Unit 3.2

Kiekio Determinantai

Determiners

Determinantai [determiners] yra daiktavardžių modifikatoriai. Jie gali suteikti informaciją apie kurį ir kiek žmonių, daiktų… mes kalbame.
Kiekio determinantai [quantitative determiners] yra vartojami nusakyti kiekį.

Nėra taisyklių, pagal kurias nustatomi kiekio determinantai. Pagrindiniai kiekio determinantai yra:

 • Su suskaičiuojamais daiktavardžiais: both, many, (a) few
 • Su nesuskaičiuojamais daiktavardžiais: somemuch, (a) little
 • Suskaičiuojami daiktavardžiai
  • There are shops on both sides of the street.
  • Not many people visit London every winter.
  • Were there only a few people at work?
 • Nesuskaičiuojami daiktavardžiai
  • Some people like football and basketball.
  • We do not have much time.
  • How little sugar is left?

Mes vartojame kiekio determinantus su suskaičiuojamais ir nesuskaičiuojamais daiktavardžiais, kad nusakytumėme kažko kiekį.

Suskaičiuojami daiktavardžiai:

 • Both = Pora daiktų;
 • Many = Didelis atskirų objektų skaičius;
 • (A) few = Ko nors mažai.

Nesuskaičiuojami daiktavardžiai:

 • Some = Neapibrėžtas, bet nemažas kiekis;
 • Much = Didelis „masės“ kiekis;
 • (A) little =  Mažas kažko kiekis.

Kiekio determinantai [quantitive determiners] yra vartojami nusakyti kažko kiekį. Skirtingi kiekio veiksniai yra vartojami su skirtingais daiktavardžiais:

 • Suskaičiuojami daiktavardžiai, kuriuos galima lengvai suskaičiuoti numeriu, vartojami su both, many ir (a) few
 • Nesuskaičiuojami daiktavardžiai, kurie negali būti suskaičiuojami ir kurie yra laikomi mase, vartojami su some, much ir (a) little

Pavyzdžiui:
— Suskaičiuojami: „Can you buy a few coffees at the bar?“ = kavos puodeliai.
— Nesuskaičiuojami: „Can you buy some coffee at the supermarket?“ = kavos milteliai.

Kava gali būti ir suskaičiuojama, ir nesuskaičiuojama, tačiau reikšmė skiriasi.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai yra vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A1 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book