraituan) aditz laguntzaile eta modalen orainaldi formak erabiltzen ditugu.

Wh- galderak orainaldi forman hurrengo egitura daukate:

 • Aditz laguntzaile batekin:
  Wh- question word + auxiliary verb (present form) + subject + verb + …?
 • Aditz modal batekin:
  Wh- question word + modal verb (present form) + subject + verb + …?
 • Aditz laguntzaile gabe:
  What/who + verb (third person singular) + …?
  Which/whose + noun + verb (third person singular/plural) + …?

Wh-galdera hitzak hurrengoak dira: whenwherewhywhichwhatwhosewhowhom eta how.

Example

 1. When does she read a magazine?
 2. Where do you buy bread?
 3. Why have you got 5 cars?
 4. Which house is yours?
 5. What can I do now?
 6. Whose computer is this?
 7. Who speaks German in our group?
 8. Whom does he like?
 9. How old are you?

Use

Galderak egiteko erabiltzen diren wh- hitzak hurrengoak dira:

 1. When (denborari buruz informazioa eskatzeko);
 2. Where (leku bati buruz informazioa eskatzeko);
 3. Why (arrazoi bati buruz galdetzeko);
 4. Which (bi gauzen arteko preferentziari buruz galdetzeko);
 5. What (zerbaiti buruz informazioa eskatzeko);
 6. Whose (zerbait norena den galdetzeko);
 7. Who (pertsonari, subjektu moduan, buruz informazioa galdetzeko);
 8. Whom (pertsonari, objektu moduan, buruz informazioa galdetzeko);
 9. How* (zerbait nola edo ze eratan gertatzen den informazioari buruz galdetzeko).

Galdera hauek galdera zuzenak ere deitzen dira, erantzun infinito izan ahal dituztelako.

*How ez da wh-z hasten baina wh-galdera kontsideratzen da.

Summary

Wh-galderak wh- galdera hitzekin hasten dira: what, when, where, which, who, whom, whose, why eta how.

Wh- galdera hitzak galdera sarrarazten dute.

Adibidez:
— “Where is the toilet?” = Where-ek galdera zuzena sarrarazten du, erantzun kopuru infinito daudelako.
♦ “Is there a toilet?” = Bai/ez galderek erantzun laburra daukate bai edo ez erabiliz, zehar galderak ere deitzen dira.

OHARRA: (be/have) aditz laguntzailea edo (can/could/would) aditz modala wh-galderaren atzetik jartzen dira eta subjektuaren aurretik.

Berrikusi dezagun {Form} atalaren edukia. Begira ezazu erabilera {Examples} atalean testuinguru batean nola erabiltzen den ikusteko.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License