Unit 4.2

To have: bieži izmantojamās izteiksmes

Contributors

Introduction

Izmantojam darbības vārdu to have, lai veidotu bieži izmantojamās izteiksmes [common expressions] neformālā saziņā.

Form

Have izmanto kā galveno darbības vārdu teikumā, bet have got nevar būt izmantots šajās izteiksmēs.

Bieži izmantojamām izteiksmēm apgalvojuma formā parasti ir sekojoša formula:
Subject + have/has + object + …

 • Trešās personas vienskaitlī have mainās un kļust par has.

Bieži izmantojamām izteiksmēm nolieguma formā ir sekojoša formula:
Subject + do/does + not + have + object + …

 • Trešās personas vienskaitlī do mainās un kļūst par does.
 • Atceries, ka nedrīkst izmantot have not bieži izmantojamās izteiksmēs.

Example

 1. I have a shower every morning.
  I don’t have a shower every morning.
 2. Have a good journey!
  Don’t have a good journey!
 3. We had* a fight.
  We didn’t have* a fight.
 4. She had a look at the book.
  She didn’t have a look at the book.

(*Past simple)

Use

Darbības vārda to have lietojums un nozīme ir atkarīga no tam sekojoša lietvārda.

Bieži izmantojamās izteiksmes ar to have:

 1. Have + breakfast, lunch, a meal, dinner, coffee, tea, a shower, a rest, a dream, a drink…;
 2. Have + a good day, a bad day, a good time, a bad time, a good journey, a nice day…;
 3. Have + a conversation, a talk, a fight…;
 4. Have + a look, a try

Summary

Darbību vārdu to have lieto dažās bieži izmantojamās izteiksmēs [common expressions] neformālajā saziņā.

Bieži izmantojamie: have breakfast, have a good day, have a conversation, have a look

Izmantojamā formula apgalvojuma [affirmative] formā:
Subject + have/has + object + … (has trešai personai vienskaitlī)

Izmantojamā formula nolieguma [negative] formā:
Subject + do/does + not + have + object + … (does not trešai personai vienskaitlī)

Piemēram:
— Apgalvojuma: “Have a rest.” / Have got a rest. = Neizmantojam have got šajās izteiksmēs.
— Nolieguma: “Don’t have a rest now.” / Have not a rest now.” = Nolieguma formā nevaram izmantot have not.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

More exercises

Licence