Unit 9.2

Savybiniai Įvardžiai


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Įvardžiai [pronouns] yra žodžiai naudojami siekiant išvengti daiktavardžių pasikartojimo sakinyje.

Savybiniai įvardžiai [possessive pronouns] yra determinantai, parodantys, jog kažkas kažkam priklauso.

Form

Savybiniai įvardžiai naudojami vietoje daiktavardžio. Prieš įvardžius nenaudojame artikelių ar kitų determinantų.

Savybiniai įvardžiai yra:

Subject Pronouns Possesive Pronouns
I Mine
You Yours
He His
She Hers
It Its
We Ours
You Yours
They Theirs

Example

  • It is not her sandwich, it’s mine.
  • This is hers.
  • His house is big, but ours is small.

Use

Naudojame savybinius įvardžius parodyti, kad kažkas kažkam priklauso, tačiau taip pat norėdami išvengti daiktavardžių pasikartojimo.

Summary

Savybiniai įvardžiai [possessive pronouns] parodo, jog kažkas priklauso žmogui ar gyvūnui. Jie skiriasi gimine ir skaičiumi. Sakiniuose naudojami vietoje daiktavardžių tam, kad išvengtume pasikartojimo.

Savybiniai įvardžiai yra mine, yours, his, hers, its, ours, yours ir theirs.

Pavyzdžiui:
— „It is not her sandwich, it’s mine.“ = Mine pakeičia kitą kalbos dalį sakinyje (mine yra savybinis įvardis).
♦ „It is not her sandwich, it’s my sandwich.“ = Her ir my apibūdina kitą kalbos dalį (her ir my yra parodomieji būdvardžiai).

PASTABA: Nenaudojame determinantų prieš įvardžius.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License