Unit 6.1

Past Simple apgalvojuma formā

Tenses - 3 minutes

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Laiku past simple izmanto, lai izteiktu situācijas, notikumus un darbības, kas notika pagātnē.

Apgalvojuma [affirmative] formā darbības vārds apstiprina kaut ko par priekšmetu.

Form

Kārtniem [regular] darbības vārdiem past simple laikā apgalvojuma formā ir sekojoša formula:
Subject + Verb (Past tense) + …

Kārtnie

Darbības vārda pagātnes forma: verb + -ed.

SubjectVerb (past tense)
Iworked
Youworked
Heworked
Sheworked
Itworked
Weworked
Youworked
Theyworked

Izņēmumi

 • Darbības vārdi ar piedēkli -y aiz līdzskaņa: -y mainās uz -i un pievienojas -ed.
InfinitiveVerb (past tense)
studystudied
crycried
worryworried
 • Darbības vārdi ar piedēkli -e: pievienojas tikai -d.
InfinitiveVerb (past tense)
hopehoped
decidedecided
arrivearrived
 • Darbības vārdi ar līdzskaņa piedēkli (except: w, y) aiz patskaņa ar uzsvaru: divkāršojas līdzskanis un pievienojas -ed.
InfinitiveVerb (past tense)
stopstopped
banbanned
traveltravelled

Example

Kārtnie

 • I baked delicious biscuits yesterday.
 • He played basketball for 8 years.
 • They visited Estonia in 2012.

Izņēmumi

Līdzskanis + -y

 • I studied a lot for the exams.
 • Their children cried all the time.
 • He applied to Oxford University last year.

Pamatforma ar piedēkli -e

 • I hoped to meet you yesterday.
 • The school decided to call your parents.
 • They arrived in Valencia two days ago.

Patskanis ar uzsvaru + piedēklis ar līdzskani

 • He stopped doing exercise long ago.
 • My friend suggested going to the banned beach.
 • They travelled every summer when they were young.

Use

Apgalvojuma formā laiku past simple izmanto, lai apstiprinātu:

 • Pagātnē notikušās un pagātne pabeigtās darbības un situācijas;
 • Pagātnes notikumus un paradumus;
 • Pagātnes notikumus, to lieto kopā ar tādiem laika izteicieniem, kā: two weeks ago, last year, in 2010, yesterday

Summary

Laiku past simple apgalvojuma [affirmative] formā izmanto, lai apstiprinātu situācijas, kas notika pagātnē un jau ir pabeigtas.

Kārtniem darbības vārdiem izmantojamā formula:
Subject + Verb (Past tense) + …

Piemēram:
— “They worked on an important project yesterday.” = Pievienojam -ed.

Laiks past simple kārtniem [regular] darbības vārdiem veidojas dažādi, atkarīgi no darbības vārda pamatformas.

Piemēram:
— Piedēklis -y: “I try.” ⇒ “I tried.” = Mainām -y uz i un pievienojam -ed.
— Piedēklis -e: “I dance.” ⇒ “I danced.” = Pievienojam -d.
— Piedēklis ar patskani ar uzsvaru [stressed vowel] + līdzskanis [consonant] (izņemot -w un -y): “I plan.” ⇒ “I planned.” = Divkāršojam līdzskani un pievienojam -ed.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Exercise

Books4Languages feedback

Licence

English Grammar A1 Level for Latvian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Dalīties ar šo grāmatu

Copy link