Unit 2.2

Daugiskaitos Daiktavardžių Sudarymas

Nouns

Daiktavardžiai [nouns] nusako asmenį, vietą, daiktą, įvykį, medžiagą ar kokybę.

Daugiskaitos forma [plural] vartojama tuomet, kai yra daugiau nei vienas žmogus, gyvūnas, vieta ar daiktas.

Daugiskaitos daiktavardžiai gali būti sudaromi iš vienaskaitos formos, pridedant priesagą. Įvairūs daugiskaitos sudarymo atvejai:

Reguliarūs

Daugiskaitos reguliarūs daiktavardžiai yra sudaromi pridedant -s prie vienaskaitos formos.

SingularPlural
carcars
classmateclassmates
tabletables
teacherteachers
studentstudents

Nereguliarūs

Daiktavardžių daugiskaita gali būti sudaroma įvairiai, priklausomai nuo vienaskaitos formos priesagos. Įvairūs daugiskaitos daiktavardžių sudarymo atvejai, grupuojami pagal priesagą yra šie:

 • Daiktavardžiai su priesaga -ch, -s, -sh, -x ar -z: prisideda -es.
SingularPlural
-chwitchwitches
-sbossbosses
-shbushbushes
-xboxboxes
-zquizquizzes
 • Daiktavardžiai su priesaga -y: pakeičia -y- į -i- ir prisideda -es.
SingularPlural
babybabies
citycities
daisydaisies
 • Daiktavardžiai su priesaga -fe ar -f: pakeičia -f(e) į -v ir prisideda (e)s.
SingularPlural
lifelives
wifewives
wolfwolves

Reguliarūs

 • StudentPeter and Eva are students.

Nereguliarūs

Daiktavardžiai su priesaga -ch, -s, -sh -x ar -z

 • WitchWitches are not always scary.
 • BossNobody likes Mondays, not even bosses.
 • BushI like these bushes in spring.
 • BoxWe have 10 boxes.
 • QuizFriday is time for quizzes.

Daiktavardžiai su priesaga -y

 • StoryHe tells me some stories.

Daiktavardžiai su priesaga -fe or -f

 • WifeThey are wives.
 • WolfWe saw many wolves at the zoo.

Vartojame vienaskaitos formą, kai yra vienas daiktas; vartojame daugiskaitą, kai yra du ar daugiau daiktų. Paprastai vartojame daugiskaitą tik su suskaičiuojamais daiktavardžiais (daiktus, kuriuos galima suskaičiuoti skaičiais).

Nesuskaičiuojami daiktavardžiai nesilaiko daugiskaitos formavimo taisyklių.

Daugiskaitos [plural] forma gali būti formuojama skirtingai, priklausomai nuo vienaskaitos formos priesagos. Daugeliu atvejų, mes turite tiesiog pridėti -s žodžio gale.

Pavyzdžiui:
— „One cup.“ ⇒ „Three cups.“ = Pridedame -s daiktavardžio pabaigoje.

Tačiau yra keletas daugiskaitos sudarymo išimčių, priklausomai nuo daiktavardžio pabaigos.

Pavyzdžiui:
— Prie priesagų -ch-s, -sh, -x ar -z: „One fox.“ ⇒ „Two foxes.“ = Pridedame -es daiktavardžio pabaigoje.
— Priesaga -y: „One lady.“ ⇒ „Two ladies.“ = Pakeičiame -y į -i ir pridedame -es.
— Priesagos -fe ar -f: „One life.“ ⇒ „Two lives.“ = Pakeičiame -f- į -v- ir pridedame -es (kai kuriais atvejais mes  pridedame tik -s).

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A1 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book