Konjuntzioak: And, But, Because, When

Introduction

Konjuntzioak klausula edo esaldien elementuen arteko lotura gisa funtzionatzen duten hitzak dira.

Form

Konjuntzioak hitzak, esaldiak edo klausulak lotzen dituzten hitzak dira.
Konjuntzio nagusiak hurrengoak dira: and, but, because eta when.

Esaldiaren egitura hurrengoa da:
Clause 1 + conjunctions + clause 2

Esaldia luzeagoa bada (,) jartzen dugu konjuntzioaren aurretik.

Example

And

 • Kevin reads the newspaper and watches television every Friday.
 • They live in New York and love its beautiful library.

But

 • I like maths lessons but I don’t really like history lessons.
 • You can go hiking there but you have to be very careful.

Because

 • Anna doesn’t want to take the exam because she did not study.
 • We can’t come to the party tonight because we must study.

When

 • You get very tired when you don’t sleep.
 • We came from school when nobody was home.

Use

Konjuntzioak hitzak, esaldiak eta klausulak lotzeko erabiltzen dira esaldian eta haien arteko erlazioak erakusten dituzte.

Klausulak era ezberdinetan konbinatu ahal ditugu:

 • And: bi esaldi konektatzen ditu (gehikuntsa);
 • But: kondizio edo kontrastea erakusten du (kontrastea);
 • Because: arrazoia erakusten du (kausa);
 • When: esaldiaren denbora adierazten du (denbora).

Summary

Konjuntzioak hitzak, esaldiak edo klausulak lotzen dituzte esaldi batean.

Konjuntzio nagusiak hurrengoak dira: and, but, because eta when. Konjuntzioak klausulen artean erabiltzen dira.

Adibidez:
— “I need to go to the supermarket and I also want to visit my grandmother.” = And bi esaldi konektatzeko erabiltzen da.
— “I need to go to the supermarket but I have to work.” = But ekintza bat beste ekintza batekiko kontrastean dagoela momentu berean adierazten du.
— “I need to go to the supermarket because we have no bread.” = Because esaldiaren bi atalak lotzeko erabiltzen da: ekintza eta ekintza horren kausa.
— “I need to go to the supermarket when I finish work.” = When lehen ekintza amaituaren ostean gertatutako ekintza berria adierazteko erabiltzen da.

Berrikusi dezagun {Form} atalaren edukia. Begira ezazu erabilera {Examples} atalean testuinguru batean nola erabiltzen den ikusteko.

More exercises

License