Unit 9.2

Savybiniai Įvardžiai

Pronouns

Įvardžiai [pronouns] yra žodžiai, vartojami tam, kad išvengti daiktavardžio pasikartojimo.

Savybiniai įvardžiai [possessive pronouns] yra vartojami parodyti, kad vienas dalykas kažkam priklauso.

Savybiniai įvardžiai vartojami vietoj daiktavardžio. Nevartojame artikelių ar kitų determinantų prieš įvardžius.

Savybiniai įvardžiai yra:

Subject PronounsPossesive Pronouns
IMine
YouYours
HeHis
SheHers
ItIts
WeOurs
YouYours
TheyTheirs
  • It is not her sandwich, it’s mine.
  • This is hers.
  • His house is big, but ours is small.

Vartojame savybinius įvardžius parodyti, kad kažkas kažkam priklauso, bet taip pat norėdami išvengti daiktavardžių pasikartojimo.

Savybiniai įvardžiai[possessive pronouns] vartojami išreikšti kažko priklausymą žmogui ar gyvūnui. Jie skiriasi gimine ir skaičiumi, ir vartojami vietoj daiktavardžių tam, kad išvengti pasikartojimo.

Jie yra mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs.

Pavyzdžiui:
— „It is not her sandwich, it’s mine.“ = Mine pakeičia kitą elementą sakinyje (tai yra savybinis įvardis).
♦ „It is not her sandwich, it’s my sandwich.“ = Her/my apibūdina kitą elementą sakinyje (tai yra parodomieji būdvardžiai).

NOTE: Nevartojame determinantų prieš įvardžius.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A1 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book