Atkārtojums no 1. līdz 6. tēmai

Atkārtojums no 7. līdz 11. tēmai

Be going to

Bieži lietojamie laika un vietas prievārdi

Biežuma apstākļu vārdi

Can: modālie darbības vārdi

Cilvēku un priekšmetu attieksmes vietniekvārdi

Darbības vārds To be Past Simple laikā

Gerund

Have un Have got apgalvojuma formā

Have un Have got jautājuma formā

Have un Have got nolieguma formā

How Many un How Much

Imperatīvā izteiksme

Īpašības un apstākļu vārdu salīdzinājumi

Kārtas numuri

Kvantitatīvie noteicēji

Lietvārdi ar abām dzimtēm

Lietvārdu daudzskaitļu formas veidošana

Lietvārdu dzimte

Like

Like, Love, Hate

Nekārtas darbības vārdi laikā Past Simple

Nekārtas lietvārdi daudzskaitļa formā

Nekārtas salīdzinājumi un vispārākā pakāpe

Nenoteiksme

Nenoteiktie artikuli

Norādāmie īpašības vārdi

Norādāmie vietniekvārdi

Noteiktie artikuli

Pakāpes apstākļu vārdi

Past Simple apgalvojuma formā

Past Simple jautājuma formā

Past Simple nolieguma formā

Personas vietniekvārdi

Piederības īpašības vārdi

Piederības locījums

Piederības vietniekvārdi

Prepozicionālās frāzes

Present Continuous apgalvojuma formā

Present Continuous jautājuma formā

Present Continuous nolieguma formā

Present Simple apgalvojuma formā

Present Simple jautājuma formā

Present Simple nolieguma formā

Priekšmetu vietniekvārdi

Saikļi: And, But, Because, When

Salikteņi

Saskaitāmie un nesaskaitāmie lietvārdi

Sieviešu dzimtes lietvārdu veidošana

Skaitļa vārds

There is un There are

To be apgalvojuma formā

To be jautājuma formā

To be nolieguma formā

To have: bieži izmantojamās izteiksmes

Vispārākā pakāpe ar īpašības un apstākļu vārdiem

Wh- jautājumi

Would Like

Would: Modals of Ability

Yes vai No jautājumi