Unit 11.2

Liepiamoji nuosaka

Introduction

Liepiamoji nuosaka [imperative] yra struktūra naudojama duoti įsakymus ir paliepimus.

Form

Dažniausiai liepiamąją nuosaką naudojame su vienaskaitos ar daugiskaitos antruoju asmeniu.

Ši struktūra dvi pagrindines formas: teigiamą ir neigiamą.

Teigiama forma

Teigiama forma sudaroma laikantis šios struktūros:
Verb (infinitive without to) + …

Infinitive Positive Imperative
To eat Eat!
To dance Dance!
To run Run!
To sleep Sleep!
To work Work!

Neigiama forma

Neigiama forma sudaroma laikantis šios struktūros:
Don’t + verb (infinitive without to) + …

Infinitive Negative Imperative
To eat Don’t eat!
To dance Don’t dance!
To run Don’t run!
To sleep Don’t sleep!
To work Don’t work!

Example

 1. Įsakymai
  • Come back to the classroom!
  • Don’t play on the computer!
  • Don’t listen to your classmate!
 2. Instrukcijos
  • Open your book on page 40.
  • Collect your school timetable tomorrow morning.
  • Don’t open that webpage. It has a virus.
 3. Patarimai
  • Talk to your maths teacher. He will understand.
  • Don’t study at the party. Go to the library.
  • Don’t send that email. It will only cause further problems.
 4. Skelbimai/įspėjimai
  • Pull.
  • Insert 1 Euro.
  • Do not disturb.
 5. Paskatinimai
  • See for yourself.
  • Have a magazine.
  • Don’t be afraid to contact your university professor.

Use

Liepiamoji nuosaka turi teigiamą ir neigiamą formą. Teigiamą formą naudojame, kai norime kažką motyvuoti, skatinti daryti. Tuo tarpu neigiama forma atvirkščiai – neleisti kažko atlikti.

Liepiamąją nuosaką naudojame:

 1. Duoti įsakymus (dauguma atvejų sakinys užbaigiamas šauktuku);
 2. Duoti instrukcijas;
 3. Duoti patarimus;
 4. Skelbimai/įspėjimai;
 5. Išreiškiant paskatinimą (tik su teigiama forma).

PASTABA: liepiamos nuosakos sakiniuose asmeninis įvardis yra praleidžiamas, t.y. nevartojamas.

Summary

The imperative mood implies the use of the second person (singular and plural) and its structure has two forms:

Liepiamoji nuosaka [imperative] naudojama su vienaskaitos ar daugiskaitos antruoju asmeniu. Ji turi dvi formas:

 • Teigiama forma  [affirmative] (pagrindinė veiksmažodžio forma – bendratis): įsakymai, patarimai, instrukcijos, nurodymai ar paskatinimai motyvuoti kažką atlikti ar padaryti.
 • Neigiama forma  [negative] (don’t + pagrindinė veiksmažodžio forma – bendratis): įsakymai, pasiūlymai, patarimai ar instrukcijos, kurios išreiškia draudimą kažką daryti.

Pavyzdžiui:
Teigiama f.: „Buy some food for lunch!
Neigiama f.: „Don’t buy food for lunch!

PASTABA: liepiamos nuosakos sakiniuose asmeninis įvardis (vardininko linksnio) yra praleidžiamas, t.y. nenaudojamas.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kuroje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

Exercises


License