Unit 2.2

Daiktavardžių Daugiskaitos daryba


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Daiktavardžiai [nouns] nurodo asmenį, vietą, daiktą, įvykį, medžiagą ar savybę.

Daiktavardžio daugiskaita [plural] naudojama nurodyti, jog yra daugiau nei vienas žmogus, gyvūnas ar daiktas.

Form

Daugiskaitos daiktavardžiai gali būti sudaromi iš vienaskaitos formos, pridedant priesagą.

Paprastai naudojame daugiskaitą su skaičiuotiniais daiktavardžiais (daiktų kiekis, kuris gali būti suskaičiuotas). Neskaičiuotiniams daiktavardžiams netaikoma daiktavardžių daugiskaitos darybos taisyklė.

Keletas daugiskaitos sudarymo atvejų:

Taisyklingi daiktavardžiai

Daugiskaitos taisyklingi daiktavardžiai yra sudaromi pridedant -s prie vienaskaitos formų.

Singular Plural
car cars
classmate classmates
table tables
teacher teachers
student students

Išimtys

Daiktavardžių daugiskaitą galime sudaryti ir kitu būdu, priklausančiu nuo daiktavardžio vienaskaitos priesagos. Daugeliu atveju daugiskaitos daryba yra skirstoma pagal priesagas:

 • Daiktavardžiai su priesagomis -ch, -s, -sh, -x ar -z: pridedame -es.
Singular Plural
-ch witch witches
-s boss bosses
-sh bush bushes
-x box boxes
-z quiz quizzes
 • Daiktavardžiai su priesaga -y: keičiame -y- į -i- ir pridedame -es.
Singular Plural
baby babies
city cities
daisy daisies
 • Daiktavardžiai su priesagomis -fe ar -f: keičiame -f(e) į -v ir pridedame (e)s.
Singular Plural
life lives
wife wives
wolf wolves

Example

Taisyklingi daiktavardžiai

 • StudentPeter and Eva are students.

Išimtys

Daiktavardžiai su priesagomis -ch, -s, -sh -x ar -z

 • WitchWitches are not always scary.
 • BossNobody likes Mondays, not even bosses.
 • BushI like these bushes in spring.
 • BoxWe have 10 boxes.
 • QuizFriday is time for quizzes.

Daiktavardžiai su priesaga -y

 • StoryHe tells me some stories.

Daiktavardžiai su priesagomis -fe ar -f

 • WifeThey are wives.
 • WolfWe saw many wolves at the zoo.

Use

Naudojame daugiskaitos daiktavardžius, kai yra du ar daugiau daiktų.

Summary

Daiktavardžių daugiskaita [plural] gali būti sudaroma skirtingai, atsižvelgiant į daiktavardžių vienaskaitos priesagas. Daugeliu atvejų mes tiesiog pridedame galūnę -s žodžio pabaigoje.

Pavyzdžiui:
— „One cup.“ ⇒ „Three cups.“ = Pridedama -s daiktavardžio pabaigoje.

Vis dėlto yra keletas daugiskaitos darybos išimčių, priklausančių nuo daiktavardžių priesagos.

Pavyzdžiui:
— Po priesagų -ch-s, -sh, -x ar -z pridedama -es daiktavardžio pabaigoje: „One fox.“ ⇒ „Two foxes.“
— Priesagą -y pakeičiame į -i ir pridedama -es:  „One lady.“ ⇒ „Two ladies.“
— Priesagas -fe ar -f pakeičiame į -v- ir pridedama -es (kai kuriais atvejais pridedama tik -s): „One life.“ ⇒ „Two lives.“

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License