Unit 11.2

Imperatīvā izteiksme

Introduction

Imperatīvs [imperative] ir formula, kuru izmanto, lai dotu pavēli.

Form

Parasti imperatīvā [imperatives] izteiksmē lieto priekšmetu otrajā personā (vienskaitlī/daudzskaitlī). Parasti šo formulu var atrast divās formās, apgalvojuma [affirmative] un nolieguma [negative]:

Apgalvojuma

Izmantojamā formula apgalvojuma formā:
Verb (infinitive without to) + …

Infinitive Positive Imperative
To eat Eat!
To dance Dance!
To run Run!
To sleep Sleep!
To work Work!

Nolieguma

Izmantojamā formula nolieguma formā:
Don’t + verb (infinitive without to) + …

Infinitive Negative Imperative
To eat Don’t eat!
To dance Don’t dance!
To run Don’t run!
To sleep Don’t sleep!
To work Don’t work!

Example

 1. Pavēles
  • Come back!
  • Don’t play on the road!
  • Don’t listen to him!
 2. Pamācības
  • Open your book on page 40.
  • Place your bags under the seat.
  • Don’t take off your glasses during the process.
 3. Padomi
  • Talk to the doctor. He will understand.
  • Don’t buy this car. It’s too expensive.
  • Don’t speak to them. They are dangerous.
 4. Zīmes/rīkojumi
  • Pull.
  • Insert 1 Euro.
  • Do not disturb.
 5. Uzaicinājumi
  • See for yourself.
  • Have some cookies.
  • Don´t be afraid to call a nurse.

Use

Imperatīvus izmanto apgalvojuma un nolieguma formā. Apgalvojuma formā imperatīvu lieto, lai motivētu vai  piespiestu kādu kaut ko darīt; savukārt nolieguma formā imperatīvu lieto, lai nepieļautu kādam kaut ko izdarīt.

Imperatīvus lieto, lai:

 1. Dotu pavēles (vairākos gadījumos ar izsaukuma zīmi teikuma beigās);
 2. Izteiktu pamācības;
 3. Dotu padomu;
 4. Zīmēs/paziņojumos;
 5. izteiktu uzaicinājumu (var lietot tikai apgalvojuma formā).

Summary

Imperatīvā izteiksme [imperative mood] netieši norāda uz otrās personas izmantošanu (vienskaitlī vai daudzskaitlī).

 • Apgalvojumi: pavēles, pamācības, padomi vai instrukcijas.
  Izmantojamā formula: Verb (infinitive without to) + …
 • Noliegumi: pavēles, pamācības, padomi vai instrukcijas, kas nepieļauj kādam izdarīt kaut kādu darbību.
  Izmantojamā formula: Don’t + verb (infinitive without to) + …

Piemēram:
— Apgalvojums: “Buy some food for lunch!
— Noliegums: “Don’t buy food for lunch!

PIEZĪME: Parasti imperatīvā izteiksmē izlaiž priekšmeta vietniekvārdu.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

More exercises

Exercises


Licence