Unit 11.2

Liepiamoji nuosaka


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Liepiamoji nuosaka [imperative] yra struktūra naudojama duoti įsakymus ir paliepimus.

Form

Dažniausiai liepiamąją nuosaką naudojame su vienaskaitos ar daugiskaitos antruoju asmeniu.

Ši struktūra dvi pagrindines formas: teigiamą ir neigiamą.

Teigiama forma

Teigiama forma sudaroma laikantis šios struktūros:
Verb (infinitive without to) + …

Infinitive Positive Imperative
To eat Eat!
To dance Dance!
To run Run!
To sleep Sleep!
To work Work!

Neigiama forma

Neigiama forma sudaroma laikantis šios struktūros:
Don’t + verb (infinitive without to) + …

Infinitive Negative Imperative
To eat Don’t eat!
To dance Don’t dance!
To run Don’t run!
To sleep Don’t sleep!
To work Don’t work!

Example

 1. Įsakymai
  • Come back to the classroom!
  • Don’t play on the computer!
  • Don’t listen to your classmate!
 2. Instrukcijos
  • Open your book on page 40.
  • Collect your school timetable tomorrow morning.
  • Don’t open that webpage. It has a virus.
 3. Patarimai
  • Talk to your maths teacher. He will understand.
  • Don’t study at the party. Go to the library.
  • Don’t send that email. It will only cause further problems.
 4. Skelbimai/įspėjimai
  • Pull.
  • Insert 1 Euro.
  • Do not disturb.
 5. Paskatinimai
  • See for yourself.
  • Have a magazine.
  • Don’t be afraid to contact your university professor.

Use

Liepiamoji nuosaka turi teigiamą ir neigiamą formą. Teigiamą formą naudojame, kai norime kažką motyvuoti, skatinti daryti. Tuo tarpu neigiama forma atvirkščiai – neleisti kažko atlikti.

Liepiamąją nuosaką naudojame:

 1. Duoti įsakymus (dauguma atvejų sakinys užbaigiamas šauktuku);
 2. Duoti instrukcijas;
 3. Duoti patarimus;
 4. Skelbimai/įspėjimai;
 5. Išreiškiant paskatinimą (tik su teigiama forma).

PASTABA: liepiamos nuosakos sakiniuose asmeninis įvardis yra praleidžiamas, t.y. nevartojamas.

Summary

The imperative mood implies the use of the second person (singular and plural) and its structure has two forms:

Liepiamoji nuosaka [imperative] naudojama su vienaskaitos ar daugiskaitos antruoju asmeniu. Ji turi dvi formas:

 • Teigiama forma  [affirmative] (pagrindinė veiksmažodžio forma – bendratis): įsakymai, patarimai, instrukcijos, nurodymai ar paskatinimai motyvuoti kažką atlikti ar padaryti.
 • Neigiama forma  [negative] (don’t + pagrindinė veiksmažodžio forma – bendratis): įsakymai, pasiūlymai, patarimai ar instrukcijos, kurios išreiškia draudimą kažką daryti.

Pavyzdžiui:
Teigiama f.: „Buy some food for lunch!
Neigiama f.: „Don’t buy food for lunch!

PASTABA: liepiamos nuosakos sakiniuose asmeninis įvardis (vardininko linksnio) yra praleidžiamas, t.y. nenaudojamas.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kuroje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License