Unit 9.1

Norādāmie īpašības vārdi


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Īpašības vārdi [adjectives] ir noteicēji, kuri var būt novietoti divās atšķirīgās vietās teikumā, lai pārveidotu vai aprakstītu cilvēku vai priekšmetu.

Norādāmos īpašības vārdus [demonstrative adjectives] izmanto, lai novietotu priekšmetus telpā un norādīt to atrašanās vietu.

Form

Norādāmos īpašības vārdus liek pirms lietvārdiem un iesāk tos. Artikulus un citus noteicējus neliek pirms norādāmiem īpašības vārdiem. Tie ir:

Singular Plural
Near This These
Far That Those

Example

Tuvu

  • This car belongs to my father (singular).
  • These shoes are too big for me (plural).

Tālu

  • That boy is from Turkey (singular).
  • Those boxes over there are very heavy (plural).

Use

Norādāmos īpašības vārdus izmanto, lai norādītu priekšmetu atrašanos vietu telpā un noteiktu to atrašanās vietu, vadoties pēc to attāluma no runātāja:

  • Tuvu: izmanto this (vienskaitļiem) un these (daudzskaitļiem) ar priekšmetiem un cilvēkiem, kas ir tuvu no runātāja (šeit).
  • Tālu: izmanto  that (vienskaitļiem) un those (daudzskaitļiem) ar priekšmetiem un cilvēkiem, kas ir tālu no runātāja (tur).

PIEZĪME: Norādāmie īpašības vārdi patiesībā ir noteicēji, bet vārdnīcās vai gramatikas grāmatās viņus parasti dēvē par īpašības vārdiem.

Summary

Norādāmos īpašības vārdus [demonstrative adjectives] izmanto pirms lietvārdiem, lai norādītu priekšmetu atrašanos vietu, vadoties pēc to attāluma no runātāja:

  • Tuvu: vienskaitļa lietvārdiem this, daudzskaitļa lietvārdiem these.
  • Tālu: vienskaitļa lietvārdiem that, daudzskaitļa lietvārdiem those.

Piemēram:
— “This apple pie is delicious!” = Ābolu pīrāgs atrodas tuvu no runātāja.
— “These apples are delicious!” = Āboli atrodas tuvu no runātāja.
— “That apple pie looks delicious!” = Ābolu pīrāgs atrodas tālu no runātāja.
— “Those apples look delicious!” = Āboli atrodas tālu no runātāja.

Nesajauc norādāmos īpašības vārdus [demonstrative adjectives] ar norādāmiem vietniekvārdiem [demonstrative pronouns], kas aizstāj lietvārdus un ļauj izvairīties no atkārtošanas. Tiem ir līdzīgas formas, bet atšķirīgas funkcijas teikumā.

Piemēram:
— “This apple pie seems delicious!” = Izmantojam norādāmo īpašības vārdu [demonstrative adjective] this, lai parādītu attālumu no ābolu pīrāga un lai stādītu priekšā lietvārdu.
♦ “This seems delicious!” = Izmantojam vietniekvārdu [pronoun] this, lai parādītu kaut kā attālumu un lai izvairītos no lietvārda atkārtošanas.

PIEZĪME: Pirms norādāmiem īpašības vārdiem [demonstrative adjectives] nedrīkst izmantot noteicējus, jo tie paši ir noteicēji.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Līdzstrādnieki

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Licence