Unit 9.1

Norādāmie īpašības vārdi

Contributors

Introduction

Īpašības vārdi [adjectives] ir noteicēji, kuri var būt novietoti divās atšķirīgās vietās teikumā, lai pārveidotu vai aprakstītu cilvēku vai priekšmetu.

Norādāmos īpašības vārdus [demonstrative adjectives] izmanto, lai novietotu priekšmetus telpā un norādīt to atrašanās vietu.

Form

Norādāmos īpašības vārdus liek pirms lietvārdiem un iesāk tos. Artikulus un citus noteicējus neliek pirms norādāmiem īpašības vārdiem. Tie ir:

Singular Plural
Near This These
Far That Those

Example

Tuvu

  • This car belongs to my father (singular).
  • These shoes are too big for me (plural).

Tālu

  • That boy is from Turkey (singular).
  • Those boxes over there are very heavy (plural).

Use

Norādāmos īpašības vārdus izmanto, lai norādītu priekšmetu atrašanos vietu telpā un noteiktu to atrašanās vietu, vadoties pēc to attāluma no runātāja:

  • Tuvu: izmanto this (vienskaitļiem) un these (daudzskaitļiem) ar priekšmetiem un cilvēkiem, kas ir tuvu no runātāja (šeit).
  • Tālu: izmanto  that (vienskaitļiem) un those (daudzskaitļiem) ar priekšmetiem un cilvēkiem, kas ir tālu no runātāja (tur).

PIEZĪME: Norādāmie īpašības vārdi patiesībā ir noteicēji, bet vārdnīcās vai gramatikas grāmatās viņus parasti dēvē par īpašības vārdiem.

Summary

Norādāmos īpašības vārdus [demonstrative adjectives] izmanto pirms lietvārdiem, lai norādītu priekšmetu atrašanos vietu, vadoties pēc to attāluma no runātāja:

  • Tuvu: vienskaitļa lietvārdiem this, daudzskaitļa lietvārdiem these.
  • Tālu: vienskaitļa lietvārdiem that, daudzskaitļa lietvārdiem those.

Piemēram:
— “This apple pie is delicious!” = Ābolu pīrāgs atrodas tuvu no runātāja.
— “These apples are delicious!” = Āboli atrodas tuvu no runātāja.
— “That apple pie looks delicious!” = Ābolu pīrāgs atrodas tālu no runātāja.
— “Those apples look delicious!” = Āboli atrodas tālu no runātāja.

Nesajauc norādāmos īpašības vārdus [demonstrative adjectives] ar norādāmiem vietniekvārdiem [demonstrative pronouns], kas aizstāj lietvārdus un ļauj izvairīties no atkārtošanas. Tiem ir līdzīgas formas, bet atšķirīgas funkcijas teikumā.

Piemēram:
— “This apple pie seems delicious!” = Izmantojam norādāmo īpašības vārdu [demonstrative adjective] this, lai parādītu attālumu no ābolu pīrāga un lai stādītu priekšā lietvārdu.
♦ “This seems delicious!” = Izmantojam vietniekvārdu [pronoun] this, lai parādītu kaut kā attālumu un lai izvairītos no lietvārda atkārtošanas.

PIEZĪME: Pirms norādāmiem īpašības vārdiem [demonstrative adjectives] nedrīkst izmantot noteicējus, jo tie paši ir noteicēji.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

More exercises

Exercises


Licence