Unit 3.2

Kvantitatīvie noteicēji

Contributors

Introduction

Noteicēji [determiners] ir lietvārdu modifikatori. Tajos var būt iekļauta informācija par kuriem [which] un cik daudziem [how much/many] cilvēkiem, priekšmetiem… tiek runāts.

Kvantitatīvos noteicējus [quantitative determiners] vai kvantifikatorus [quantifiers] izmanto, lai noteiktu kaut kā daudzumu.

Form

Nav likumu, kuros būtu paskaidrots, kā veidojas kvantitatīvie noteicēji. Galvenie kvantitatīvie noteicēji ir:

 • Ar saskaitāmiem lietvārdiem: both, many, (a) few
 • Ar nesaskaitāmiem lietvārdiem: somemuch, (a) little

Example

Saskaitāmie lietvārdi

 • There are shops on both sides of the street.
 • Not many people visit London every winter.
 • Were there only a few people at work?

Nesaskaitāmie lietvārdi

 • Some people like football and basketball.
 • We do not have much time.
 • How little sugar is left?

Use

Kvantitatīvos noteicējus izmanto ar saskaitāmiem un nesaskaitāmiem lietvārdiem, lai norādītu kaut kā daudzumu.

Saskaitāmie lietvārdi:

 • Both = Viena un otra lieta no to pāra;
 • Many = Liels daudzums atsevišķu priekšmetu;
 • (A) few = Mazs daudzums kaut kā.

Nesaskaitāmie lietvārdi:

 • Some = Nenoteikts, bet ievērojams daudzums kaut kā;
 • Much = Liels kopuma daudzums;
 • (A) little =  Mazs daudzums kaut kā.

Summary

Kvantitatīvos noteicējus [quantitative determiners] izmanto, lai norādītu kaut kā daudzumu. Dažādus kvantitatīvos noteicējus jāizmanto ar dažādiem lietvārdiem.

 • Saskaitāmie lietvārdi [countable nouns], kurus var viegli saskaitīt, izmantojot skaitļus, var būt izmantoti ar noteicējiem both, many un (a) few
 • Nesaskaitāmie lietvārdi [uncountable nouns], kurus nevar viegli saskaitīt, un kas tiek uztverti, kā kopums [mass], var būt izmantoti ar noteicējiem some, much un (a) little

Piemēram:
— Saskaitāms: “Can you buy a few coffees at the bar?” = kafijas tases.
— Nesaskaitāms: “Can you buy some coffee at the supermarket?” = kafijas pulveris.

Coffee var būt gan saskaitāms, gan nesaskaitāms lietvārds ar atšķirīgām nozīmēm.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

More exercises

Exercises


Licence