Unit 11.2

Imperatīvā izteiksme


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Imperatīvs [imperative] ir formula, kuru izmanto, lai dotu pavēli.

Form

Parasti imperatīvā [imperatives] izteiksmē lieto priekšmetu otrajā personā (vienskaitlī/daudzskaitlī). Parasti šo formulu var atrast divās formās, apgalvojuma [affirmative] un nolieguma [negative]:

Apgalvojuma

Izmantojamā formula apgalvojuma formā:
Verb (infinitive without to) + …

Infinitive Positive Imperative
To eat Eat!
To dance Dance!
To run Run!
To sleep Sleep!
To work Work!

Nolieguma

Izmantojamā formula nolieguma formā:
Don’t + verb (infinitive without to) + …

Infinitive Negative Imperative
To eat Don’t eat!
To dance Don’t dance!
To run Don’t run!
To sleep Don’t sleep!
To work Don’t work!

Example

 1. Pavēles
  • Come back!
  • Don’t play on the road!
  • Don’t listen to him!
 2. Pamācības
  • Open your book on page 40.
  • Place your bags under the seat.
  • Don’t take off your glasses during the process.
 3. Padomi
  • Talk to the doctor. He will understand.
  • Don’t buy this car. It’s too expensive.
  • Don’t speak to them. They are dangerous.
 4. Zīmes/rīkojumi
  • Pull.
  • Insert 1 Euro.
  • Do not disturb.
 5. Uzaicinājumi
  • See for yourself.
  • Have some cookies.
  • Don´t be afraid to call a nurse.

Use

Imperatīvus izmanto apgalvojuma un nolieguma formā. Apgalvojuma formā imperatīvu lieto, lai motivētu vai  piespiestu kādu kaut ko darīt; savukārt nolieguma formā imperatīvu lieto, lai nepieļautu kādam kaut ko izdarīt.

Imperatīvus lieto, lai:

 1. Dotu pavēles (vairākos gadījumos ar izsaukuma zīmi teikuma beigās);
 2. Izteiktu pamācības;
 3. Dotu padomu;
 4. Zīmēs/paziņojumos;
 5. izteiktu uzaicinājumu (var lietot tikai apgalvojuma formā).

Summary

Imperatīvā izteiksme [imperative mood] netieši norāda uz otrās personas izmantošanu (vienskaitlī vai daudzskaitlī).

 • Apgalvojumi: pavēles, pamācības, padomi vai instrukcijas.
  Izmantojamā formula: Verb (infinitive without to) + …
 • Noliegumi: pavēles, pamācības, padomi vai instrukcijas, kas nepieļauj kādam izdarīt kaut kādu darbību.
  Izmantojamā formula: Don’t + verb (infinitive without to) + …

Piemēram:
— Apgalvojums: “Buy some food for lunch!
— Noliegums: “Don’t buy food for lunch!

PIEZĪME: Parasti imperatīvā izteiksmē izlaiž priekšmeta vietniekvārdu.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Līdzstrādnieki

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Licence