Unit 3.1

Saskaitāmie un nesaskaitāmie lietvārdi


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Ar lietvārdiem [nouns] apzīmē cilvēkus, vietas, priekšmetus, notikumus, vielas vai īpašības.

Saskaitāmie lietvārdi [countable nouns] ir lietvārdi, kurus uztver kā atsevišķus priekšmetus, ko var saskaitīt ar skaitļiem.

Nesaskaitāmie lietvārdi [uncountable nouns] attiecas uz lietām, ko ir pieņemts dēvēt par kopumu [mass], nevis atsevišķiem priekšmetiem.

Form

Nav nemainīga noteikuma par saskaitāmo un nesaskaitāmo lietvārdu veidošanu.

Saskaitāmie lietvārdi

Saskaitāmiem lietvārdiem ir gan vienskaitļa, gan divskaitļa formas. Viņus var izmantot ar nenoteiktiem artikuliem (a/an) un skaitļiem.

Nesaskaitāmie lietvārdi

Nesaskaitāmos lietvārdus nedrīks izmantot ar nenoteiktiem artikuliem (a/an) vai skaitļiem. Tiem var būt:

  • Tikai vienskaitļa forma, ko nav iespējams pārveidot daudzskaitļa formā (advicebaggage, information, energy, furniture, homework, money…);
  • Tikai daudzskaitļa forma, ko nav iespējams pārveidot vienskaitļa formā (the Spanishnews, groceries, clothes, thanks, regards…).

Example

Saskaitāmie lietvārdi

  • I have a dog at home.
  • He is so rich that he owns five houses.
  • We want to play a tennis match.

Nesaskaitāmie lietvārdi

  • His advice was very important. / His advices were very important.
  • There is information in this guide. / There are informations in this guide.
  • I have some news about Bulgaria. / I have a new about Bulgaria.

Use

Saskaitāmos lietvārdus lieto kā atsevišķus priekšmetus, kurus ir iespējams saskaitīt ar skaitļiem.

Nesaskaitāmie lietvārdi ir priekšmeti, kas tiek uzskatīti par kopumu, un kurus nav iespējams atdalīt (vārdi, kas apzīmē laikapstākļus, šķidrumus, materiālus vai abstrakti lietvārdi).

Summary

Ar saskaitāmiem lietvārdiem [countable nouns] apzīmē atsevišķus priekšmetus, ko var saskaitīt ar skaitļiem. Tos var izmanto ar nenoteiktiem artikuliem (a/an).

Ar nesaskaitāmiem lietvārdiem [uncountable nouns] apzīmē abstraktus lietvārdus, nedalāmu priekšmetu kopumu. Viņus nevar izmantot ar nenoteiktiem artikuliem (a/an), kā arī parasti viņiem ir tikai vienskaitļa forma vai tikai daudzskaitļa forma.

Piemēram:
— “There is a mobile phone on the table.” = Mobile phone ir saskaitāms vienskaitļa [countable singular] lietvārds, tāpēc izmantojam nenoteikto artikulu a.
— “There are two mobile phones on the table.” = Mobile phones ir saskaitāms daudzskaitļa [countable plural] lietvārds, tāpēc to varam saskaitīt ar skaitli two.
— “My teacher bought furniture for her house. / “My teacher bought furnitures for her house.“= Furniture ir nesaskaitāms vienskaitļa [uncountable singular] lietvārds, kuram nav daudzskaitļa formas.
— “The police catch killers.” / “The police catches killers.” = The police ir nesaskaitāms daudzskaitļa [uncountable plural] lietvārds, kuram nav vienskaitļa formas.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Līdzstrādnieki

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Licence