Unit 11.2

Saikļi: And, But, Because, When

Conjunctions

Saikļi [conjunctions] ir vārdi, kas darbojas kā savienojumi starp dažādām teikuma daļām vai teikuma locekļiem.

Saikļi ir vārdi, kas savieno vārdus, frāzes un teikuma daļas.
Galvenie saikļi ir: and, but, because un when.

Teikuma formula:
Clause 1 + conjunctions + clause 2

Ja teikums ir lielāks, tad pirms saikļa jāliek komats (,).

 • And
  • Kevin reads the newspaper and watches television every Friday.
  • They live in New York and love its beautiful library.
 • But
  • I like maths lessons but I don’t really like history lessons.
  • You can go hiking there but you have to be very careful.
 • Because
  • Anna doesn’t want to take the exam because she did not study.
  • We can’t come to the party tonight because we must study.
 • When
  • You get very tired when you don’t sleep.
  • We came from school when nobody was home.

Saikļus lieto, lai savienotu vārdus, frāzes, teikuma daļas, kā arī lai parādītu attiecības starp tiem.

Teikuma daļas var savienot dažādos veidos:

 • And: savieno divus teikumus (papildinājums);
 • But: nosaka stāvokli vai pretstatu (pretstats);
 • Because: nosaka iemeslu (iemesls);
 • When: nosaka teikuma laiku (laiks).

Saikļus [conjunctions] izmanto, kā savienojumus starp vārdiem, frāzēm un teikuma daļām.

Galvenie saikļi ir: and, but, because un when.

Teikuma formula:
Clause 1 + conjunctions + clause 2

Piemēram:
— “I need to go to the supermarket and I also want to visit my grandmother.” = And izmanto, lai savienotu divus teikumus.
— “I need to go to the supermarket but I have to work.” = But izmanto, lai izpaustu darbību, kas ir vienlaikus pretstatā ar citu darbību.
— “I need to go to the supermarket because we have no bread.” = Because izmanto, lai savienotu divas teikuma daļas: darbību un darbības iemeslu.
— “I need to go to the supermarket when I finish work.” = When izmanto, lai paustu jaunu darbību, kad pirmā darbība jau ir pabeigta.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Licence

English Grammar A1 Level for Latvian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Dalīties ar šo grāmatu