Unit 8.2

Nekārtas salīdzinājumi un vispārākā pakāpe

Syntax

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Salīdzinājumus [comparatives] izmanto, lai salīdzinātu divus priekšmetus, cilvēkus vai divas darbības, savukārt vispārākā pakāpe [superlatives] izsaka viena priekšmeta, cilvēka vai vienas darbības pārākumu par otru.

Ir daži īpašības un apstākļu vārdi ar nekārtas salīdzinājuma un vispārīgās pakāpes formu.

Form

Nekārtas [irregular] salīdzinājumi un nekārtnie vārdi vispārākā pakāpe neseko galvenajam veidošanas likumam. Bieži izmantojamie nekārtnie salīdzinājumi, kā arī īpašības [adjectives] un apstākļu vārdi [adverbs] vispārākajā pakāpē:

AdjectivesAdverbsComparativeSuperlative
bad (adj.)badly (adv.)worsethe worst
littlelittlelessthe least
muchmuchmorethe most
good (adj.)well (adv.)betterthe best
farfarfarther/furtherthe farthest/furthest

Example

Salīdzinājumi

  • Susan is a better assistant than her sister.
  • You have to go further to get to the lawyer’s office.
  • Peter is going to talk to him later about the house.

Vispārākā pakāpe

  • John is the best assistant in the office.
  • This is the furthest point I’ve ever reached in the agency!
  • They come the latest to the garage.

Use

Nekārtas salīdzinājumus un nekārtas vispārāko pakāpi izmanto tādā pašā veidā, kā kārtas.

Summary

Nekārtas [irregular] īpašības/apstākļu vārdiem [adjectives/adverbs] salīdzinājuma [comparative] un vispārākās pakāpes [superlative] formas nevar izveidot tāpat kā ar kārtniem vārdiem, tāpēc tos vajag atcerēties. Bieži izmantojamie:

  • Bad (adj.) – badly (adv.) ⇒ worse (comp.) – the worst (super.);
  • Good (adj.) – well (adv.) ⇒ better (comp.) – the best (super.).

Piemēram:
— Salīdzinājuma: “You can write a good CV.” ⇒ “You can write a better CV.” / “You can write a gooder CV.
— Vispārākā pakāpe: “You can write a good CV.” ⇒ “You can write the best CV.” / “You can write the goodest CV.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Exercise

Books4Languages feedback

Licence

English Grammar A1 Level for Latvian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Dalīties ar šo grāmatu