Unit 8.2

Nekārtas salīdzinājumi un vispārākā pakāpe


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Salīdzinājumus [comparatives] izmanto, lai salīdzinātu divus priekšmetus, cilvēkus vai divas darbības, savukārt vispārākā pakāpe [superlatives] izsaka viena priekšmeta, cilvēka vai vienas darbības pārākumu par otru.

Ir daži īpašības un apstākļu vārdi ar nekārtas salīdzinājuma un vispārīgās pakāpes formu.

Form

Nekārtas [irregular] salīdzinājumi un nekārtnie vārdi vispārākā pakāpe neseko galvenajam veidošanas likumam. Bieži izmantojamie nekārtnie salīdzinājumi, kā arī īpašības [adjectives] un apstākļu vārdi [adverbs] vispārākajā pakāpē:

Adjectives Adverbs Comparative Superlative
bad (adj.) badly (adv.) worse the worst
little little less the least
much much more the most
good (adj.) well (adv.) better the best
far far farther/further the farthest/furthest

Example

Salīdzinājumi

  • Susan is a better assistant than her sister.
  • You have to go further to get to the lawyer’s office.
  • Peter is going to talk to him later about the house.

Vispārākā pakāpe

  • John is the best assistant in the office.
  • This is the furthest point I’ve ever reached in the agency!
  • They come the latest to the garage.

Use

Nekārtas salīdzinājumus un nekārtas vispārāko pakāpi izmanto tādā pašā veidā, kā kārtas.

Summary

Nekārtas [irregular] īpašības/apstākļu vārdiem [adjectives/adverbs] salīdzinājuma [comparative] un vispārākās pakāpes [superlative] formas nevar izveidot tāpat kā ar kārtniem vārdiem, tāpēc tos vajag atcerēties. Bieži izmantojamie:

  • Bad (adj.) – badly (adv.) ⇒ worse (comp.) – the worst (super.);
  • Good (adj.) – well (adv.) ⇒ better (comp.) – the best (super.).

Piemēram:
— Salīdzinājuma: “You can write a good CV.” ⇒ “You can write a better CV.” / “You can write a gooder CV.
— Vispārākā pakāpe: “You can write a good CV.” ⇒ “You can write the best CV.” / “You can write the goodest CV.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Līdzstrādnieki

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Licence