Wh- galderak orainaldi forman

Introduction

Wh- galderak wh- galdera hitz batekin hasten dira beti (galdera izenordainak), hauek ze informazio mota nahi dugu erakusten digute.

Wh- galderak orainaldi forman informazioa galdetzeko erabiltzen dira orainaldian.

Form

Wh- galderak eratzeko, aditz laguntzaile edo modal bat jartzen dugu wh-galdera hitzaren atzetik eta subjektuaren aurretik.

Orainaldi forman (biak sinple eta jarraituan) aditz laguntzaile eta modalen orainaldi formak erabiltzen ditugu.

Wh- galderak orainaldi forman hurrengo egitura daukate:

 • Aditz laguntzaile batekin:
  Wh- question word + auxiliary verb (present form) + subject + verb + …?
 • Aditz modal batekin:
  Wh- question word + modal verb (present form) + subject + verb + …?
 • Aditz laguntzaile gabe:
  What/who + verb (third person singular) + …?
  Which/whose + noun + verb (third person singular/plural) + …?

Wh-galdera hitzak hurrengoak dira: whenwherewhywhichwhatwhosewhowhom eta how.

Example

 1. When does she read a magazine?
 2. Where do you buy bread?
 3. Why have you got 5 cars?
 4. Which house is yours?
 5. What can I do now?
 6. Whose computer is this?
 7. Who speaks German in our group?
 8. Whom does he like?
 9. How old are you?

Use

Galderak egiteko erabiltzen diren wh- hitzak hurrengoak dira:

 1. When (denborari buruz informazioa eskatzeko);
 2. Where (leku bati buruz informazioa eskatzeko);
 3. Why (arrazoi bati buruz galdetzeko);
 4. Which (bi gauzen arteko preferentziari buruz galdetzeko);
 5. What (zerbaiti buruz informazioa eskatzeko);
 6. Whose (zerbait norena den galdetzeko);
 7. Who (pertsonari, subjektu moduan, buruz informazioa galdetzeko);
 8. Whom (pertsonari, objektu moduan, buruz informazioa galdetzeko);
 9. How* (zerbait nola edo ze eratan gertatzen den informazioari buruz galdetzeko).

Galdera hauek galdera zuzenak ere deitzen dira, erantzun infinito izan ahal dituztelako.

*How ez da wh-z hasten baina wh-galdera kontsideratzen da.

Summary

Wh-galderak wh- galdera hitzekin hasten dira: what, when, where, which, who, whom, whose, why eta how.

Wh- galdera hitzak galdera sarrarazten dute.

Adibidez:
— “Where is the toilet?” = Where-ek galdera zuzena sarrarazten du, erantzun kopuru infinito daudelako.
♦ “Is there a toilet?” = Bai/ez galderek erantzun laburra daukate bai edo ez erabiliz, zehar galderak ere deitzen dira.

OHARRA: (be/have) aditz laguntzailea edo (can/could/would) aditz modala wh-galderaren atzetik jartzen dira eta subjektuaren aurretik.

Berrikusi dezagun {Form} atalaren edukia. Begira ezazu erabilera {Examples} atalean testuinguru batean nola erabiltzen den ikusteko.

ExercisesReview us on google