Unit 4.2

To have: bieži izmantojamās izteiksmes


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Izmantojam darbības vārdu to have, lai veidotu bieži izmantojamās izteiksmes [common expressions] neformālā saziņā.

Form

Have izmanto kā galveno darbības vārdu teikumā, bet have got nevar būt izmantots šajās izteiksmēs.

Bieži izmantojamām izteiksmēm apgalvojuma formā parasti ir sekojoša formula:
Subject + have/has + object + …

 • Trešās personas vienskaitlī have mainās un kļust par has.

Bieži izmantojamām izteiksmēm nolieguma formā ir sekojoša formula:
Subject + do/does + not + have + object + …

 • Trešās personas vienskaitlī do mainās un kļūst par does.
 • Atceries, ka nedrīkst izmantot have not bieži izmantojamās izteiksmēs.

Example

 1. I have a shower every morning.
  I don’t have a shower every morning.
 2. Have a good journey!
  Don’t have a good journey!
 3. We had* a fight.
  We didn’t have* a fight.
 4. She had a look at the book.
  She didn’t have a look at the book.

(*Past simple)

Use

Darbības vārda to have lietojums un nozīme ir atkarīga no tam sekojoša lietvārda.

Bieži izmantojamās izteiksmes ar to have:

 1. Have + breakfast, lunch, a meal, dinner, coffee, tea, a shower, a rest, a dream, a drink…;
 2. Have + a good day, a bad day, a good time, a bad time, a good journey, a nice day…;
 3. Have + a conversation, a talk, a fight…;
 4. Have + a look, a try

Summary

Darbību vārdu to have lieto dažās bieži izmantojamās izteiksmēs [common expressions] neformālajā saziņā.

Bieži izmantojamie: have breakfast, have a good day, have a conversation, have a look

Izmantojamā formula apgalvojuma [affirmative] formā:
Subject + have/has + object + … (has trešai personai vienskaitlī)

Izmantojamā formula nolieguma [negative] formā:
Subject + do/does + not + have + object + … (does not trešai personai vienskaitlī)

Piemēram:
— Apgalvojuma: “Have a rest.” / Have got a rest. = Neizmantojam have got šajās izteiksmēs.
— Nolieguma: “Don’t have a rest now.” / Have not a rest now.” = Nolieguma formā nevaram izmantot have not.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Līdzstrādnieki

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Licence