Unit 2.2

Зат есімнің көпше түрі

Contributors

Introduction

Зат есім заттың,құбылстың,ұғымның атын білдіреді.

Зат есімнің көпше түрі адамның, жануардың, орынның немесе заттың көптігін білдіреді.

Form

Зат есімнің көпше түрі жалаң жұрнақ қосу арқылы дара формалардан жасалады.

Біз әдетте көптікті тек есептелетін зат есімдермен (сандармен санауға болатын заттардың мөлшері) қолданамыз. Есепке алынбайтын зат есімдер көптік жалғау ережелерін сақтамайды.

Көптік жалғаудың пайда болуының әр түрлі жағдайлары:

Regular

Тұрақты зат есімінің көпше түрін жасау үшін жекеше түрлеріне -s қосамыз.

Жекеше Көпше
car  cars
classmate  classmates
table  tables
teacher  teachers
student  students

Exceptions

Зат есімнің көпше түрі жекеше түрдегі жұрнаққа байланысты әр түрлі жасалуы мүмкін. Жалғауларына қарай топтастырылған көптік жалғаудың әр түрлі жағдайлары қарастырылады:

 • Қосымшасы бар зат есімдер: -ch, -s, -sh, -x немесе -z: болса -es қосамыз .
Singular Plural
-ch witch witches
-s boss bosses
-sh bush bushes
-x box boxes
-z quiz quizes 
 • Қосымшасы бар зат есімдер -y:-y- ды -i- ға ауыстрып  -es қосамыз.
Singular Plural
baby babies
city cities
daisy daisies
 • Қосымшасы бар зат есімдер -fe немесе -f-f(e) ге ауыстырамыз -v және (e)s қосамыз.
Singular Plural
life lives
wife wives
wolf wolves

Example

Regular

 • StudentPeter and Eva are students.

Exceptions

Nouns with suffix -ch, -s, -sh -x or -z

 • WitchWitches are not always scary.
 • BossNobody likes Mondays, not even bosses.
 • Bush ⇒ I like these bushes in spring.
 • BoxWe have 10 boxes.
 • QuizFriday is time for quizzes.

Nouns with suffix -y

 • StoryHe tells me some stories.

Nouns with suffix -fe or -f

 • WifeThey are wives.
 • WolfWe saw many wolves at the zoo.

Use

Екі немесе одан да көп зат болған кезде біз көпше зат есімдерді қолданамыз.

Summary

Зат есімнің көптік жалғауы жекеше сан есімге байланысты әр түрлі жасалуы мүмкін. Көп жағдайда біз тек соңына -s қосуымыз керек.

For example:
— “One cup.” ⇒ “Three cups.” = We add -s at the end of the noun.

Алайда көптік жалғауда зат есімнің жұрнағына байланысты кейбір заңсыздықтар бар.

For example:
— With suffixes -ch-s, -sh, -x or -z, we add -es to the noun: “One fox.” ⇒ “Two foxes.”.
— With suffix -y, we change -y to -i and add -es: “One lady.” ⇒ “Two ladies.”.
— With suffixes -fe or -f, we change -f- to -v- and add -es (in some cases we just add an -s): “One life.” ⇒ “Two lives.”.

Бұл материалды [Form]бөлімінен қайта қарап шық. Материалды қолдану нұсқаулығы көрсетілген [Example]бөліміне назар аудар.

More exercises

License